Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Ein polisïau ar gyfer iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Nodwch, mae rhai o'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Adroddiad Bioamrywiaeth Adran 6 Prifysgol Caerdydd 2022

Adroddiad ar sut mae Prifysgol Caerdydd yn cyflawni Amcanion Cynllun Gweithredu Adfer Natur 1-6.

Safety, Health, Wellbeing and Environment Policy Statement Welsh.pdf

Signed safety, health and environment policy statement.

Cynllun Gweithredu Cydnerthedd Ecosystemau a Bioamrywiaeth (EBRAP) Prifysgol Caerdydd 2021-2023

Cynllun gweithredu Prifysgol Caerdydd ynghylch cydnerthedd ecosystemau a bioamrywiaeth

Carbon management plan 2014 – 2020

This document outlines an action plan and explains the financial and environmental reasons that support carbon management in the University.

Sustainable Food Policy (Welsh)

Mae ein harlwyo a bariau yn cefnogi ac yn gweithio tuag at fwy o fwyd cynaliadwy yn eu cynnyrch, prosesu, masnachu a chaffael.

Travel plan (Welsh)

Mae'r cynllun yn rhan o broses hirdymor i annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i feddwl am sut maen nhw'n teithio i ystâd y Brifysgol ac o'i fewn.

Socially Responsible Investment (SRI) Policy Statement

We prohibit direct investments based on four parameters: tobacco, armaments, code of ethics and fossil fuels.

Drinking fountain locations

A list of drinking fountain locations across the University.

Estates and Campus Facilities water safety policy

The University's policy for ensuring water systems are safe to use and operate.

Polisi a Gweithdrefnau Dim Ysmygu'r Brifysgol

Ein polisi ar gyfer diogelu pob aelod o'r brifysgol rhag effeithiau niweidiol mwg goddefol.