Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr ac ymgeiswyr

Polisïau derbyn

Gwybodaeth am y polisïau derbyn sydd gan y Brifysgol ynglŷn ag ymgeiswyr.

Adroddiad Cynllun Ffioedd

Dysgwch sut rydym yn gwario ffioedd myfyrwyr.

Cwynion

Gwybodaeth ar y weithdrefn cwyno myfyrwyr gan gynnwys y broses a dogfennau.

Polisi ffioedd dysgu

Mae ein polisi ffioedd dysgu yn darparu gwybodaeth am sut i dalu ffioedd dysgu a manylion y gweithdrefnau os nad ydy’r ffioedd neu ddyled nad yw’n ddyled myfyriwr yn cael eu talu.

Polisi Ad-dalu Blaendal

Dysgwch mwy am bolisi’r Brifysgol am ad-daliadau blaendal, sy’n cael eu gweithredu 14 diwrnod wedi i'r cyfnod ailystyried ddod i ben.

Datganiad cofrestru

Telerau ac Amodau ar gyfer myfyrwyr sy'n derbyn cynnig lle yn y Brifysgol.