Ewch i’r prif gynnwys

Addysgu grwpiau mawr

Mwy am y pwnc hwn

Mae darlithoedd grŵp mawr yn chwarae rôl sylweddol ym mhrofiad dysgu myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Wrth i addysgeg dynnu mwy o sylw at  bwysigrwydd dulliau ddysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, yn aml, ystyrir mai addysgu grŵp mawr yw un o heriau mwyaf byd Addysg Uwch.

Mae’r pwnc yn cynnig enghreifftiau o arferion gorau wrth addysgu grwpiau mawr, o ran astudiaethau achos o arfer sefydledig a hefyd fel theori addysgeg annibynnol, sy’n rhoi dysgu mewn cyd-destun cymdeithasol. Mae syniadau creadigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr gymryd rhan fwy gweithredol mewn darlithoedd yn cael eu harchwilio; yn cynnwys enghreifftiau penodol sy'n anelu at ddangos sut y gall grwpiau mawr o fyfyrwyr gael eu defnyddio fel adnodd yn hytrach na'u hystyried yn her.


Astudiaethau achos

Transformation to “Experiential Learning”, a case study

Dr Vicki Stevenson

Cyhoeddwyd 26 Jan 2024 • 7 munudutes o ddarllen

Dr Vicki Stevenson, of Cardiff University's Welsh School of Architecture presents at the 2019 Learning & Teaching Conference, hosted by the CESI, a case study on: Transformation to “Experiential Learning”


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

3 cydnabyddiaeth

Dweud eich dweud - Hwyluso sesiynau rhyngweithiol, cydamserol

Caroline Almond

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad Pecha Kucha hon o'r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn rhannu strategaethau effeithiol mae Caroline wedi’u defnyddio i gynnwys trafodaeth weithredol yn y dosbarth mewn sesiynau cydamserol ar-lein.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes | Small group teaching | Large group teaching |

1 cydnabyddiaeth

Modern learning environments and large group teaching in Physiotherapy

Jill Morgan

Cyhoeddwyd 13 Mar 2019 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

4 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Pynciau

Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching |

9 cydnabyddiaeth

Online Content Curation Tools Technology Reviews

Dr Duncan Cole and Dr Richard Jones

Cyhoeddwyd 14 Jan 2019 • 40 munud o ddarllen

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching |

0 cydnabyddiaeth

Best Practice in Online Content Curation in Higher Education

Dr Duncan Cole & Dr Richard Jones

Cyhoeddwyd 18 Jan 2019 • 40 munud o ddarllen

What is Demonstrating? Demonstrating is a common term used to describe the role played by PGRs and Researchers in practical and laboratory classes and sometimes also in fieldwork sessions. Demonstrating implies showing somebody how to do something


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching |

4 cydnabyddiaeth

An on-line support resource for PGRs new to the teaching role

Dr Kate Exley

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 20 munud o ddarllen

This resource has been produced with three aims – 1. To help PGRs gain confidence, knowledge and skills in their new teaching role 2. To prompt PGRs to reflect upon the knowledge and skills they gain through their teaching responsibilities that


Pynciau

Small group teaching | Large group teaching | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.