Ewch i’r prif gynnwys

Rheoliadau TG

Mae ein rheoliadau diogelwch gwybodaeth yn berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Mae'r polisïau'n gosod y fframwaith lefel uwch sy'n ein hamddiffyn rhag y peryglon sy'n codi o ddefnyddio unrhyw offer TG sy'n gysylltiedig â'n rhwydwaith.

Rheoliadau TG

31 March 2015

Mae ein rheoliadau’n berthnasol pan mae staff, gweithwyr, dalwyr teitlau anrhydeddus, academyddion gwadd, myfyrwyr ac unrhyw bersonau eraill a ganiateir i wneud hynny, yn defnyddio ein holl gyfleusterau TG.

Word

Polisi'r brifysgol ar ddefnydd derbyniol

24 November 2015

Mae’r polisi hon yn berthnasol pan rydych yn defnyddio’r holl gyfleusterau TG a weinyddir gan Brifysgol Caerdydd.

Word

Hysybsiad Monitro TG

29 September 2013

Efallai bydd Prifysgol Caerdydd yn monitro cyfathrebiadau a gweithgareddau TG y rhai hynny sy’n defnyddio ei chyfleusterau TG yn unol â deddfwriaeth (yn cynnwys cyfathrebiadau wrth y cyhoedd).

Word