Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig. Nid yw'r rhaglen ganlynol yn cael ei haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd i ddatblygu eich sgiliau o ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, ac i gynyddu eich gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol a’ch dealltwriaeth o reoli gofal mewn ymarfer amlawdriniaethol er mwyn i chi allu cymhwyso’r sgiliau hynny at hyrwyddo rhagor ar ofal yn y maes hwn.

Nodwch fod y rhaglenni hyn yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Saesneg yn unig

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar gyflymder gwahanol, mae gennym amrywiaeth o fodiwlau y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Rheoli Gofal mewn Arferion Amdriniaethol a Anaesthesia MSc Amser llawn
Rheoli Gofal mewn Arferion Amdriniaethol a Anaesthesia MSc Rhan-amser
Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20.
Gall fyfyrwyr y DU/UE wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU ar gyfer mis Medi 2018.

Cyrsiau cysylltiedig