Ewch i’r prif gynnwys

Mae’n Ganolfan Dysgu yn arddangos ac yn rhannu gweithgareddau addysgol rhagorol o bob rhan o’r Brifysgol.

Darganfod

Chwilio a phori ein cronfa adnoddau

Dysgu

Dysgu gan eich cyd-weithwyr ac ehangu eich gwybodaeth

Cyfrannu

Cyflwyno eich adnoddau a rhannu gwybodaeth

Ein themâu

Rydym wedi adnabod pump thema neu adran ar gyfer yr Hwb Dysgu. Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu adrannau allweddol o weithgareddau ac arbenigedd ar draws Prifysgol Caerdydd, a fydd yn datblygu i adlewyrchu natur newidiol dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.

Dylunio ar gyfer dysgu

Mae dylunio cwricwlwm a rhaglen dda yn hanfodol er mwyn ymgorffori arferion da mewn addysgu. Edrychwch ar enghreifftiau o sut y mae gwahanol ddulliau dysgu (e.e. dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg, dysgu sy'n seiliedig ar holi, dysgu o bell) wedi cael eu datblygu er mwyn cefnogi a mynegi'r amcanion a fwriadwyd.

Gweld pynciau dethol

Asesu ar gyfer dysgu

Mae asesu yn agwedd allweddol ar y cylch dysgu. Chwiliwch am ddulliau asesu sy'n enghreifftiau o arferion da a fydd yn galluogi'r dysgwyr i fonitro eu cynnydd a myfyrio arno ac er mwyn cefnogi unrhyw ddysgu yn y dyfodol.

Gweld pynciau dethol

Cefnogi eich addysgu

Os ydych yn troi'r ystafell ddosbarth wyneb i waered neu'n hwyluso gwaith grŵp, mae'n bwysig cydnabod yr amrywiaeth o ddulliau sydd ar gael. Dysgwch fwy am y gwahanol ddulliau a sut y gallant gael eu rhoi ar waith wrth wella arferion addysgu.

Gweld pynciau dethol

Cynorthwyo myfyrwyr

Mae cynorthwyo myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth academaidd, gweinyddol a bugeiliol o safon uchel yn rhan hanfodol o brofiad y myfyriwr. Darganfyddwch sut y mae mecanweithiau fel Tiwtora Personol a Mentora Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu yn academaidd ac fel unigolion.

Gweld pynciau dethol

Datblygiad Proffesiynol

Proses barhaus o fyfyrio a gwella yw Dysgu ac Addysgu. Dewch o hyd i'r ystod o weithgareddau sydd ar gael er mwyn datblygu dealltwriaeth addysgol o arferion dysgu ac addysgu, a sut y gall gweithgareddau o'r fath gael eu casglu a'u cydnabod.

Gweld pynciau dethol

Chwilio

Mwyaf poblogaidd

Small group teaching: Methods & Techniques

Dr Nathan Roberts

Published 02 Dec 2016 • 4 min read

‘Mixing it up’ is important. You can’t please all the people all the time but designing your small group teaching session with ‘variety’ in mind allows your learners to work in their comfort zones for some of the time and provides them with new challenges at others. Different methods facilitate different kinds of student engagement and provide different opportunities to learn.


Topics

Small group teaching

7 Recognitions

Marking, grading and giving feedback

Published 23 Dec 2016 • 20 mins read

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the marking you are asked to do, however, there will also be some opportunity to think about assessment more broadly and to critique the approaches we use particularly in UK Higher Education


Topics

Assessment Design | Providing feedback

5 Recognitions

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Published 15 Dec 2016 • 10 mins read

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Topics

Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching

3 Recognitions

Problem-based Learning Video Case Study

Dr Annabel Cartwright

Published 21 Dec 2016 • 11 mins read

Dr Cartwright talks through how the School of Physics and Astronomy introduced a problem-based learning module to help with improving the employability skills of students undertaking the degree.


Topics

Facilitating Group Work

3 Recognitions

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.

Ychwanegwyd yn ddiweddar

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Published 17 Oct 2019 • 40 mins read

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something – and in essence this is the case for laboratory demonstrators. They work, proactively and interactively with learners helping them gain practical skills and deeper understanding of their subject.


Topics

Ways of learning | Learning journeys

0 Recognitions

Modern learning environments and large group teaching in Physiotherapy

Jill Morgan

Published 12 Mar 2019 • 12 minutes read

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Topics

Facilitating Group Work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures

3 Recognitions

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Published 08 Mar 2019 • 12 minutes read

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Topics

Assessment Design | Managing assessments

1 Recognitions

Online Content Curation Tools Technology Reviews

Dr Duncan Cole and Dr Richard Jones

Published 11 Jan 2019 • 40 mins read

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something – and in essence this is the case for laboratory demonstrators. They work, proactively and interactively with learners helping them gain practical skills and deeper understanding of their subject.


Topics

Facilitating Group Work | Small group teaching | Large group teaching

0 Recognitions