Ewch i’r prif gynnwys

Uniondeb a moeseg ymchwil

Rydym ni'n cynorthwyo ymchwilwyr i gyflawni'r safonau uchaf o onestrwydd ymchwil ym mhob gweithgarwch ymchwil.

Mae gonestrwydd ymchwil yn hanfodol i ffyniant ymchwil academaidd yn y dyfodol.  Dim ond drwy gadw at y safonau uchaf o onestrwydd ymchwil y gallwn ni mewn gwirionedd gyflawni rhagoriaeth ymchwil mewn marchnad sy'n gynyddol gystadleuol a rhyngwladol.

Rydym yn gwbl ymrwymedig i gynnal egwyddorion y Concordat i Gefnogi Gonestrwydd Ymchwil Prifysgolion y DU. Mae gennym systemau cadarn ar waith i alluogi ymchwilwyr i gynnal ymchwil o ansawdd i'r safonau cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol uchaf.

Mae ein Cod Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu yn cynnig fframwaith ar gyfer ymddygiad ymchwil da ac yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion moesegol, ac atal camymddygiad.

Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil a'i Lywodraethu

Gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

Rydym ni'n helpu ymchwilwyr i sicrhau bod ymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel, yn gyfrifol, ac yn unol â'r safonau disgwyliedig.

Moeseg ymchwil

We insist that research is underpinned by the highest principles of ethics and integrity, and the welfare of research subjects is paramount.

Ymchwil clinigol

Mae ein holl ymchwil clinigol yn gorfod cadw at reolau a rheoliadau llym.

Ymchwil anifeiliaid

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth agored a thryloyw am ein gwaith ymchwil sy'n defnyddio anifeiliaid, a safonau'r gofal a gaiff yr anifeiliaid, a'u lles.

Asesiad ymchwil cyfrifol

Rydyn ni wedi ymrwymo i asesu ansawdd ein hymchwil yn deg a thryloyw.

Y gallu i ailgynhyrchu gwaith ymchwil

Fel aelodau o Rwydwaith Ailgynhyrchu'r DU, rydym wedi ymrwymo i wella ansawdd ein hallbwn ymchwil academaidd a’r gallu i’w ailgynhyrchu.