Ewch i’r prif gynnwys

Yr Academi Ddoethurol

Hyb gweithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol ôl-raddedig yng Nghaerdydd yw’r Academi Ddoethurol.

Drwy ymuno â’r Academi Ddoethurol fel myfyriwr PhD, byddwch yn cael y manteision canlynol:

Nid diben yr Academi Ddoethurol yw ein gwneud ni'n ysgolheigion gwell yn unig, ond yn unigolion mwy cyflawn a hapus.

Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym eisiau i chi gael profiad myfyrwyr o’r radd flaenaf ac elwa ar y gymuned ôl-raddedig lle gallwch ddatblygu rhagoriaeth mewn ymchwil a chyflogadwyedd yn y dyfodol.

An image graphic of a cell

Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes eithriadol o gyflawniad ymchwil, ac mae'n aelod o Grŵp Russell, grŵp uchel ei fri, sy'n cynrychioli 24 o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw'r DU.

Open Day

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Os oes gennych gwestiwn penodol, neu am wybodaeth a chyngor, llenwch ein ffurflen gyswllt. Wrth lenwi'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i'n helpu gyda'ch ymholiad.