Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-30 o 205 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Y Gyfraith

The School of Law and Politics offers opportunities for both full and part-time study leading to the degrees of MPhil and PhD in Law across a range of research areas.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoriaeth

Gallech arbenigo mewn cyfansoddi, cerddoleg neu berfformio, ac mae tri modd cyflwyno, sef traethawd ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth a datganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoleg

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfansoddi

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth yn broffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Perfformio

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddilyn ymchwil pellach, addysgu a pherfformiad proffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Operator Algebras and Noncommutative Geometry

The application of Operator Algebras and K-theory to understand structural problems in statistical mechanics and conformal quantum field theory.

Prosiect

Mecaneg Cyfrifiadurol a Deunyddiau Uwch

Cyfleoedd sydd ar gael ym maes Deunyddiau, ac Uwch Ddeunyddiau a Mecaneg Cyfrifiadurol.

Prosiect

Smart monitoring of catchment water quality

This project will investigate the feasibility of using alternative, low cost, wireless sensors to measure water quality.

Prosiect

Symudiad cydgysylltiedig pysgod sy’n cyd-deithio ar hap

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Prosiect

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon (MRes)

Nod y cwrs MRes yw eich darparu gyda llwyfan gwych ar gyfer datblygu gyrfa, boed mewn diwydiant neu ymchwil academaidd.

MRes Amser llawn Rhaglen

EPSRC CDT in Compound Semiconductor Manufacturing

This PhD degree programme is part of the EPSRC Centre for Doctoral Training (CDT) in Compound Semiconductor Manufacturing.

PhD Amser llawn Rhaglen

Controlling nanoparticle morphology through chemical doping

This study looks at the effects when combining different elements in bimetallic systems.

Prosiect

Metaheuristic Methods for Probabilistic Graphical Models

The aim of this project is to develop approaches for learning probabilistic graphical models that can be used for classification problems and to explore causal relationships between attributes.

Prosiect

Investigating peroxisome dysregulation in Alzheimer’s disease

In this project you will first determine how peroxisomes respond to the specific pathogenic proteins associated with AD in vivo.

Prosiect

Dynamics of bubbles rising in viscoelastic fluids

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Spectral element mimetic least squares PGD method

This is a fully-funded EPSRC project in mathematics.

Prosiect

Natural Flood Processes for Flood Risk Management

This project aims to develop a novel methodology to assess the effectiveness of Natural Flood Management (NFM) interventions at catchment reach levels.

Prosiect

Vertex algebras and generalisations of Lie theory

This project focuses on symmetric functions and their implications in representation theory, finite dimensional semisimple Lie algebras and their representations, affine Kac-Moody algebras and infinite dimensional Lie algebras.

Prosiect

Peirianneg: Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu

Mae thema ymchwil eang Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu yn ymgorffori ymchwil arloesol sy’n meithrin arloesedd a chynaliadwyedd, yn cefnogi datblygiad economaidd a chymdeithasol, ac yn cyfrannu at welliannau mewn iechyd ac ansawdd bywyd drwy sicrhau diogelwch a pherfformiad gorau deunyddiau a strwythurau.

PhD, MPhil, EngD Amser llawn, rhan-amser Maes

Teaching New Subjects: citizenship and curriculum reform

This studentship will examine the relationship between curriculum reform and civic engagement.

Prosiect

Asymmetric catalysis using environmentally benign calcium complexes

The research specifically concentrates on the Alkaline Earth metals (magnesium, calcium and strontium) and the lanthanide metals.

Prosiect

Dadansoddiad mathemategol - Systemau dynamegol a theori sbectrol

Mae hwn yn brosiect EPSRC mewn mathemateg a ariennir yn llawn.

Prosiect

Time resolved spectroscopy for 21st century materials

This project will apply state-of-the-art time resolved transient absorption spectroscopic (TAS) methods, combined with high level computational chemistry, to investigate 21st century materials for use in these applications.

Prosiect

Combinatorial optimisation, operational research, graph theory, algorithms

In this project you will learn about different methods for tackling combinatorial optimisation problems using both exact and approximate (heuristic) algorithms.

Prosiect