Ewch i’r prif gynnwys

Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Ein polisïau ar gyfer iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Nodwch, mae rhai o'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Datganiad Polisi SHEW

Datganiad Polisi SHEW

20 Mawrth 2019

Signed safety, health and environment policy statement.

PDF

Datganiad Polisi Bioamrywiaeth

Datganiad Polisi Bioamrywiaeth

24 Awst 2017

Rydym wedi addasu ein Datganiad Polisi Bioamrywiaeth ac rydym yn gweithio at ddatblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth.

PDF

Carbon management plan 2014 – 2020

1 December 2013

This document outlines an action plan and explains the financial and environmental reasons that support carbon management in the University.

PDF

Polisi Maeth

Polisi Maeth

6 Rhagfyr 2018

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff a gyflogir gan y Gwasanaethau Arlwyo ac sy'n gweithio yn yr adrannau Arlwyo a Lletygarwch.

PDF

Polisi Bwyd Cynaliadwy

Polisi Bwyd Cynaliadwy

6 Rhagfyr 2018

Mae ein harlwyo a bariau yn cefnogi ac yn gweithio tuag at fwy o fwyd cynaliadwy yn eu cynnyrch, prosesu, masnachu a chaffael.

PDF

Sustainable procurement policy statement

23 May 2013

This Sustainable Procurement Policy Statement helps ensure sustainability issues are considered in University purchasing decisions.

PDF

Cynllun teithio

Cynllun teithio

24 Awst 2017

Mae'r cynllun yn rhan o broses hirdymor i annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i feddwl am sut maen nhw'n teithio i ystâd y Brifysgol ac o'i fewn.

PDF

Investment policy statement

1 May 2018

We prohibit investments based upon three parameters; tobacco, armaments and code of ethics.

PDF

Drinking fountain locations

4 May 2018

A list of drinking fountain locations across the University.

Excel

Estates and Campus Facilities water safety policy

21 August 2017

The University's policy for ensuring water systems are safe to use and operate.

Word