Ewch i’r prif gynnwys

Polisïau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd

Ein polisïau ar gyfer iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Nodwch, mae rhai o'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Coronavirus (COVID-19) organisational risk assessment

23 July 2020

This is an organisational risk assessment for dealing with coronavirus (COVID-19) in the workplace and includes homeworking and onsite activities.

DownloadWord

Datganiad Polisi SHEW

Datganiad Polisi SHEW

20 Mawrth 2019

Signed safety, health and environment policy statement.

DownloadPDF

Adran 6: Adroddiad rhagarweiniol Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

Adran 6: Adroddiad rhagarweiniol Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

30 Ionawr 2020

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r hyn ydym wedi’i wneud i gydymffurfio â dyletswydd adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Llywodraeth Cymru.

DownloadPDF

Datganiad Polisi Bioamrywiaeth

Datganiad Polisi Bioamrywiaeth

24 Awst 2017

Rydym wedi addasu ein Datganiad Polisi Bioamrywiaeth ac rydym yn gweithio at ddatblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth.

DownloadPDF

Carbon management plan 2014 – 2020

Carbon management plan 2014 – 2020

1 Rhagfyr 2013

This document outlines an action plan and explains the financial and environmental reasons that support carbon management in the University.

DownloadPDF

Polisi Maeth

Polisi Maeth

6 Rhagfyr 2018

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob aelod o staff a gyflogir gan y Gwasanaethau Arlwyo ac sy'n gweithio yn yr adrannau Arlwyo a Lletygarwch.

DownloadPDF

Polisi Bwyd Cynaliadwy

Polisi Bwyd Cynaliadwy

6 Rhagfyr 2018

Mae ein harlwyo a bariau yn cefnogi ac yn gweithio tuag at fwy o fwyd cynaliadwy yn eu cynnyrch, prosesu, masnachu a chaffael.

DownloadPDF

Sustainable procurement policy statement

Sustainable procurement policy statement

23 Mai 2013

This Sustainable Procurement Policy Statement helps ensure sustainability issues are considered in University purchasing decisions.

DownloadPDF

Cynllun teithio

Cynllun teithio

24 Awst 2017

Mae'r cynllun yn rhan o broses hirdymor i annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i feddwl am sut maen nhw'n teithio i ystâd y Brifysgol ac o'i fewn.

DownloadPDF

Socially Responsible Investment (SRI) Policy Statement

Socially Responsible Investment (SRI) Policy Statement

1 Mai 2018

We prohibit direct investments based on four parameters: tobacco, armaments, code of ethics and fossil fuels.

DownloadPDF

Drinking fountain locations

4 May 2018

A list of drinking fountain locations across the University.

DownloadExcel

Estates and Campus Facilities water safety policy

21 August 2017

The University's policy for ensuring water systems are safe to use and operate.

DownloadWord