Ewch i’r prif gynnwys

Meddyliau blaenllaw ym maes ymchwil stocrestru yn ymgynnull yn ysgol haf PhD

29 Medi 2023

PhD summer school attendees

Yn ddiweddar, cynhaliodd Ysgol Busnes Caerdydd 16eg Ysgol Haf PhD y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Stocrestru (ISIR), gan ddod â myfyrwyr PhD ac arbenigwyr ym maes rheoli eiddo ynghyd.

Mae ISIR yn gymuned o wyddonwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar reoli stocrestru, o fodelu stocrestr a phrisio i ymchwil ariannol a materion economaidd.

Gan feithrin arloesedd a chydweithio, cynhaliwyd yr ysgol haf chwe-misol rhwng 24 a 28 Gorffennaf 2023 ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth y digwyddiad â myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr o bob rhan o Ewrop ynghyd i gyflwyno, trafod a gwella eu hymchwil.

Thema’r ysgol haf oedd: ‘Lliniaru ansicrwydd sy’n ymwneud â stocrestru drwy theori systemau cyfan.’

Summer school attendees wearing hi vis jackets at a site visit

Roedd yr wythnos yn cynnwys rhaglen gymdeithasol ac ymweliadau â diwydiannau’r Bathdy Brenhinol a GE Aircraft Engine Services Limited. Helpodd yr ymweliadau hyn y myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o oblygiadau rheolaethol ymchwil rhestr eiddo mewn lleoliad ymarferol.

Dywedodd Francesco Stranieri, myfyrwraig PhD a aeth i’r ysgol haf: “Diolch yn fawr iawn am y croeso cynnes a’r trefniant rhagorol yn ystod ysgol haf ISIR yn ddiweddar. Mae’r profiad wedi rhagori ar fy holl ddisgwyliadau, gan fy ngalluogi i ennill sgiliau newydd a gadael ei farc ar fy natblygiad academaidd a phersonol.”

Dywedodd yr Athro Aris Syntetos:

“Mae’r digwyddiad hwn mor agos at fy nghalon, gan mai’r 2il ysgol haf yn Ioannina, Gwlad Groeg ym 1997 oedd y digwyddiad gwyddonol cyntaf i mi ei fynychu yn fyfyriwr PhD iau. Felly’r pleser a’r anrhydedd mwyaf oedd bod yn rhan o’r ysgol haf eleni a dod ag ef i fy mhrifysgol fy hun yng Nghaerdydd.”
Yr Athro Aris Syntetos Distinguished Research Professor, DSV Chair

Ychwanegodd: “Roedd yn wych croesawu myfyrwyr PhD mor dalentog ac ymroddedig. Roeddem hefyd yn falch iawn o gael ymuno ag uwch aelodau cyfadran o wahanol brifysgolion ac rydym yn ddiolchgar am eu hareithiau, eu gweithdai a’u tiwtorialau.”

“Aeth yr wythnos yn arbennig o dda, gyda fformat cyffrous yn caniatáu i fyfyrwyr PhD gyflwyno eu gwaith ymchwil i’w cyfoedion a chyfadran sy’n arwain y byd o bedwar ban byd. Roedd cyfle ar gyfer trafodaethau manwl a roddodd adborth i fyfyrwyr i gyfoethogi eu hymchwil o safbwyntiau damcaniaethol, ymarferol a methodolegol. Dyma longyfarch pawb a fu’n rhan o drefnu a chymryd rhan mewn wythnos hynod gyffrous ac addysgiadol!”
Yr Athro Mohamed Naim Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

Ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad yr oedd:

  • Yr Athro Robert Boute, Ysgol Fusnes Vlerick, a KU Leuven, Gwlad Belg
  • Yr Athro Steve Disney, Ysgol Busnes Prifysgol Caerwysg, y DU
  • Yr Athro Rogelio Oliva, Ysgol Busnes Mays, Prifysgol A&M Texas, UDA
  • Yr Athro Ruud Teunter, Adran Gweithrediadau, Prifysgol Groningen, yr Iseldiroedd
  • Yr Athro Li Zhou, Ysgol Busnes, Gweithrediadau a Strategaeth, Prifysgol Greenwich, DU

Roedd yr ysgol haf wedi’i chynnal er cof am yr Athro John Boylan a fu farw yn anffodus ar 7 Gorffennaf 2023. Roedd yr Athro Boylan i fod yn siarad yn y gynhadledd.

Roedd pwyllgor trefnu’r ysgol haf yn cynnwys:

  • Beverly Francis (Swyddog y Gynhadledd)
  • Dr Thanos Goltsos (Cydlynydd y Diwydiant)
  • Dr Irina Harris (Cydlynydd Adolygu)
  • Dr Qinyun Li (Cydlynydd TG)
  • Dr Paul Wang (Cydlynydd Cyflwyniadau)

Rhannu’r stori hon