Ewch i’r prif gynnwys

Hwb Dysgu

Mae’r gofod rhithwir sy’n gwella profiad dysgu’r myfyrwyr yn barhaus.

Darganfod

Chwilio a phori ein cronfa adnoddau

Dysgu

Dysgu gan eich cyd-weithwyr ac ehangu eich gwybodaeth

Cyfrannu

Cyflwyno eich adnoddau a rhannu gwybodaeth

Ein themâu

Rydym wedi adnabod pump thema neu adran ar gyfer yr Hwb Dysgu. Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu adrannau allweddol o weithgareddau ac arbenigedd ar draws Prifysgol Caerdydd, a fydd yn datblygu i adlewyrchu natur newidiol dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.

Dylunio ar gyfer dysgu

Mae dylunio cwricwlwm a rhaglen dda yn hanfodol er mwyn ymgorffori arferion da mewn addysgu. Edrychwch ar enghreifftiau o sut y mae gwahanol ddulliau dysgu (e.e. dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg, dysgu sy'n seiliedig ar holi, dysgu o bell) wedi cael eu datblygu er mwyn cefnogi a mynegi'r amcanion a fwriadwyd.

Gweld pynciau dethol

Asesu ar gyfer dysgu

Mae asesu yn agwedd allweddol ar y cylch dysgu. Chwiliwch am ddulliau asesu sy'n enghreifftiau o arferion da a fydd yn galluogi'r dysgwyr i fonitro eu cynnydd a myfyrio arno ac er mwyn cefnogi unrhyw ddysgu yn y dyfodol.

Gweld pynciau dethol

Cefnogi eich addysgu

Os ydych yn troi'r ystafell ddosbarth wyneb i waered neu'n hwyluso gwaith grŵp, mae'n bwysig cydnabod yr amrywiaeth o ddulliau sydd ar gael. Dysgwch fwy am y gwahanol ddulliau a sut y gallant gael eu rhoi ar waith wrth wella arferion addysgu.

Gweld pynciau dethol

Cynorthwyo myfyrwyr

Mae cynorthwyo myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth academaidd, gweinyddol a bugeiliol o safon uchel yn rhan hanfodol o brofiad y myfyriwr. Darganfyddwch sut y mae mecanweithiau fel Tiwtora Personol a Mentora Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu yn academaidd ac fel unigolion.

Gweld pynciau dethol

Datblygiad Proffesiynol

Proses barhaus o fyfyrio a gwella yw Dysgu ac Addysgu. Dewch o hyd i'r ystod o weithgareddau sydd ar gael er mwyn datblygu dealltwriaeth addysgol o arferion dysgu ac addysgu, a sut y gall gweithgareddau o'r fath gael eu casglu a'u cydnabod.

Gweld pynciau dethol

Chwilio

Mwyaf poblogaidd

Small group teaching: Methods & Techniques

Dr Nathan Roberts

Cyhoeddwyd 02 Dec 2016 • 4 munud o ddarllen

‘Mixing it up’ is important. You can’t please all the people all the time but designing your small group teaching session with ‘variety’ in mind allows your learners to work in their comfort zones for some of the time and provides them with new challenges at others. Different methods facilitate different kinds of student engagement and provide different opportunities to learn.


Pynciau

Tag Small group teaching

15 Cydnabyddiaeth

Marking, grading and giving feedback

Cyhoeddwyd 23 Dec 2016 • 20 munud o ddarllen

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the marking you are asked to do, however, there will also be some opportunity to think about assessment more broadly and to critique the approaches we use particularly in UK Higher Education


Pynciau

Tag Assessment Design | Providing feedback

9 Cydnabyddiaeth

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Cyhoeddwyd 15 Dec 2016 • 10 munud o ddarllen

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Pynciau

Tag Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching

6 Cydnabyddiaeth

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Cyhoeddwyd 17 Oct 2019 • 30 munud o ddarllen

This resource is a tutorial, based on experience at Cardiff University School of Social Sciences, provides a grounding in learning outcome interpretation and expression using the ABC learning design method from University College London.


Pynciau

Tag Ways of learning | Learning journeys

6 Cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.

Ychwanegwyd yn ddiweddar

Employability: Knowledge, Skills and Experience – undergraduate module in the School of Journalism, Media and Culture

Sarah Allbeson

Published 22 Jan 2021 • 5 munud o ddarllen

Computing for Mathematics is a first year 20 credit module that is core to all first year Mathematics students at Cardiff University. It was delivered for the first time in 2013-2014 over both semesters to in advance of 150 students by Dr Vince Knight of the School of Mathematics and Neil Coles from Cardiff University Enterprise. This module was in essence delivered in two consecutive halves. The first half aimed to give all future mathematicians relevant programming skills needed in the modern world. The second half sought to address the frequently identified need for mathematics graduates to recognise and engage in agendas of practical application for employment or enterprise.


Pynciau

Tag Enterprise and employability

0 Cydnabyddiaeth

Marketing and Society – The story of public value teaching

Dr Carolyn Strong, Sophie Lison, Yomna Gaballa, Charlotte Saunders, Liam Cotton and Zayn Sadiq

Published 11 Sep 2019 • 19 munuds o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Pynciau

Tag Ways of learning | Enterprise and employability

2 Cydnabyddiaeth

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Production of GM plants resistant to aphid infection

Dr Geraint Parry, Ryan Coates, Emily Heath, Hannah Elliott and Sophie Thomas

Published 17 Jan 2020 • 19 munuds o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Pynciau

Tag Ways of learning | Enterprise and employability | Research-led teaching | Supporting placement learning

0 Cydnabyddiaeth

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Analysis of NGO Communications on Social Media Sites

Andrea Drobna

Published 17 Jan 2020 • 19 munuds o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Pynciau

Tag Ways of learning | Enterprise and employability | Research-led teaching | Supporting placement learning

-99 Cydnabyddiaeth