Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr ac ymgeiswyr

Polisïau derbyn

Gwybodaeth am y polisïau derbyn sydd gan y Brifysgol ynglŷn ag ymgeiswyr.

Adroddiad Cynllun Ffioedd

Dysgwch sut rydym yn gwario ffioedd myfyrwyr.

Cwynion

Information about the student complaint procedure including the process and documents.

Polisi ffioedd dysgu

Mae ein polisi ffioedd dysgu yn darparu gwybodaeth am sut i dalu ffioedd dysgu a manylion y gweithdrefnau os nad ydy’r ffioedd neu ddyled nad yw’n ddyled myfyriwr yn cael eu talu.

Polisi Ad-dalu Blaendal

Dysgwch mwy am bolisi’r Brifysgol am ad-daliadau blaendal, sy’n cael eu gweithredu 14 diwrnod wedi i'r cyfnod ailystyried ddod i ben.

Datganiad cofrestru

Telerau ac Amodau ar gyfer myfyrwyr sy'n derbyn cynnig lle yn y Brifysgol.