Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Rydym yn ganolfan greadigol a chynhwysfawr ar gyfer ymchwil, cyfansoddi a pherfformio.

Mae staff sy’n weithgar mewn ymchwil yn yr Ysgol Cerddoriaeth yn cynnig goruchwyliaeth ym mhob maes ar draws

  • cerddoleg
  • cyfansoddi
  • perfformio

Ar lefel PhD, cewch arbenigo ar unrhyw un o’r meysydd hynny ac mae tri modd cyflwyno, sef traethawd ymchwil , portffolio o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth, a datganiad perfformio ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

Rydym yn cyfuno arbenigedd ymchwil cydnabyddedig mewn meysydd penodedig gydag ymrwymiad i'r byd ysgolheigaidd ehangach, ac ymdeimlad clir o’n rôl ym mywyd diwylliannol y brifddinas.

Mae cydweithio strategol â sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn caniatáu inni wneud cyfraniadau helaeth i fyd cerddoriaeth, o fewn a thu hwnt i'r byd academaidd.

Mae gennym gymuned ymrwymedig a gweithgar o ôl-raddedigion. Anogir ein ôl-raddedigion i chwarae rhan flaenllaw yn ein diwylliant ymchwil, gan gynnwys cymryd rhan mewn digwyddiadau, prosiectau a seminarau ymchwil.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn, rhan amser
Cymhwyster PhD, MPhil
Hyd amser llawn PhD 3 blynedd; MPhil 1 flwyddyn
Hyd rhan-amser PhD 5 blynedd; MPhil 2 flynedd
Derbyniadau Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, Hydref

Asesiad

Cyfansoddi

Mae gofyn i ymgeiswyr ar gyfer y cynllun hwn gyflwyno gwaith sylweddol neu bortffolio o weithiau o gyfansoddi gwreiddiol, ynghyd â sylwebaeth ysgrifenedig (rhwng 10,000 ac 20,000 o eiriau ar gyfer PhD; rhwng 5,000 a 10,000 o eiriau ar gyfer MPhil) yn darparu dadansoddiad beirniadol ac yn gosod y gwaith yn ei gyd-destun academaidd. Dylai’r cyflwyniad gynnwys deunydd ategol wedi’i recordio, sydd mewn fformat priodol a benderfynwyd gan yr Ysgol.

Asesir cyflwyniadau ar ffurf arfer gan yr un meini prawf generig ag unrhyw MPhil neu PhD arall ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn hyn o beth dylai cyflwyniad ar ffurf arfer gynrychioli ymchwil parhaus i agwedd o gyfansoddiad cerddorol, yn hytrach na samplau o ymarfer proffesiynol. Deellir bod ymchwil yn y cyd-destun hwn fel proses ymchwilio a allai arwain at syniadau newydd, a rennir yn effeithiol

Cerddoleg

Ni ddylai testun y traethawd PhD fel arfer fod yn fwy na 80,000 o eiriau  (ac eithrio llyfryddiaethau a atodiadau). Ni ddylai testun y traethawd MPhil fel arfer fod yn fwy na 60,000 o eiriau  (ac eithrio llyfryddiaethau a atodiadau).

Perfformio

Mae gofynion ar gyfer y PhD mewn Perfformio yn cynnwys cyflwyno datganiad cyhoeddus neu ddarlith-ddatganiad cyhoeddus sy’n para tua nawdeg munud, ynghyd â thraethawd hir ategol (rhwng 40,000 a 50,000 o eiriau ar gyfer PhD; rhwng 20,000 a 25,000 o eiriau ar gyfer MPhil) neu argraffiad ysgolheigaidd priodol gyda sylwebaeth ddadansoddol.

Asesir cyflwyniadau ar ffurf arfer gan yr un meini prawf generig ag unrhyw MPhil neu PhD arall ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn hyn o beth dylai cyflwyniad ar ffurf arfer gynrychioli ymchwil parhaus i agwedd o gyfansoddiad cerddorol, yn hytrach na samplau o ymarfer proffesiynol. Deellir bod ymchwil yn y cyd-destun hwn fel proses ymchwilio a allai arwain at syniadau newydd, a rennir yn effeithiol

Meysydd ymchwil

Cyfansoddi

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn cyfansoddi cerddoriaeth yn broffesiynol.

Cerddoleg

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa mewn addysg uwch ac ysgrifennu am gerddoriaeth.

Perfformio

Cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddilyn ymchwil pellach, addysgu a pherfformiad proffesiynol.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Rydym yn dyfarnu ysgoloriaethau doethurol bach yn rheolaidd ar ffurf gostyngiadau ffioedd dysgu i ymgeiswyr PhD. Mae ysgoloriaethau yn amodol ar argaeledd o flwyddyn i flwyddyn, ni ellir gwarantu dyfarnu’r rhain bob blwyddyn ac maen nhw’n cael eu dyfarnu yn ôl disgresiwn yr Ysgol.

Mae arian hefyd ar gael gan y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr AHRC.

Edrychwch ar ein prosiectau a'n hysgoloriaethau PhD diweddaraf a chael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu eraill.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Addas i raddedigion Cerddoriaeth. Fel arfer disgwylir i ymgeiswyr gael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth, neu gymhwyster cyfwerth, a bod wedi cwblhau, neu fod ar fin cwblhau, cwrs gradd Athro a addysgir ac sy’n cynnwys cerddoriaeth.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos tystiolaeth o sgiliau priodol o ran cyfansoddi cerddorol (ar gyfer Cyfansoddiad) neu berfformio cerddoriaeth (ar gyfer Perfformiad) yn ogystal â sgiliau mewn iaith dramor (os yn berthnasol).

Gofynion Iaith Saesneg

IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil, neu gyfwerth. Darllenwch ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Victoria Parkin

Administrative contact

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Dr David Beard

Dr David Beard

Reader in Musicology

Email
beardd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4388

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig