Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Dangos pob pwnc

1-30 o 103 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Y Gyfraith

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cynnig cyfleoedd i astudio’n amser llawn neu’n rhan amser gan arwain at raddau MPhil a PhD ar draws ystod o feysydd ymchwil.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoriaeth

Gallwch arbenigo ar unrhyw un o’r meysydd hyn ar gyfer eich PhD, gan gyflwyno gwaith mewn un o dri fformat: ar ffurf traethawd ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth, neu ddatganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoleg

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfansoddi

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth broffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Perfformio

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer mynd ar drywydd addysgu ymchwil pellach, a pherfformiad proffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig graddau ymchwil mewn disgyblaethau meddygol fel canser, imiwnoleg, haint, imiwnedd, y niwrowyddorau, iechyd meddwl, meddygaeth boblogaeth ac addysg feddygol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Economeg

Mae ein rhaglen PhD Economeg yn cynnwys dwy flynedd o waith cwrs uwch.

PhD Amser llawn Rhaglen

Cemeg

Mae ymchwil Ysgol Cemeg yn amryfal ei natur ac yn cwmpasu themâu sylfaenol ac ymarferol fel ei gilydd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Deintyddiaeth (PhD,MPhil)

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Athroniaeth

Gweithio gyda staff sydd ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth, i fynd i'r afael â heriau traddodiadol a newydd mewn athroniaeth a'i chymwysiadau bywyd go iawn.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Seicoleg

Rydym yn darparu amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ym maes seicoleg, gydag arweiniad gan ymchwilwyr enwog a mynediad at gyfleusterau rhagorol.

PhD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Archaeoleg

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd ym maes archaeoleg Prydain, Ewrop a'r Canoldir o 5000 BC-1000 AD.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Peirianneg

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 blynedd a rhaglen radd MPhil 1 flwyddyn.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eang eithriadol o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Pensaernïaeth

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn pensaernïaeth a meysydd eraill o ddylunio adeiladau, y byd academaidd a'r diwydiant adeiladu.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cadwraeth

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd ar draws cadwraeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Bioleg Gemegol

Mae gan yr Ysgol Cemeg grŵp ymchwil cryf mewn Bioleg Gemegol. Mae hyn yn cynnwys datblygu ein hymchwil mewn cemeg feddyginiaethol trwy gysylltiadau â’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadura Gweledol

Mae ein gwaith ymchwil mewn cyfrifiadura gweledol yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau ym meysydd golwg cyfrifiadurol, graffeg gyfrifiadurol, cyfrifiadura geometrig, yn ogystal â a phrosesu delweddau a fideos. Un o themâu pwysig ein gwaith yw ystyried prosesau mewnbynnu, disgrifio a golygu solidau, arwynebau a chromliniau. Cynrychiolir y rhain yn ddadansoddol, fel modelau CAD ac fel rhwyllau. Mae agweddau eraill ar ein gwaith yn cynnwys dadansoddi, defnyddio a chreu data sefydlog fel delweddau, rhwydweithiau arwyneb a sganiau dyfnder 3D, yn ogystal â data sy’n amrywio yn ôl amser megis fideo a sganiau 4D o wrthrychau symudol. Mae ein harbenigedd yn y maes hwn wedi cael ei gymhwyso at sawl disgyblaeth wahanol gan gynnwys peirianneg, gwyddorau’r ddaear, seicoleg, bioleg, meddygaeth a hyd yn oed rheoli cwantwm.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Theori Wleidyddol

Mae Theori Wleidyddol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Mathemateg Bur

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cwmpasu: Hafaliadau differol rhif a chyffredin; Dadansoddiad swyddogaethol; Theori sbectrol cyfrifiadurol a dadansoddol; Mecaneg cwantwm; Theori rhif a’i ddefnydd; Ffiseg mathemategol; Algebras gweithredydd; Geometreg algebraidd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadura cymdeithasol

Mae'r maes blaenoriaeth hwn yn seiliedig ar weithgareddau'r Labordy Gwyddor Data Cymdeithasol a'r Labordy Cyfrifiadura Symudol a Chymdeithasol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Synthesis Organig

Mae gan yr Ysgol Cemeg dîm ymchwil penodol mewn Synthesis Organig, sy’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau synthetig newydd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Addysg Feddygol

Mae ymchwil addysgol yn hanfodol er mwyn gwella ymarfer proffesiynol meddygol ac iechyd, o'r ysgol meddygaeth i hyfforddiant ôl-raddedig, a datblygiad proffesiynol parhaus.

PhD, MPhil Maes

Gwyddorau'r Ddaear

Mae ein graddau ôl-raddedig Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i’ch llywio i ganfod meysydd catalysis newydd a chyffrous.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cemeg Anorganig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes