Ewch i’r prif gynnwys

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau diogelwch gwybodaeth yn berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Mae'r polisïau'n gosod y fframwaith lefel uwch sy'n ein hamddiffyn rhag y peryglon sy'n codi o ddefnyddio unrhyw offer TG sy'n gysylltiedig â'n rhwydwaith.

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau yn berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Acceptable use policy - Welsh

Mae’r polisi hon yn berthnasol pan rydych yn defnyddio’r holl gyfleusterau TG a weinyddir gan Brifysgol Caerdydd.

IT monitoring notice - Welsh

Efallai bydd Prifysgol Caerdydd yn monitro cyfathrebiadau a gweithgareddau TG y rhai hynny sy’n defnyddio ei chyfleusterau TG yn unol â deddfwriaeth (yn cynnwys cyfathrebiadau wrth y cyhoedd).