Ewch i’r prif gynnwys

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil y mae’r ysgol yn eu denu. Mae Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith yn gartref i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ac mae ganddynt gysylltiadau agos â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r ysgol yn cynnig cyfarwyddo ar draws ystod eang o bynciau ymchwil gan gynnwys

 • Gwleidyddiaeth Prydain
 • Gwleidyddiaeth gymharol
 • Gwleidyddiaeth gyfansoddiadol
 • Datganoli
 • Gwleidyddiaeth etholiadol
 • Ewropeiddio
 • Llywodraethu
 • Gwleidyddiaeth hunaniaeth
 • Pleidiau gwleidyddol a gwleidyddiaeth plaid
 • Polisi cyhoeddus
 • Gwleidyddiaeth diriogaethol
 • Gwleidyddiaeth Cymru.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Politics Admissions Administrator

Administrative contact

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Gweld y Rhaglen
Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi ein bod yn lansio cynllun gostyngiad i gynfyfyrwyr yn 2020 ar gyfer yr holl raglenni meistr a gynigir gan Ysgol Busnes Caerdydd, yn ogystal â nifer o gyrsiau trosi mewn pynciau sy’n cynnwys newyddiaduraeth, daearyddiaeth a chynllunio, ac ysgrifennu creadigol.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig