Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni Cyfunol

Mwy am y pwnc hwn

Mae technoleg yn rhan annatod o'n byd ni heddiw, ac o brofiadau'r mwyafrif o ddysgwyr. Mae gan dechnoleg y potensial i wella'r profiad dysgu, ei wneud yn fwy rhyngweithiol, hwyluso dysgu sy'n seiliedig ar ymchwiliadau a rhoi gwahanol ffyrdd i fyfyrwyr o weld pwnc a chael gafael ar ddeunyddiau. Mae Dysgu Cyfunol yn adnodd pwerus i'r addysgwr, yn enwedig mewn addysg uwch. Dyma lle cyfunir technoleg a dulliau traddodiadol o ddysgu. Gall Dysgu Cyfunol gynnwys amrywiaeth o ddulliau, megis:

  • Integreiddio technoleg i ddysgu didactig, i gynyddu ymgysylltiad neu gyfleu gwybodaeth mewn ffordd fwy ystyrlon neu bwerus;
  • Defnyddio technoleg i gefnogi sut mae myfyrwyr yn cwestiynu neu'n chwilio am wybodaeth yn y dosbarth;
  • Defnyddio llwyfannau meddalwedd i hwyluso cyfathrebu, naill ai yn y dosbarth neu y tu allan iddi;
  • Defnyddio technoleg i alluogi myfyrwyr i ystyried problem o wahanol safbwyntiau;
  • Datblygu Sgiliau Llythrennedd Digidol a gwerthfawrogi sut y gellir defnyddio technoleg fel adnodd i gefnogi dysgu.

Mae defnyddio Dysgu Cyfunol yn gallu bod yn heriol i fyfyrwyr a staff academaidd os nad ydynt yn gyfarwydd â defnyddio technolegau wrth ddeall sut i'w defnyddio ac at ba ddiben. Nod yr adran hon o'r Ganolfan Dysgu yw rhoi enghreifftiau ymarferol o sut y gellir defnyddio technoleg i ehangu'r profiad dysgu, ei gyfoethogi a'i wneud yn ddyfnach, yn haws ac yn fwy effeithiol.


Astudiaethau achos

Blended Learning with Languages for All - Student Video Case Study

Shawnee Futers

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 6 munud o ddarllen

Undergraduate student, Shawnee Futers explains how she benefited from the opportunity to study Italian through blended learning with the Languages for All Programme


Pynciau

Delivering blended programmes

1 cydnabyddiaeth

Improving the Learning Central experience

Christopher John

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Improving the Learning Central experience for Welsh language users and providing access to online learning materials without internet access


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Using Virtual classrooms to deliver blended and distance learning module

Theresa Federici

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 15 munud o ddarllen

Theresa Federici describes how she has used virtual classroom software within the Languages for All Programme within the School of Modern Languages as a way to deliver modules to distance learners.


Pynciau

Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.