Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio tuag at orffennol cynaliadwy

27 Medi 2023

Athro ym maes Cadwraeth yn rhoi prif araith mewn cynhadledd fyd-eang

Bu i’r Athro Jane Henderson draddodi un o brif areithiau ugeinfed Cynhadledd Pwyllgor Cadwraeth Cyngor Rhyngwladol yr Amgueddfeydd yn Valencia, sy’n digwydd bob tair blynedd.

Ynghyd â’i chyd-banelwyr yn Palau de les Arts o Bwyllgor Cadwraeth Cyngor Rhyngwladol yr Amgueddfeydd (ICOM-CC) 2023, trafododd yr Athro Henderson, Ysgrifennydd Cyffredinol y Sefydliad Rhyngwladol dros Gadwraeth, yr hyn rydym yn ei gario o’r gorffennol a’r niwtraliaeth ymddangosiadol felly o ran rheoli treftadaeth. Gan rannu sut beth oedd y gorffennol cynaliadwy o safbwynt ei hymarfer ei hun, bu iddi ganolbwyntio’r drafodaeth ar gynhwysiant a chyfiawnder gan addo hyn i genedlaethau’r dyfodol.

Ymhlith panelwyr y gynhadledd dridiau o hyd roedd Luis Monreal (Ymddiriedolaeth Aga Khan er Diwylliant), yr Athro Sophia Labadi (Prifysgol Caint), Anukpam Sah (Anupam Heritage Lab), Abba Isa Tijani (Comisiwn Cenedlaethol Amgueddfeydd a Henebion Nigeria), Laura Melpomeni Tapini (DIADRASIS) a Salvador Muñoz-Viñas (Universitat Politecnica de Valencia).

Mae’r digwyddiad byd-eang hwn, sy’n cael ei gynnal bob tair blynedd, yn golygu bod tua mil o weithwyr proffesiynol o bob cwr o’r byd yn gallu rhannu profiadau, syniadau a safbwyntiau, yn ogystal â datblygiadau a thueddiadau ym maes cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol. Mae'r gynhadledd yn dilyn sesiynau yn Beijing (2020) a Copenhagen (2017).

Yn enillydd medal Plowden yn 2021, mae’r Athro Jane Henderson (BSc, MSc, PACR, FIIC) yn aelod o banel golygyddol y Journal of the Institute for Conservation, ac mae’n aelod o fwrdd ymddiriedolwyr Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru ac yn cynrychioli Cymru ar Gyngor Rhyngwladol yr Amgueddfeydd yn y DU. Yn aelod o banel Adolygu Cronfa’r Amgueddfeydd ac Orielau Addysg Uwch, mae Jane hefyd yn gwasanaethu ar y corff safonau Ewropeaidd CEN TC 346 WG11 ac ar hyn o bryd mae’n is-gadeirydd grŵp safonol BSI B/560 sy’n ymwneud â chadwraeth treftadaeth Ddiwylliannol Diriaethol.

Rhannu’r stori hon