Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi lleoliadau dysgu

About this topic

Gall lleoliadau gynnig cyfleoedd dysgu unigryw a gwerthfawr iawn i fyfyrwyr sy'n cyd-fynd â'u hastudiaethau academaidd. Gall arddull a dull dysgu lleoli fod yn wahanol iawn i rannau eraill o raglen academaidd, gyda threfn, arferion a disgwyliadau anghyfarwydd. Felly mae angen cymorth ar fyfyrwyr mewn nifer o gamau, gan gynnwys paratoi ar gyfer lleoliad, yn ystod y lleoliad, ac ar ddychwelyd i’r Brifysgol ar ôl cwblhau lleoliad.  Yn benodol bydd angen cymorth ar fyfyrwyr yn aml i ddeall beth maent yn ei ddysgu ar y lleoliad. Mae myfyrio’n rhan bwysig dros ben o'r broses hon – ac yn sgìl y bydd angen ymarfer a chanllawiau ar fyfyrwyr.

Gall y ffyrdd mae dysgu ac asesu yn cael eu cofnodi ar leoliad hefyd fod yn anghyfarwydd i fyfyrwyr, ac mae angen ystyried ac esbonio hyn yn ofalus. Mae hefyd yn bwysig sicrhau y gall myfyriwr roi tystiolaeth ynglŷn â’i leoliad dysgu, ar gyfer asesu ac i’w gyflwyno i eraill ar ôl graddio.

Mae cyflogwyr a darparwyr lleoliadau hefyd yn cynnig cefnogaeth sylweddol ar gyfer lleoliadau dysgu, ac yn aml yn cefnogi’r dysgu hwnnw’n ddyddiol. Felly mae'n bwysig bod cyflogwyr yn cael yr adnoddau a'r wybodaeth ynghylch nodau a gofynion asesu rhaglen er mwyn cefnogi myfyrwyr yn unol â hynny.

Mae'r pwnc hwn yn cynnig cipolwg ar yr amrywiaeth o gyfleoedd am leoliadau sy'n bodoli ar draws Prifysgol Caerdydd a sut caiff myfyrwyr eu cefnogi’n effeithiol yn ystod profiadau o'r fath.


Case Studies

Peru: A fascinating insight into developing medicine

Dr Katey Beggan

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Supporting student summer placements; a case study

Dr Andrew Shore & Katherine Green

Published 10 Dec 2019 • 11 min read

A case study from Dr Andrew Shore and his former placement student, Katherine Green, describing their experiences of student summer placements at Cardiff University


Topics

Supporting Placement Learning

1 recommendations

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Production of GM plants resistant to aphid infection

Dr Geraint Parry, Ryan Coates, Emily Heath, Hannah Elliott and Sophie Thomas

Published 13 May 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.