Ewch i’r prif gynnwys

Mae asiantau byd-eang yn mynychu arddangosfa sgiliau cyfreithiol

27 Gorffennaf 2023

Yn gynharach eleni, trefnodd Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Caerdydd gynhadledd 3 diwrnod ar gyfer eu hasiantau byd-eang.

Profodd yr asiantiaid, sy'n gweithio ar ran Prifysgol Caerdydd ar draws y byd, deithlen ddifyr a rhyngweithiol a oedd yn arddangos cyfleusterau a chynigion y brifysgol ar draws amrywiaeth o'n hysgolion.

Roedd myfyrwyr y gyfraith o raglenni LLB a BTC yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn gyffrous ac wedi’u hanrhydeddu i fod yn rhan o'r gynhadledd, gan gymryd rhan mewn arddangosiad dadlau. Mae ymryson yn elfen hanfodol o hyfforddiant cyfreithiol sy'n gweld myfyrwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn sefyllfaoedd ffug mewn llys lle maent yn mireinio eu sgiliau siarad, perswadio, ymchwilio a dadansoddi.

Yn y llun yma gyda myfyrwyr mae Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Warren Barr ac Arweinydd Cwrs BTC, Jetsun Lebasci a gymerodd ran yn yr arddangosiad.

Credyd llun: Matthew Horwood

Rhannu’r stori hon