Ewch i’r prif gynnwys

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau diogelwch gwybodaeth yn berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Mae'r polisïau'n gosod y fframwaith lefel uwch sy'n ein hamddiffyn rhag y peryglon sy'n codi o ddefnyddio unrhyw offer TG sy'n gysylltiedig â'n rhwydwaith.

IT Regulations

Our regulations cover the use of all our IT facilities, by staff, workers, honorary title holders, visiting academics, students and any other persons authorised to use them.

Acceptable use policy - Welsh

Mae’r polisi hon yn berthnasol pan rydych yn defnyddio’r holl gyfleusterau TG a weinyddir gan Brifysgol Caerdydd.

IT monitoring notice - Welsh

Efallai bydd Prifysgol Caerdydd yn monitro cyfathrebiadau a gweithgareddau TG y rhai hynny sy’n defnyddio ei chyfleusterau TG yn unol â deddfwriaeth (yn cynnwys cyfathrebiadau wrth y cyhoedd).