Ewch i’r prif gynnwys

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Protocolau, polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein gwasanaethau a'n cyfrifoldebau.

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes SAU

Gweithdrefnau a pholisïau yn ymwneud â gwasanaethau academaidd

Gweithdrefnau a pholisïau yn ymwneud â gwasanaethau myfyrwyr

Gweithdrefnau a pholisïau yn ymwneud ag adnoddau dynol

Datganiad polisi cyflog

Gweithdrefnau a pholisïau yn ymwneud â recriwtio

Côd ymddygiad ar gyfer aelodau cyrff llywodraethu

Ein côd ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cyngor.

Polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Cynllun Cydraddoldeb

Iechyd a Diogelwch

Rheoli ystadau

Polisi cwynion

Polisïau rheoli cofnodion a data personol

Bydd hyn yn cynnwys polisïau diogelwch gwybodaeth, cadw cofnodion, polisïau dinistrio ac archifo a pholisïau diogelu data (gan gynnwys rhannu data).

Polisi a strategaeth ymchwil

Allbynnau a data ymchwil a gyllidir yn gyhoeddus

  • Mae’r Porth Ymchwil, a ddatblygwyd gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, yn agor mynediad at wybodaeth am ymchwil a gyllidir gan Gynghorau Ymchwil ac allbynnau data cysylltiedig

Polisïau a systemau codi tâl