Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-30 o 289 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Y Gyfraith

The School of Law and Politics offers opportunities for both full and part-time study leading to the degrees of MPhil and PhD in Law across a range of research areas.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoriaeth

Gallech arbenigo mewn cyfansoddi, cerddoleg neu berfformio, ac mae tri modd cyflwyno, sef traethawd ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth a datganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoleg

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfansoddi

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth yn broffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Perfformio

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddilyn ymchwil pellach, addysgu a pherfformiad proffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Improving the sensitivity of gravitational-wave detectors

There are several possible research directions for one or more PhD students on this project.

Prosiect

Time resolved spectroscopy for 21st century materials

This project will apply state-of-the-art time resolved transient absorption spectroscopic (TAS) methods, combined with high level computational chemistry, to investigate 21st century materials for use in these applications.

Prosiect

Studying the populations of nature’s brightest fireworks

In this project, the PhD student will gather knowledge of supernova explosions linked to the life and death of massive stars as well as programming skills in python, experience in observational astronomy, cosmology and statistics.

Prosiect

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Prosiect

Proper general decomposition for convection-diffusion equations

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Cynwysiadau modiwlaidd hanner-ochrog a chymudwyr perthynol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Effeithiolrwydd trawsblaniad bôn-gelloedd mewn clefyd Parkinson

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu’r modelau cnofilod in vivo a ddefnyddio ar gyfer trawsblannu i bennu p’un a allai’r ffactorau ychwanegol hyn ddylanwadu ar ddatblygiad a/neu swyddogaeth yr impiad.

Prosiect

Peirianneg: Iechyd, Technoleg a'r Byd Digidol

Mae’r thema ymchwil Iechyd, Technoleg, a’r Byd Digidol yn darparu fframwaith ar gyfer yr ymchwil a gyflawnir ym meysydd Peirianneg Cyfathrebu Amledd Uchel a Pheirianneg Feddygol, Ffiseg Feddygol, ac Electroneg Feddygol. Mae’r cyfuniad o’r disgyblaethau hyn yn galluogi dull gwirioneddol arloesol ac yn galluogi datrysiadau newydd cyffrous ar gyfer diogelwch, gofal iechyd a gofynion meddygol cymdeithas fodern.

PhD, MPhil, EngD Amser llawn, rhan-amser Maes

Neuroimaging of social perception in Autism Spectrum Disorders

People with Autism Spectrum Disorder (ASD) have difficulties in social communication, including perceiving emotions.

Prosiect

How do magma reservoirs evolve during caldera cycles?

This project aims to reveal the mechanisms underlying the eruptive frequency of active caldera systems and use them to interpret modern day surface deformation measurements.

Prosiect

In vitro cartilage tissue engineering to model arthritis

This project will generate an organotypic model of a human joint making use of the existing articular cartilage model to reproduce the interplay of tissues.

Prosiect

Probing the intermediate-mass regime of star formation

On the project you will use data to map the intertwined populations of interstellar filaments and intermediate to high-mass cores within galactic plane star-forming regions.

Prosiect

Welsh head teachers’ professional learning and development needs

This project focusses on Welsh head teachers’ professional learning and development needs.

Prosiect

Flexible vectors for immunotherapy against cancer and pathogens

This project aims to determine pathways that can drive the growth of particular types of NK and T cells that are optimised to provide better protection from disease. We will use cytomegalovirus and leukaemic cells as systems of analysis.

Prosiect

Modelu addasol a gwneud y gorau o strwythurau cellog hyperelastig

Bydd y prosiect hwn yn adnabod priodweddau mecanyddol hydrin i driniaeth mathemategol a llunio modelau mathemategol ffisegol realistig ar gyfer strwythurau cellog naturiol.

Prosiect

Canfod tsunami yn gynnar gyda thonnau disgyrchiant acwstig

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Chwiliadau Awtomatig ar gyfer Allyriadau Gwasgaredig Iawn o Sêr

Mae gennym ddiddordeb arbennig yn y ffracsiwn o'r sêr sy'n gorwedd y tu allan i strwythurau galaethol hawdd i’w hadnabod fel ffordd o olrhain hanes sefydlu lleugylchoedd mater tywyll masau amrywiol.

Prosiect

Whole-person emotion perception in Autism Spectrum Disorder

This project will study whole-person representations of emotion in ASD, by characterising the processing and integration of signals from the face and body.

Prosiect

Efficiency and Productivity in the UK Water industry

The aim of the project is to identify the degree and sources of cost inefficiency using parametric and non-parametric methods.

Prosiect

Optical integration and optimisation for The Simons Observatory

This project has the potential to enable new fundamental physics discoveries which will advance the fields of particle physics and cosmology.

Prosiect