Ewch i’r prif gynnwys

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

Gwybodaeth ariannol sy'n ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol, caffael, contractau ac archwilio ariannol.

Cyllid/Incwm

Ceir gwybodaeth am ein ffynonellau cyllid ac incwm yn ein datganiadau ariannol blynyddol.

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Mae ein datganiadau ariannol blynyddol yn cynnwys gwybodaeth am gyllidebau a chyfrifon.

Adroddiadau archwiliadau ariannol

Gellir dod o hyd i adroddiadau archwiliadau ariannol yn ein datganiadau ariannol blynyddol.

Rhaglen gyfalaf

Gwybodaeth am gynlluniau mawr ar gyfer gwariant cyfalaf.

Lwfansau a threuliau staff

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am dreuliau aelodau staff uwch

Tâl a strwythur graddio staff

Gweld graddfa gyflogau bresennol y staff.

Cofrestr cyflenwyr

Mae gennym wybodaeth ar gyfer cyflenwyr yn ein hadran Busnes. Am gofrestr o’n cyflenwyr, cysylltwch â’r Is-adran Prynu:

Gwasanaethau Caffael

Caffael a gweithdrefnau tendro ac adroddiadau

Mae gennym wybodaeth ar gyfer cyflenwyr yn ein hadran Busnes. Am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch â’r Is-adran Prynu:

Gwasanaethau Caffael

Contractau

Mae ein cyfleoedd contract ar gael ar GwerthwchiGymru, y wefan gaffael genedlaethol ar gyfer Cymru. Mae gwybodaeth dendro gyfredol ar gael ar InTend ac yn TED.

Cyllid ymchwil

Gellir dod o hyd i fanylion am ein cyllid ymchwil yn ein datganiadau ariannol blynyddol.

Mae gwybodaeth am y ffordd rydym yn rheoli ein cyfrifon ar gael yn ein gweithdrefnau ariannol.