Ewch i’r prif gynnwys

Cwynion am ryddid gwybodaeth

Petai gennych unrhyw gwynion am fynediad i wybodaeth yn ein cynllun cyhoeddi cysylltwch â'r Cydymffurfiaeth a Risg, Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol.

E-bostiwch inforequest@caerdydd.ac.uk neu ysgrifennu at:

Cydymffurfiaeth a Risg, Swyddfa Ysgrifennydd y Brifysgol
Prifysgol Caerdydd
2il lawr
Friary House
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AE

Y Comisiynydd Gwybodaeth sy’n goruchwylio bod cydymffurfio'n digwydd â'r Ddeddf Diogelu Data a'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth yn disgwyl bod unrhyw un sy'n gwneud cwyn ynghylch cydymffurfio â'r Deddfau wedi cwyno i'r Brifysgol yn gyntaf gan ddefnyddio'r dulliau a ddisgrifiwyd uchod.

Ceir rhagor o wybodaeth am rôl y Comisiynydd Gwybodaeth ac arweiniad ar ddehongli'r Deddfau ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.