Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth gorfforaethol

Dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am Brifysgol Caerdydd.

Pensiwn Prifysgol Caerdydd

Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd yw'r cynllun pensiwn ar gyfer aelodau o staff Prifysgol Caerdydd ar raddau 1 i 4.

Pwyllgorau

Manylion pwyllgorau’r Brifysgol, eu haelodau, amserlen o gyfarfodydd 2024/25 a chofnodion y tair blynedd academaidd ddiwethaf.

Gwybodaeth ariannol

Gwybodaeth ynghylch ble y daw ein harian a sut rydym yn ei wario.

Gwybodaeth ar gyfer buddsoddwyr

Gwybodaeth ar gyfer dalwyr bondiau (Saesneg yn unig)

Archif Sefydliadol

Mae'r Archif Sefydliadol yn casglu cofnodion a grëwyd gan neu sy'n perthyn i Brifysgol Caerdydd er mwyn cadw cof corfforaethol y Brifysgol yn barhaol a'i wneud yn hygyrch i'r cyhoedd.

Archwilio mewnol

Mae'r Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd yn gweithredu'n annibynnol ac yn darparu gwasanaeth archwilio mewnol i reolwyr a Chynghorau Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Caethwasiaeth modern

Rydyn ni’n ymrwymedig i wella ein harferion ac i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl.

Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru 2020/21 – 2022/23

An outline of our guiding principles and how we will implement the Research Wales Innovation Fund Strategy 2020/21-2022/23.

Dyddiadau semester

Dyddiadau semester ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol neu'r nesaf.

Cyflogau staff uwch a threuliau

Mae gwybodaeth ynghylch treuliau staff uwch a chyflog yr Is-Ganghellor ar gael i'r cyhoedd bob amser.

Safonau'r Gymraeg

Sefydlwyd fframwaith cyfreithiol ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ar gyfer defnyddio'r Gymraeg mewn gwasanaethau cyhoeddus.