Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Dangos pob pwnc

1-30 o 102 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Y Gyfraith

The School of Law and Politics offers opportunities for both full and part-time study leading to the degrees of MPhil and PhD in Law across a range of research areas.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoriaeth

Gallech arbenigo mewn cyfansoddi, cerddoleg neu berfformio, ac mae tri modd cyflwyno, sef traethawd ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth a datganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn adnabyddus am ei hymchwil academaidd ac mae’n un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil ym maes Astudiaethau Celtaidd yn y DU.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cerddoleg

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Biomeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Biowyddorau.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfansoddi

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth yn broffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Perfformio

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddilyn ymchwil pellach, addysgu a pherfformiad proffesiynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Niwrowyddoniaeth

Mae’r adran Niwrowyddoniaeth yn mynd ar drywydd amrywiaeth eang o ymchwil niwrofiolegol, yn cwmpasu lefelau moleciwlaidd i ymddygiadol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Maes

Meddygaeth

The School of Medicine offers research degrees in the medical disciplines such as cancer, immunology, infection, immunity, neurosciences, mental health and population medicine.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Economeg

Mae ein Rhaglen PhD Economeg yn cynnwys dwy flynedd o waith cwrs uwch.

PhD Amser llawn Rhaglen

Cemeg

Mae ymchwil Ysgol Cemeg yn amryfal ei natur ac yn cwmpasu themâu sylfaenol ac ymarferol fel ei gilydd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Deintyddiaeth (PhD,MPhil)

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Athroniaeth

Dilynwch ymchwil arloesol gydag arbenigwyr yn gweithio ar flaen y gad yn eu maes. Mae arbenigeddau staff yn cynnwys meysydd mwyaf traddodiadol Athroniaeth, gan gynnwys dulliau dadansoddol, cyfandirol ac empirig ac amrywiaeth diddorol o is arbenigeddau. Mae gennym gryfderau penodol mewn moeseg, epistemoleg ac athroniaeth y meddwl gyda chroesfannau rhyngddynt.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Seicoleg

Rydym yn cynnig amgylchedd rhagorol i ymgymryd â gwaith ymchwil ym maes Seicoleg gydag arweiniad gan ymchwilwyr uchel eu parch a mynediad at gyfleusterau rhagorol.

PhD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Archaeoleg

Rydym yn cynnig ystod lawn o arbenigedd ym maes archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir o 5000 BC - 1000 AD.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Peirianneg

Rydym yn cynnig rhaglen PhD 3 mlynedd, rhaglen PhD integredig 4 blynedd, rhaglen EngD, a rhaglen radd MPhil blwyddyn o hyd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amrywiaeth eithriadol o eang o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Pensaernïaeth

I gynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn pensaernïaeth a meysydd eraill o ddylunio adeiladau, byd academaidd a’r diwydiant adeiladu.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cadwraeth

We offer a full range of expertise across conservation.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Bioleg Gemegol

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Catalysis Heterogenaidd a Gwyddoniaeth Arwynebau, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadura Gweledol

Mae ein ymchwil mewn cyfrifiadura gweledol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau mewn meysydd o weledigaeth gyfrifiadurol, graffig cyfrifiadurol, cyfrifiadura geometrig a phrosesai delweddau a fideos.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Theori Wleidyddol

Mae Theori Wleidyddol yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Mathemateg Bur

Mae ymchwil yn y maes yn cynnwys: Hafaliadau differol rhif a chyffredin; Dadansoddiad swyddogaethol; Theori sbectrol cyfrifiadurol a dadansoddol; Mecaneg cwantwm; Theori rhif a’i ddefnydd; Ffiseg mathemategol; Algebras gweithredydd; Geometreg algebraidd.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Cyfrifiadura cymdeithasol

Mae’r maes blaenoriaeth yn ategu’r gweithgareddau’r Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol a’r Labordy Cyfrifiadura Cymdeithasol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Synthesis Organig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Synthesis Organig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth. Fel rhan o’r rhaglen Cemeg (PhD/MPhil), gall myfyrwyr gynnal eu hymchwil yn y grŵp hwn.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes

Medical Education

Educational research is fundamental to improving medical and health-related professional practice, from medical school to postgraduate training, and continuing professional development.

PhD, MPhil Maes

Gwyddorau'r Ddaear

Mae ein graddau ymchwil ôl-raddedig Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd i’ch llywio i ganfod meysydd newydd a chyffrous.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Cemeg Anorganig

Mae’r Ysgol Cemeg wedi datblygu cryfder penodol mewn Cemeg Anorganig, gyda grŵp ymchwil pwrpasol i’r maes cyffrous hwn o astudiaeth.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Maes