Ewch i’r prif gynnwys

Hwyluso Gwaith Grŵp

Mwy am y pwnc hwn

Gall gweithgareddau gwaith grŵp sydd wedi’u dylunio’n dda gynnig profiadau dysgu cyfoethog sy’n gwella dealltwriaeth o bwnc penodol yn ogystal â datblygu amrywiaeth o sgiliau a nodweddion hanfodol. Mae gwaith grŵp hefyd yn ffordd o ymgysylltu’n effeithiol ac asesu nifer fawr o fyfyrwyr.

Mae’r canlynol ymysg yr ystyriaethau allweddol wrth ddatblygu gwaith grŵp:

  • A yw’n amlwg i bob parti pam fod gwaith grŵp yn ddull pwysig a phriodol?
  • A yw’r myfyrwyr yn gwybod beth yw gwaith tîm “da”? Os nad ydynt, sut byddwch yn rhoi gwybod i’r myfyrwyr?
  • A yw’r canlyniadau disgwyliedig yn rhesymol a chlir?
  • A ydych yn asesu cynnyrch neu broses y gwaith? At hynny, pa gydbwysedd sydd ei angen rhwng cydnabod cyfraniad unigolyn ac allbwn cyffredinol y grŵp?
  • Sut ydych chi’n monitro cynnydd grŵp ac yn rheoli gwrthdaro mewn grwpiau?

Mae’r pwnc hwn yn cynnig mynediad uniongyrchol i enghreifftiau o’r dulliau amrywiol sydd ar gael i greu gweithgareddau gwaith grŵp ymarferol ac effeithiol. Mae adnoddau a syniadau pellach i ategu gweithgareddau o’r fath hefyd wedi’u cynnwys.


Astudiaethau achos

Problem-based Learning Video Case Study

Dr Annabel Cartwright

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 11 munud o ddarllen

Dr Cartwright talks through how the School of Physics and Astronomy introduced a problem-based learning module to help with improving the employability skills of students undertaking the degree.


Pynciau

Facilitating group work

3 cydnabyddiaeth

Growing Ideas using the Concept Canvas

Rhys Pearce-Palmer, Sian Eddy & Louise Miles-Payne

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 42 munudutes o ddarllen

One of the workshops delivered most frequently by the Enterprise & Start-up Team is about business models. The workshop allows students to discuss and develop business models, improves their commercial awareness and provides the tools they need to


Pynciau

Enterprise & Employability | Facilitating group work |

0 cydnabyddiaeth

Transformation to “Experiential Learning”, a case study

Dr Vicki Stevenson

Cyhoeddwyd 01 Jan 1970 • 7 munudutes o ddarllen

Dr Vicki Stevenson, of Cardiff University's Welsh School of Architecture presents at the 2019 Learning & Teaching Conference, hosted by the CESI, a case study on: Transformation to “Experiential Learning”


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

0 cydnabyddiaeth

Modern learning environments and large group teaching in Physiotherapy

Jill Morgan

Cyhoeddwyd 13 Mar 2019 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

3 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Case based learning in the School of Medicine

Dr Zarabeth Newton & Dr Marcus Coffey

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

A presentation by Dr Marcus Coffey and Dr Zarabeth Newton on how case based learning was introduced to the C21 MBBCh Medicine course.


Pynciau

Ways of learning | Facilitating group work | Small group teaching |

3 cydnabyddiaeth

Online Content Curation Tools Technology Reviews

Dr Duncan Cole and Dr Richard Jones

Cyhoeddwyd 14 Jan 2019 • 40 munud o ddarllen

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching |

0 cydnabyddiaeth

Demonstrating (supporting laboratory, practical and field work.

Dr Kate Exley

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 40 munud o ddarllen

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something


Pynciau

Facilitating group work

1 cydnabyddiaeth

Best Practice in Online Content Curation in Higher Education

Dr Duncan Cole & Dr Richard Jones

Cyhoeddwyd 18 Jan 2019 • 40 munud o ddarllen

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching |

2 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.