Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth gyhoeddus

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’m hymrwymiad i ddidwylledd a thryloywder.

Rydym wedi rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi myfyrwyr a staff presennol, yn ogystal â darpar fyfyrwyr a staff, yn ystod Brexit.

Dysgwch am ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth a sut i ofyn am wybodaeth wrthym ni.

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol ar gyfer gosod dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o'r safonau ymddygiad ynglŷn â'r Gymraeg, a wnaed yn iaith swyddogol yng Nghymru. Golyga hyn na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Gwybodaeth am sut rydym yn gweithio i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Polisïau a rheoliadau ar gyfer myfyrwyr ac ymgeiswyr, gan gynnwys polisïau derbyn, polisi ffioedd dysgu ac adroddiad cynllun ffioedd.