Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr ac ymgeiswyr

Polisïau derbyn

Gwybodaeth am y polisïau derbyn sydd gan y Brifysgol ynglŷn ag ymgeiswyr.

Gweithdrefn gwyno i fyrfyrwyr

Information about the student complaint procedure including the process and documents.

Polisi ffioedd dysgu

Mae ein polisi ffioedd dysgu yn darparu gwybodaeth am sut i dalu ffioedd dysgu a manylion y gweithdrefnau os nad ydy’r ffioedd neu ddyled nad yw’n ddyled myfyriwr yn cael eu talu.

Polisi ad-dalu blaendal ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Dysgwch mwy am bolisi’r Brifysgol am ad-daliadau blaendal, sy’n cael eu gweithredu 14 diwrnod wedi i'r cyfnod ailystyried ddod i ben.

Datganiad cofrestru

Telerau ac Amodau ar gyfer myfyrwyr sy'n derbyn cynnig lle yn y Brifysgol.

Cyswllt dibynadwy

Beth yw cyswllt dibynadwy a pholisi'r brifysgol ar gysylltiadau dibynadwy.

Canllawiau a gweithdrefn euogfarnau troseddol llety'r Brifysgol

Bwriad y canllawiau hyn yw egluro'r broses ar gyfer datgan euogfarn droseddol perthnasol sydd heb ddarfod cyn derbyn cynnig/contract ystafell ar gyfer llety'r Brifysgol.