Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwraig yn cael cymrodoriaeth â sefydliad rhyngwladol

7 Awst 2023

Menyw ifanc yn gwenu at y camera ar ddiwrnod braf.
Y fyfyrwraig ôl-raddedig, Yuri Kano, sydd wedi sicrhau cymrodoriaeth gyda Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd

Mae myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill cymrodoriaeth gyda sefydliad rhyngwladol.

Mae Yuri Kano, myfyrwraig ar y cwrs MA Astudiaethau Cyfieithu, wedi sicrhau cymrodoriaeth yn Sefydliad Eiddo Deallusol y Byd (WIPO) yn dilyn proses gystadleuol a dderbyniodd geisiadau o bob rhan o’r DU.

Mae Yuri wedi ennill Cymrodoriaeth Terminoleg y Cytundeb Cydweithredu ar Batentau (PCT) a bydd yn mynd i Genefa, y Swistir, lle bydd yn ymuno â WIPO yn gymrawd terminoleg Japaneaidd.

Wrth siarad am sicrhau ei chymrodoriaeth, dywedodd Yuri: “Ar y dechrau, roeddwn i’n teimlo’n falch a dyna ni, ond nawr rwy’n teimlo cymysgedd o gyffro a chyfrifoldeb ynghylch gallu arwain fy astudiaeth ar drywydd newydd. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio yn WIPO.”

Mae WIPO yn darparu fforwm byd-eang ar gyfer gwasanaethau eiddo deallusol, llunio polisïau, gwybodaeth a chydweithredu. Rôl Yuri a hithau’n gymrawd terminoleg Japaneaidd fydd creu cofnodion terminoleg ar gyfer Cronfa Dermau PCT.

Dr Joseph Lambert yw Cyfarwyddwr y cwrs MA ym maes Astudiaethau Cyfieithu yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Meddai: Rydyn ni i gyd mor falch o Yuri! Mae hwn yn gyflawniad mor ardderchog ac yn gwbl haeddiannol. Mae’r gymrodoriaeth yn un sy’n cael ei pharchu ar draws y diwydiant iaith ac mae’r gystadleuaeth i’w sicrhau yn un gref. Bydd yn gam nesaf gwych yn ei gyrfa.”

Bydd Yuri yn dechrau ar ei rôl newydd ym mis Hydref 2023.

Rhannu’r stori hon