Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi gwag

Datblygwch eich gyrfa a dewch o hyd i'ch rôl ddelfrydol nesaf.

Swyddi gwag

Porwch drwy ein swyddi gwag cyfredol, neu chwiliwch am swyddi gan ddefnyddio allweddeiriau, teitlau swyddi, rhifau cyfeirnod, categorïau swydd, Ysgol, Adran neu lwybr gyrfa.

Swyddi academaidd gwag

Ymunwch â sefydliad sy'n cefnogi ei academyddion i sicrhau rhagoriaeth ym maes addysgu a dysgu.

Swyddi gwag clinigol

Swyddi academaidd clinigol meddygol a deintyddol a chyfleoedd addysgu ac ymchwil yn y brifysgol.

Gwasanaethau Proffesiynol

Rhagor o wybodaeth am ein hadrannau a'u swyddi gwag cyfredol.

Rolau uwch reolwyr

Rydym yn chwilio am arweinwyr profiadol a galluog i gyflwyno strategaethau a phrosiectau allweddol yn y Brifysgol.

Swyddi Gwag Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr

Rydym yn recriwtio i lenwi nifer o swyddi newydd, gyda'r bwriad o sicrhau newid trawsnewidiol i brofiad y myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Swyddi gwag yn y Ganolfan Astudiaethau Rhyngwladol

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio ar y cyd â Study Group i roi rhaglenni llwybr i fyfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau symud ymlaen i wneud graddau israddedig ac ôl-raddedig yn y brifysgol.