Ewch i’r prif gynnwys

Yr Academi Ddoethurol

Croeso i'r Academi Ddoethurol

Yn unol â chanllawiau’r Brifysgol, mae holl ddigwyddidau a hyfforddiant yr Academi Ddoethurol wedi’u gohirio. Rydym yn ystyried y posibilrwydd o greu digwyddiadau amgen ar-lein yn lle ein gweithdai, a byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r holl ymchwilwyr ôl-raddedig drwy ebost. Dilynwch ni ar Twitter @CardiffDA i gael y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf.

Hyb gweithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol ôl-raddedig yng Nghaerdydd yw’r Academi Ddoethurol.

Drwy ymuno â’r Academi Ddoethurol fel myfyriwr PhD, byddwch yn cael y manteision canlynol:

Nid diben yr Academi Ddoethurol yw ein gwneud ni'n ysgolheigion gwell yn unig, ond yn unigolion mwy cyflawn a hapus.

Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym eisiau i chi gael profiad myfyrwyr o’r radd flaenaf ac elwa ar y gymuned ôl-raddedig lle gallwch ddatblygu rhagoriaeth mewn ymchwil a chyflogadwyedd yn y dyfodol.

An image graphic of a cell

Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes eithriadol o gyflawniad ymchwil, ac mae'n aelod o Grŵp Russell, grŵp uchel ei fri, sy'n cynrychioli 24 o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw'r DU.

Open Day

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Os hoffech siarad â ni a chael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymholiadau'r Academic Ddoethurol