Ewch i’r prif gynnwys

Cymru

Mae Cymru yn faes ymchwil lle galwch ganolbwyntio eich astudiaethau fel rhan o’n cyfres o raglenni ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol (MPhil, PhD).

Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil eithriadol o gryf gydag enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhyrchir a’r nifer cynyddol o grantiau ymchwil y mae’r ysgol yn eu denu. Mae Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith yn gartref i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ac mae ganddynt gysylltiadau agos â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'r ysgol yn cynnig cyfarwyddo ar draws ystod eang o bynciau ymchwil gan gynnwys

 • Gwleidyddiaeth Prydain
 • Gwleidyddiaeth gymharol
 • Gwleidyddiaeth gyfansoddiadol
 • Datganoli
 • Gwleidyddiaeth etholiadol
 • Ewropeiddio
 • Llywodraethu
 • Gwleidyddiaeth hunaniaeth
 • Pleidiau gwleidyddol a gwleidyddiaeth plaid
 • Polisi cyhoeddus
 • Gwleidyddiaeth diriogaethol
 • Gwleidyddiaeth Cymru.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Postgraduate Politics Admissions Administrator

Administrative contact

Arian

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Gweld y Rhaglen

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol