Ewch i’r prif gynnwys

Y Cyngor

Y Cyngor yw corff llywodraethu'r Brifysgol. Y corff hwn sydd â'r gair olaf ynglŷn â phob mater sy'n effeithio ar y Brifysgol.

Y Cyngor yw prif awdurdod y Brifysgol. Mae'n gyfrifol am reoli a chynnal busnes y Brifysgol yn effeithlon, gan gynnwys ei harian a'i heiddo. Mae manylion llawn cylch gorchwyl y Cyngor yn Statude VII.

Mae’r Cyngor yn cynnal adolygiad o’u heffeithiolrwydd yn rheolaidd ac mae cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu o’r adolygiad. Cafodd yr adolygiad allanol diweddaraf ei gomisiynu gan y Cyngor o’r Sefydliad Llywodraethu Da a chynhaliwyd yn 2014. Lawrlwytho’r adroddiad [920KB, PDF].

Mae'r Cyngor yn adolygu ei effeithiolrwydd yn rheolaidd ac mae cynllun datblygu'n cael ei baratoi ar sail yr adolygiad.

Mae'r Brifysgol yn elusen gofrestredig a'r Cyngor yw Bwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen.

Cynhelir pum cyfarfod Cyngor bob blwyddyn ym misoedd Hydref, Rhagfyr, Chwefror, Mai a Gorffennaf.

Aelodau presennol

Unigolion lleyg/annibynnol yw'r rhan fwyaf o aelodau'r Cyngor. Mae hefyd yn cynnwys aelodau staff a myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth am aelodau'r Cyngor.

Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Stuart Palmer
Yr Athro Stuart Palmer FREng, DSc, PhD, BSc

Roedd yr Athro Stuart Palmer, FREng, yn arfer bod yn Rhag Is-Ganghellor Prifysgol Warwick. Mae ganddo BSc, PhD a DSc mewn Ffiseg o Brifysgol Sheffield, yn ogystal â DSc er Anrhydedd o Brifysgol Warwick.

Penodwyd yr Athro Palmer yn aelod o'r Cyngor ar 2 Rhagfyr 2013. Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Dyrchafiadau Academaidd, y Pwyllgor Llywodraethu a'r Pwyllgor Taliadau. Mae hefyd wedi'i benodi'n un o Ymddiriedolwyr Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd.