Ewch i’r prif gynnwys

Yr Academi Ddoethurol

Croeso i'r Academi Ddoethurol

Hyb gweithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol ôl-raddedig yng Nghaerdydd yw’r Academi Ddoethurol.  Rydym yn cefnogi datblygu sgiliau ymchwil a sgiliau personol, ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol rhyngddisgyblaethol a chyfleoedd i gael cyllid. Mae hyn i gyd man penodedig ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Rydym eisiau i chi gael profiad myfyrwyr o’r radd flaenaf ac elwa ar y gymuned ôl-raddedig lle gallwch ddatblygu rhagoriaeth mewn ymchwil a chyflogadwyedd yn y dyfodol.

Dysgwch am y gefnogaeth, y cyllid, a’r hyfforddiant a allwch eu cael drwy’r Academi Ddoethurol ar hynt eich ymchwil.

Drwy ymuno â’r Academi Ddoethurol, byddwch yn cael y manteision canlynol:

  • bod yn rhan o’n cymuned gefnogol
  • hyfforddiant cynhwysfawr i gynorthwyo eich ymchwil a datblygiad eich gyrfa
  • amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngddisgyblaethol, yn ogystal â’r cyllid i gynnal eich rhai eich hun.
An image graphic of a cell

Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes eithriadol o gyflawniad ymchwil, ac mae'n aelod o Grŵp Russell, grŵp uchel ei fri, sy'n cynrychioli 24 o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw'r DU.

Open Day

Diwrnodau Agored i Ôl-raddedigion

Cyfle delfrydol i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Os hoffech siarad â ni a chael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymholiadau'r Academic Ddoethurol