Ewch i’r prif gynnwys

Adeiladau'r Frenhines

Adeiladau'r Frenhines - Gorllewin
Adeiladau'r Frenhines - Adeilad estyniad y Gorllewin

5 The Parade
Caerdydd
CF24 3AA

Mae Adeiladau’r Frenhines yn hygyrch o The Parade, O Lwyn y Gorllewin. Mae yna balmentydd llydan ac ymylon palmant isel ar hyd Llwyn y Gorllewin.

Mae Adeilad Trevithick wedi’i leoli ar y dde, ar ôl rhwystr y maes parcio. Mae’r fynedfa yn hygyrch.

Mae Adeilad y Gogledd wedi’i leoli i’r chwith, ar ôl rhwystr y maes parcio (mynedfa risiog). Mae yna fynedfa hygyrch ar ochr yr adeilad. Dilynwch yr arwyddion at y fynedfa hygyrch.

I gael mynediad i’r Adeilad Canolog, ewch ar hyd yr heol/palmant o’r fynedfa ymlaen ac yna i’r chwith. Mae’r Adeilad Canolog i’r chwith eto a syth ymlaen. Mae’r fynedfa yn hygyrch.

Gallwch gael fynediad i Adeilad y Dwyrain drwy’r Adeilad Canolog.

I gael mynediad i Adeilad y De, ewch ar hyd yr heol/palmant o’r fynedfa ymlaen ac yna i’r chwith. Mae Adeilad y De yn syth ymlaen. Gallwch gael mynediad drwy 2 ris. Mae mynediad gwastad i Adeilad y De trwy fynedfeydd Adeilad y Gorllewin neu Ganolog.

I gael mynediad i Adeilad y Gorllewin, ewch ar hyd yr heol/palmant o’r fynedfa ymlaen ac yna i’r chwith. Mae Adeilad y Gorllewin wedi’i leoli yn syth ymlaen ac ar y dde. Mae’r fynedfa yn hygyrch.

Mae Estyniad Adeilad y Gorllewin wedi’i leoli yn syth ymlaen o rwystr y maes parcio. Mae’r fynedfa yn hygyrch.

Parcio

Dim ond deiliaid trwydded sy'n gallu parcio yn safle Adeiladau'r Frenhines.

Mae yna rwystr cerbydau i gael mynediad i’r safle. Mae’r darllenydd cardiau ar uchder hygyrch. Mae’r intercom nesaf i’r darllenydd cardiau os oes angen cymorth.

I drefnu parcio dros dro a mynediad drwy'r rhwystr, ffoniwch Borthdy Trevithick ar 02920 876 708.

Mae yna 6 lle parcio hygyrch ym maes parcio Adeiladau'r Frenhines.

Mae yna 4 lle parcio hygyrch o flaen Adeilad Trevithick, ar y dde, tu hwnt i'r rhwystr parcio.

Mae yna ddau le parcio hygyrch gerllaw mynediad yr Adeilad Canolog. Dilynwch y maes parcio mewn cylch tua'r chwith i ddod o hyd i'r lleoedd yma.

Parcio Car