Ewch i’r prif gynnwys

Bydd yr Athro Clair Rowden yn trin a thrafod pwysigrwydd Carmen gan Bizet ar gyfres newydd Sky Arts

28 Medi 2023

Geraldine Farrar as Carmen with cast, New York 1914
Geraldine Farrar fel Carmen gyda’r cast, Efrog Newydd 1914

Bydd yr Athro Clair Rowden yn trin a thrafod yr opera Carmen ar Musical Masterpieces, cyfres newydd gan Sky Arts.

Bydd y gyfres, a gyflwynir gan Myleene Klass ac Errollyn Wallen CBE, yn cynnwys perfformiadau newydd o The Four Seasons ganVivaldi a berfformir gan Sinfonia Cymru, Carmen gan Bizet a berfformir gan Opera North, a Hebrides Overture gan Mendelssohn a berfformir gan y Gerddorfa Ffilharmonig.

Bydd y gyfres yn trafod technegau'r cyfansoddwyr ac yn ymchwilio i gefndir a chyd-destun y darnau eiconig.

Ystyrir yr Athro Rowden yn un o’r awdurdodau mwyaf blaenllaw ar opera a Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bu’n cydweithio â Richard Langham Smith ar gyfer argraffiad newydd o Carmen (Peters Edition), a ddefnyddiodd lawysgrifau, sgoriau perfformio, libretti a llawlyfrau llwyfannu o'r cynyrchiadau gwreiddiol ym Mharis.

Yr Athro Rowden hefyd yw cyd-olygydd y gyfrol Carmen Abroad, sef casgliad sy'n ymdrin â'r ffyrdd gwahanol y mae Carmen wedi cael ei pherfformio, ei chynhyrchu, ei lledaenu a'i dehongli ledled y byd. Drwy astudio perfformiadau o'r opera ar draws y byd dros gyfnod o saith deg o flynyddoedd, mae'r gyfrol yn herio'r rhagdybiaethau bod perfformiadau y tu allan i Ewrop rywsut yn waeth. Wrth wneud hynny, mae'n ailfodelu hanes opera gan ar sail ffenomen ddiwylliannol fyd-eang.

Arweiniodd prosiect Carmen Abroad at wefan ryngweithiol, sy'n mapio hanes perfformiadau’r opera ledled y byd, o'i berfformiad cyntaf ym Mharis ym 1875 hyd at 1945. Mae'r wefan yn cynnig ffyrdd newydd i gynulleidfaoedd ymwneud â hanes Carmen, a gall y defnyddwyr ddysgu am berfformiadau hanesyddol wrth gyrchu’r data am berfformiadau mewn fformatau testunol, gweledol a chlywedol.

Dyma a ddywedodd yr Athro Rowden: “Carmen yw un o'r operâu a berfformir fwyaf yn y byd heddiw. Mae’r hanes digyfaddawd yn ymdrin â materion megis gweithwyr mudol, gweithgareddau anghyfreithlon, a lladd menywod, yr ymddengys eu bod yr un mor bwysig heddiw ag yr oeddynt ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond yn aml bydd delwedd 'Sbaen y cerdyn gwyliau' yn fwy boblogaidd a dyna sy’n denu’r cynulleidfaoedd dro ar ôl tro i'r theatr.

Mae deall Carmen, a sut y bu i Bizet, ei libretyddion a'r Carmen gyntaf, Céléstine Galli-Marié ddyfeisio’r opera, a'i hapêl i gynulleidfaoedd dros y 150 mlynedd ddiwethaf, yn hollbwysig i'r diwydiant opera ac i gynulleidfaoedd er mwyn i Carmen a’i pherfformiadau barhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol.”

Gallwch chi wylio'r Athro Rowden yn trafod hanes Carmen ar Musical Masterpieces sy’n darlledu ar Sky Arts am 8pm ddydd Llun 2 Hydref.

Rhannu’r stori hon