Ewch i’r prif gynnwys

Justine Bold

Cyfarwyddwr Rhaglen DPP

Cyhoeddwyd 02 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

icon0 Cydnabyddiaeth

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i Covid-19, symudodd yr Ysgol Meddygaeth (SoM) gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i ddarpariaeth ar-lein maint bach hygyrch wedi’i halinio â chenhadaeth ddinesig, a ddyluniwyd i gefnogi gweithwyr rheng flaen gyda llwythi gwaith clinigol ymestynnol i barhau i gefnogi cwblhau eu DPP.

Mae'r fideo yma yn cynnwys Justine Bold yn trafod sut, mewn ymateb i Covid-19, symudodd yr Ysgol Meddygaeth (SoM) gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i ddarpariaeth ar-lein maint bach hygyrch wedi’i halinio â chenhadaeth ddinesig, a ddyluniwyd i gefnogi gweithwyr rheng flaen gyda llwythi gwaith clinigol ymestynnol i barhau i gefnogi cwblhau eu DPP.

Hefyd o ddiddordeb:

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

In this presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference the Pod JOMEC Cymraeg team discuss their series of podcasts and the process of producing and commissioning, developing digital skills and developing skills for the workplace


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Reflecting on reflections

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference talks about what reflective writing as an assessment has revealed about the student experience of active learning in a pandemic.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

When placements can’t happen

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference describes how, in response to the cancellation of workplace experiences due to the pandemic, Charlotte Lester (CU-Alumni) worked with Jane Henderson (SHARE) to offer an alumni mentoring


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 cydnabyddiaeth

Peer review of exemplar work

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference talks about how peer review of exemplar work allows students to compare their work to that of others and helps them to engage with the assessment criteria. Exemplar review was used as


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

icon0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.