Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth gyhoeddus

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’m hymrwymiad i ddidwylledd a thryloywder.

Rydym wedi rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi myfyrwyr a staff presennol, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a staff, yn ystod Brexit.

Dysgwch am ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth a sut i ofyn am wybodaeth wrthym ni.

Sefydlwyd fframwaith cyfreithiol ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ar gyfer defnyddio'r Gymraeg mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Gwybodaeth am sut rydym yn gweithio i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Polisïau a rheoliadau ar gyfer myfyrwyr ac ymgeiswyr, gan gynnwys polisïau derbyn, polisi ffioedd dysgu ac adroddiad cynllun ffioedd.