Biowyddorau

Our research ranges across the biological sciences, from the understanding of precisely how neurons grow, to the mechanisms of cancer and other diseases, the molecular basis of animal and plant development and exploring the genetics of orang-utans, elephants, pandas and other endangered species.

Our research ranges across the biological sciences, from the understanding of precisely how neurons grow, to the mechanisms of cancer and other diseases, the molecular basis of animal and plant development and exploring the genetics of orang-utans, elephants, pandas and other endangered species.

Research is led by internationally renowned researchers running dynamic research programmes, with access to a range of state-of-the-art technology facilities. Our reputation is reflected in the tens of millions of pounds in research funding that we attract annually and by our consistent high level of publications in top international journals. We encourage high-level interdisciplinary collaborations, both nationally and internationally.

We are ranked 13th in the UK in the Research Excellence Framework (REF) 2014. In this assessment 60% of our research was deemed ‘outstanding’ for its impact in terms of its reach and significance.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil, MD
Hyd amser llawn PhD: 3-4 years; MD: 2 years; MPhil: 1-2 years
Hyd rhan-amser PhD: 7 years; MD: 5 years; MPhil: 5 years
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

PhD

Students will train in internationally renowned laboratories under full supervision, to complete a high-level research project.

Our excellent seminar, skills and training programme at Cardiff provides a fully tailored and vibrant research culture to ensure your professional development and employability.

MD

The School offers laboratory-based research degrees to recognised graduates of Medicine, that focus on a specific clinical research topic to make an original contribution to medical knowledge. As an MD student you will receive a high level of supervision and access to specialist research skills training.

MPhil

MPhil research offers a shorter and more focused project than studying for a PhD. An MPhil degree offers students an opportunity to build on previous academic and professional experience to develop research skills. MPhil students are actively involved in work at the cutting edge of all research activities.

We offer supervision and/or research projects in the following areas:

 • Molecular Biosciences
 • Pathophysiology and Repair
 • Organisms and Environment
 • Cancer
 • Engineering Living Systems
 • Mechanisms of Life and Disease
 • Neuroscience
 • Sustainable Planet
 • New Technologies.

Meysydd ymchwil

Pathoffisioleg a Thrwsio

Pathophysiology and Repair focuses on the molecular mechanisms underpinning physiology, disease and the processes that drive repair and regeneration.

Biowyddorau Moleciwlaidd

Molecular Biosciences focuses on the molecular mechanisms underpinning biological function.

Niwrowyddoniaeth

The Neuroscience division pursues a broad range of neurobiological research, spanning from the molecular to the behavioural levels.

Organebau a'r Amgylchedd

The Organisms and Environment research division focuses on the biology of whole organisms and their roles and interactions in changing ecosystems, in infection and health and at the genetic level.

Prosiectau ymchwil

We are inviting applications to a number of self-funded PhD projects in our School of Biosciences. These projects are open to UK/EU and overseas students.

Possible start dates for these projects: 1 July 2016, 1 October 2016, 1 January 2017, 1 April 2017

Application deadline: 31 July 2016

Please note:

 1. In place of a personal statement, you must write as to why you want to undertake a research study (approximately 500 words).
 2. Under 'Title/topic of proposed research project', type in the project title and in the space for research proposal repeat the project title.
 3. In answer to the question ‘How do you plan to fund your studies?’, please   specify the details and upload any documents proving the evidence (ex:   letter of confirmation of scholarship).

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd

Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i sut mae rheoliad RNA cytoplasmig yn effeithio ar fotilrwydd celloedd a swyddogaeth imiwnedd, drwy astudio proteinau RNA-rhwymol a gadwyd a’u rhyngweithio gydag mRNAs ymgeisio.

Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd hynafiad yn ystod datblygiad anifeiliaid.

System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion

Mae systemau ymledu adwaith yn cael eu defnyddio mewn bioleg i sefydlu patrymau cysylltiedig â ffurfio meinweoedd ac organau unigryw ar raddfa amlgellog.

Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb

Mae epilepsi yn un o’r clefydau niwrolegol mwyaf difrifol ac eang, sy’n effeithio ar tua 1% o’r boblogaeth.

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Arogl haint - canfod clefyd heintus a phennu mecanweithiau sy’n sylfaen i ledaeniad y clefyd ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae trefniant cymdeithasol yn hwyluso cysylltiadau rhwng unigolion gan newid tebygolrwydd o drosglwyddo paraseit (Perkins et al., 2009).

Arian

The majority of our PhD students are funded through the Research Council UK DTP studentships (such as NERC GW4+; BBSRC SWBio; MRC Biomed,  EPSRC DTP), Cancer Research UK, Wellcome Trust Integrative Neuroscience PhD programmes, School and institutional funded studentships, overseas cultural embassies, Commonwealth Scholarships and charities.

Some PhD students are self-funded, and we encourage self-funded students to apply.

Enw Gorffen
PhD in Biosciences: Environmental and anthropogenic drivers of contaminant influx and recirculation within freshwater systems 9 Tachwedd 2018

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Applications are particularly welcome from applicants with a good 2.1 or higher in biological and related sciences, including anatomy, physiology and pathology, aural and oral sciences, biomedical sciences, biology, chemistry,computer science and informatics, forensic science, genetics, medicine, neuroscience, optometry and vision sciences, mathematics and statistics, pharmacology, psychology, sport sciences and zoology.

A minimum standard in English language of IELTS 6.5 (no sub-score must be below 5.5) or equivalent will be required from students whose first language is not English. No offers will be made until the IELTS score has been submitted with the application. Pre-course English Language tuition is available. Please see our English Language Requirements pages for more details.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Please apply via the Online Application Service. If you are applying for an advertised project, there is no requirement of submitting a research proposal, instead please submit a statement of support.

Note: Students must submit evidence of funding wherever possible, especially when funded by external sponsors.

Proses gwneud cais

The University has four entry points for research degrees; 1st October, 1st January, 1st April or 1st July

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

School of Biosciences Education Office

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored ar 21 Tachwedd 2018.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol