Ewch i’r prif gynnwys

Bioffiseg Adeileddol

Mae Bioffiseg Adeileddol yn faes ymchwil y gallwch chi ganolbwyntio eich astudiaethau yn ein rhaglen PhD Gwyddorau’r Golwg ynddo.

Nodweddion unigryw

 • Canolfan rhagoriaeth ryngwladol ar gyfer astudiaethau strwythurol a bioffisegol ar y gornbilen a’r lens a’u cydrannau, gan gynnwys colagen a ffibrilin.
 • Yn gyfrifol am nifer o ddarganfyddiadau sydd wedi cael effaith yn y cymunedau gwyddonol a lleyg, gan dderbyn sylw teledu a gan y wasg.
 • Cefnogir gan grantiau gan MRC, EPSRC, BBSRC, Ymddiriedolaeth Wellcome, Y Gymdeithas Frenhinol a nifer o ffynonellau elusennol a diwydiannol eraill.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Tony Redmond

Themâu ymchwil

 • Deall tryloywder cornbilennol ac achosion strwythurol ei golli
 • Rôl proteoglycanau yn natblygiad tryloywder cornbilennol
 • Ultra-strwythur y cornea a’r limbws mewn perthynas â siap a swyddogaeth cornbilennol
 • Colagen a ffibrilin mewn meinweoedd ocwlar
 • Perthynas swyddogaeth strwythur mewn ffilamentau sonwlar
 • Cyhyrau ecstraocwlar
 • Newidiadau ultra-strwythurol mewn cornbilennau patholegol
 • Heneiddio a gylceiddio mewn meinweoedd ocwlar
 • Strwythur, tryloywder a heneiddio o ran y lens
 • Iacháu clwyfau ar ôl llawdriniaeth ocwlar

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Gwyddorau'r Golwg.

Gweld y Rhaglen
Ewch i weld ein hamrediad o ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig