Ewch i’r prif gynnwys

Uniondeb a moeseg ymchwil

Rydym ni'n cynorthwyo ymchwilwyr i gyflawni'r safonau uchaf o onestrwydd ymchwil ym mhob gweithgarwch ymchwil.

Mae gonestrwydd ymchwil yn hanfodol i ffyniant ymchwil academaidd yn y dyfodol.  Dim ond drwy gadw at y safonau uchaf o onestrwydd ymchwil y gallwn ni mewn gwirionedd gyflawni rhagoriaeth ymchwil mewn marchnad sy'n gynyddol gystadleuol a rhyngwladol.

Rydym yn gwbl ymrwymedig i gynnal egwyddorion y Concordat i Gefnogi Gonestrwydd Ymchwil Prifysgolion y DU. Mae gennym systemau cadarn ar waith i alluogi ymchwilwyr i gynnal ymchwil o ansawdd i'r safonau cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol uchaf.

Mae ein Cod Gonestrwydd Gwaith Ymchwil a'i Lywodraethu yn cynnig fframwaith ar gyfer ymddygiad ymchwil da ac yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion moesegol, ac atal camymddygiad.

Gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

Rydym ni'n helpu ymchwilwyr i sicrhau bod ymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel, yn gyfrifol, ac yn unol â'r safonau disgwyliedig.

Moeseg ymchwil

Rydym yn mynnu bod ymchwil yn seiliedig ar yr egwyddorion uchaf o foeseg a gonestrwydd, ac mae lles y gwrthrychau ymchwil yn flaenoriaeth.

Ymchwil clinigol

Mae ein holl ymchwil clinigol yn gorfod cadw at reolau a rheoliadau llym.

Ymchwil anifeiliaid

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth agored a thryloyw am ein gwaith ymchwil sy'n defnyddio anifeiliaid, a safonau'r gofal a gaiff yr anifeiliaid, a'u lles.

Asesiad ymchwil cyfrifol

Rydyn ni wedi ymrwymo i asesu ansawdd ein hymchwil yn deg a thryloyw.

Y gallu i ailgynhyrchu gwaith ymchwil

Fel aelodau o Rwydwaith Ailgynhyrchu'r DU, rydym wedi ymrwymo i wella ansawdd ein hallbwn ymchwil academaidd a’r gallu i’w ailgynhyrchu.

Gonestrwydd a Moeseg Ymchwil a'i Lywodraethu