Ewch i’r prif gynnwys

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau diogelwch gwybodaeth yn berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Mae'r polisïau'n gosod y fframwaith lefel uwch sy'n ein hamddiffyn rhag y peryglon sy'n codi o ddefnyddio unrhyw offer TG sy'n gysylltiedig â'n rhwydwaith.

IT Regulations

Our regulations cover the use of all our IT facilities, by staff, workers, honorary title holders, visiting academics, students and any other persons authorised to use them.

Acceptable use policy - Welsh

This policy applies to all use of all IT facilities administered by Cardiff University.

IT monitoring notice - Welsh

Cardiff University may monitor communications and IT activity of those who use its IT facilities as permitted by legislation (including incoming communications from the public).