Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

Wedi eich lleoli yn Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, byddwch yn ymuno â chymuned ymchwil ac academaidd fywiog, sy’n falch o’n enw da am hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer MPhil/PhD mewn ystod lawn o feysydd, gyda’r canlynol yn gryfder arbennig:

 • Bwdhaeth a’i lenyddiaeth yn India a’r Gorllewin
 • Diwinyddiaeth Cristnogol Gyfoes
 • Islam Cyfoes yn y Gorllewin
 • Llenyddiaeth, Hanes a Diwylliant Cristnogol Cynnar
 • Thraddodiadau Hindŵaidd: Hynafol, Canoloesol a Modern
 • Hanes Esbonio Beiblaidd
 • Hanes Bwdhaeth
 • Islam yn y DU
 • Dull a Theori wrth Astudio Crefydd
 • Traddodiadau Naratif De Asia
 • Diwinyddiaeth Fugeiliol ac Ymarferol
 • Patristeg a Hynafiaeth Hwyr
 • Traddodiadau Sikhiaid y Ddeunawfed Ganrif a'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • Cymdeithaseg Crefydd.

Nodau'r rhaglen

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil (yn y maes academaidd, y cyfryngau, y sector cyhoeddus), addysgu mewn addysg uwch, neu amrywiaeth o broffesiynau cysylltiedig sy’n gwerthfawrogi gradd ôl-radd yn y dyniaethau. Yn benodol, mae natur ryngddisgyblaethol Astudiaethau Crefyddol yn darparu cefndir eang ynghyd â ffocws clir.

Nodweddion unigryw

 • Goruchwylwyr profiadol a rhaglen ymchwil llwyddiannus a buddiol
 • Traddodiad cryf ac egnïol o iaith ac arbenigedd testunol
 • Seminarau ymchwil rheolaidd gyda siaradwyr gwadd
 • Seminarau pwnc-benodol a sgiliau rheolaidd.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 mlynedd, MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser Cyfleoedd ar gael
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o arbenigedd. Mae cryfderau penodol yn cynnwys:

 • Bwdhaeth a’i Lenyddiaeth
 • Hanes Bysantaidd
 • Crefydd a Diwylliant
 • Caplaniaeth
 • Islam Cyfoes yn y Gorllewin
 • Hanes a Diwylliant
 • Traddodiadau Hindŵaidd
 • Islam yn y DU
 • Traddodiadau Naratif De Asia
 • Diwinyddiaeth Fugeiliol ac Ymarferol
 • Patristeg a Hynafiaeth Hwyr
 • Cymdeithaseg Crefydd.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym yn falch o fod yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr, sydd wedi’i ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Mae’n addas ar gyfer graddedigion mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau yn y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Rhaid wrth radd anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu yn Adran Uchaf yr Ail Ddosbarth, gradd Athro neu gymhwyster cyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

Dylid gwneud cyflwyniad ffurfiol yn defnyddio ffurflen gais safonol y Brifysgol. Hefyd, mae gofyn i ymgeiswyr ar gyfer PhD gyflwyno cynnig ymchwil 1,500 - 2,000 gair ynghyd â llyfryddiaeth dangosol a thrafodaeth o’r methodolegau i’w defnyddio. Mae gofyn i ymgeiswyr ar gyfer MPhil gyflwyno fersiwn 1,000 gair o’r uchod.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of History, Archaeology and Religion Postgraduate Research Administrative Officer

Administrative contact

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr Michael Munnik

Dr Michael Munnik

Senior Lecturer in Social Science Theories and Methods

Email
munnikm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5646

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig