Ewch i’r prif gynnwys

Hwb Dysgu

Mae’r gofod rhithwir sy’n gwella profiad dysgu’r myfyrwyr yn barhaus.

Darganfod

Chwilio a phori ein cronfa adnoddau

Dysgu

Dysgu gan eich cyd-weithwyr ac ehangu eich gwybodaeth

Cyfrannu

Cyflwyno eich adnoddau a rhannu gwybodaeth

Ein themâu

Rydym wedi adnabod pump thema neu adran ar gyfer yr Hwb Dysgu. Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu adrannau allweddol o weithgareddau ac arbenigedd ar draws Prifysgol Caerdydd, a fydd yn datblygu i adlewyrchu natur newidiol dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.

Dylunio ar gyfer dysgu

Mae dylunio cwricwlwm a rhaglen dda yn hanfodol er mwyn ymgorffori arferion da mewn addysgu. Edrychwch ar enghreifftiau o sut y mae gwahanol ddulliau dysgu (e.e. dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg, dysgu sy'n seiliedig ar holi, dysgu o bell) wedi cael eu datblygu er mwyn cefnogi a mynegi'r amcanion a fwriadwyd.

Gweld pynciau dethol

Asesu ar gyfer dysgu

Mae asesu yn agwedd allweddol ar y cylch dysgu. Chwiliwch am ddulliau asesu sy'n enghreifftiau o arferion da a fydd yn galluogi'r dysgwyr i fonitro eu cynnydd a myfyrio arno ac er mwyn cefnogi unrhyw ddysgu yn y dyfodol.

Gweld pynciau dethol

Cefnogi eich addysgu

Os ydych yn troi'r ystafell ddosbarth wyneb i waered neu'n hwyluso gwaith grŵp, mae'n bwysig cydnabod yr amrywiaeth o ddulliau sydd ar gael. Dysgwch fwy am y gwahanol ddulliau a sut y gallant gael eu rhoi ar waith wrth wella arferion addysgu.

Gweld pynciau dethol

Cynorthwyo myfyrwyr

Mae cynorthwyo myfyrwyr drwy ddarparu cefnogaeth academaidd, gweinyddol a bugeiliol o safon uchel yn rhan hanfodol o brofiad y myfyriwr. Darganfyddwch sut y mae mecanweithiau fel Tiwtora Personol a Mentora Myfyrwyr yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu yn academaidd ac fel unigolion.

Gweld pynciau dethol

Datblygiad Proffesiynol

Proses barhaus o fyfyrio a gwella yw Dysgu ac Addysgu. Dewch o hyd i'r ystod o weithgareddau sydd ar gael er mwyn datblygu dealltwriaeth addysgol o arferion dysgu ac addysgu, a sut y gall gweithgareddau o'r fath gael eu casglu a'u cydnabod.

Gweld pynciau dethol

Chwilio

Mwyaf poblogaidd

Small group teaching: Methods & Techniques

Dr Nathan Roberts

Published 02 Dec 2016 • 4 min read

‘Mixing it up’ is important. You can’t please all the people all the time but designing your small group teaching session with ‘variety’ in mind allows your learners to work in their comfort zones for some of the time and provides them with new challenges at others. Different methods facilitate different kinds of student engagement and provide different opportunities to learn.


Topics

Tag Small group teaching

12 Recognitions

Marking, grading and giving feedback

Published 23 Dec 2016 • 20 mins read

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the marking you are asked to do, however, there will also be some opportunity to think about assessment more broadly and to critique the approaches we use particularly in UK Higher Education


Topics

Tag Assessment Design | Providing feedback

7 Recognitions

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Published 17 Oct 2019 • 30 mins read

This resource is a tutorial, based on experience at Cardiff University School of Social Sciences, provides a grounding in learning outcome interpretation and expression using the ABC learning design method from University College London.


Topics

Tag Ways of learning | Learning journeys

5 Recognitions

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Published 15 Dec 2016 • 10 mins read

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Topics

Tag Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching

4 Recognitions

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.

Ychwanegwyd yn ddiweddar

Marketing and Society – The story of public value teaching

Dr Carolyn Strong, Sophie Lison, Yomna Gaballa, Charlotte Saunders, Liam Cotton and Zayn Sadiq

Published 11 Sep 2019 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Topics

Tag Ways of learning | Enterprise and employability

2 Recognitions

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Production of GM plants resistant to aphid infection

Dr Geraint Parry, Ryan Coates, Emily Heath, Hannah Elliott and Sophie Thomas

Published 17 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Topics

Tag Ways of learning | Enterprise and employability | Research-led teaching | Supporting placement learning

0 Recognitions

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Analysis of NGO Communications on Social Media Sites

Andrea Drobna

Published 17 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Topics

Tag Ways of learning | Enterprise and employability | Research-led teaching | Supporting placement learning

0 Recognitions

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: The Mushin Museum Military and Developing World Anaesthesia Project

Kerry Leyton

Published 17 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for laboratory work'


Topics

Tag Ways of learning | Enterprise and employability | Research-led teaching | Supporting placement learning

0 Recognitions