Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni Cyfunol

Mwy am y pwnc hwn

Mae technoleg yn rhan annatod o'n byd ni heddiw, ac o brofiadau'r mwyafrif o ddysgwyr. Mae gan dechnoleg y potensial i wella'r profiad dysgu, ei wneud yn fwy rhyngweithiol, hwyluso dysgu sy'n seiliedig ar ymchwiliadau a rhoi gwahanol ffyrdd i fyfyrwyr o weld pwnc a chael gafael ar ddeunyddiau. Mae Dysgu Cyfunol yn adnodd pwerus i'r addysgwr, yn enwedig mewn addysg uwch. Dyma lle cyfunir technoleg a dulliau traddodiadol o ddysgu. Gall Dysgu Cyfunol gynnwys amrywiaeth o ddulliau, megis:

  • Integreiddio technoleg i ddysgu didactig, i gynyddu ymgysylltiad neu gyfleu gwybodaeth mewn ffordd fwy ystyrlon neu bwerus;
  • Defnyddio technoleg i gefnogi sut mae myfyrwyr yn cwestiynu neu'n chwilio am wybodaeth yn y dosbarth;
  • Defnyddio llwyfannau meddalwedd i hwyluso cyfathrebu, naill ai yn y dosbarth neu y tu allan iddi;
  • Defnyddio technoleg i alluogi myfyrwyr i ystyried problem o wahanol safbwyntiau;
  • Datblygu Sgiliau Llythrennedd Digidol a gwerthfawrogi sut y gellir defnyddio technoleg fel adnodd i gefnogi dysgu.

Mae defnyddio Dysgu Cyfunol yn gallu bod yn heriol i fyfyrwyr a staff academaidd os nad ydynt yn gyfarwydd â defnyddio technolegau wrth ddeall sut i'w defnyddio ac at ba ddiben. Nod yr adran hon o'r Ganolfan Dysgu yw rhoi enghreifftiau ymarferol o sut y gellir defnyddio technoleg i ehangu'r profiad dysgu, ei gyfoethogi a'i wneud yn ddyfnach, yn haws ac yn fwy effeithiol.


Astudiaethau achos

A-Z o Technoleg Dysgu

Allan Theophanides

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 8 munud o ddarllen

Pecha Kucha estynedig yw’r AZ o TD ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021, sy’n cyflwyno 26 o awgrymiadau ac offer Technoleg Dysgu/Addysg Ddigidol i helpu gyda chynllunio llwyth gwaith, addysgu neu wella profiad dysgu digidol myfyrwyr.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Designing for distance learners | Flipping the classroom | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Blended Learning with Languages for All - Student Video Case Study

Shawnee Futers

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 6 munud o ddarllen

Undergraduate student, Shawnee Futers explains how she benefited from the opportunity to study Italian through blended learning with the Languages for All Programme


Pynciau

Delivering blended programmes

1 cydnabyddiaeth

Improving the Learning Central experience

Christopher John

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Improving the Learning Central experience for Welsh language users and providing access to online learning materials without internet access


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Adeiladu profiad dysgu cysylltiedig ar-lein

Arrendeep Gill and Rachel Barker

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod athrawon yn hwyluso cysylltiad rhwng dysgwyr er mwyn creu amgylcheddau dysgu pwrpasol.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes | Facilitating group work |

1 cydnabyddiaeth

COVID -19 a Gofal Diwedd Oes: Storfa Xerte

Claire Job

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn adrodd ar ddatblygu stordy Xerte i alluogi myfyrwyr i gael mynediad at un adnodd i gael gwybodaeth hanfodol i gefnogi pobl oedd yn marw gyda COVID-19.


Pynciau

Delivering blended programmes | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Lleihau pellter trwy addysgu ac asesu rhyngweithiol

Dr Katja Umla-Runge, Sian Edney, Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr amrywiaeth o asesu maent wedi dylunio i feithrin cydweithredu ac ymgysylltu â myfyrwyr a sesiynau addysgu rhyngweithiol newydd ar y rhaglen MSc Seiciatreg.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Delivering blended programmes | Assessment design |

3 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.