Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau

Browse the resources on the Learning Hub by a topic that is of interest to you.

Chwiliwch adnoddau’r Hwb Dysgu yn ôl themâu sydd o ddiddordeb i chi. Gellwch hefyd awgrymu themâu newydd drwy yrru neges drwy’r ffurflen gysylltu.

Mireinio'r canlyniadau

101 adnodd

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Delivering blended programmes | Facilitating group work |

1 Cydnabyddiaeth

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

-1 Cydnabyddiaeth

Working with Welsh language Champions

Elliw Iwan

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn esbonio sut y gweithiodd grŵp o Hyrwyddwyr Myfyrwyr gyda Mentimeter i gyfieithu ei ryngwyneb i'r Gymraeg.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Facilitating group work |

0 Cydnabyddiaeth

Model addysgu’r grŵp ymchwil ar-lein

Dr Richard Lewis

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad byr hwn o'r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn crynhoi sut y llwyddodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth i drawsnewid yn llwyddiannus o ddarparu rhaglenni MSc 100% wyneb yn wyneb i 100% o bell i ddiwallu anghenion Blwyddyn Academaidd


Pynciau

Ways of learning | Research-led teaching |

1 Cydnabyddiaeth

Yr ystafell ddosbarth wyneb i waered ar-lein mewn dysgu rhyngbroffesiynol

Dr Anna Sydor and Dr Dominic Roche

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 7 mun o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn egluro'r broses o gynllunio modiwl ôl-raddedig gofal iechyd gan ddefnyddio dull model ystafell ddosbarth wyneb waered, lle y darperir yr holl ddeunyddiau dysgu i fyfyrwyr


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Delivering blended programmes | Facilitating group work |

1 Cydnabyddiaeth

Hyrwyddwyr Myfyrwyr Glasbrint ar gyfer Partneriaeth ar Waith

Sophia Wigley

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r rhaglen hyrwyddwyr myfyrwyr a sut i addasu i weithio gyda myfyrwyr fel partneriaid ar-lein.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 Cydnabyddiaeth

Mewnwelediad Myfyrwyr mewn Byd Ar-lein: Llunio’r Brifysgol

Sophia Wigley and Student Champions

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 10 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r persbectif myfyriwr ar sut brofiad yw gweithio gyda staff mewn partneriaeth mewn amgylchedd ar-lein.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

1 Cydnabyddiaeth

Cadw cymuned ddysgu gydweithredol mewn cwricwlwm cyfunol

Dr Hannah Shaw & Dr Isaac Myers

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 10 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r sut y wnaethon nhw ddatblygu cwricwlwm cyfunol i ddysgu anatomeg - pwnc sy’n ymarferol iawn – i fyfyrwyr meddygol, deintyddol a gwyddoniaeth, ac yn archwilio sut y


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

2 Cydnabyddiaeth

Myfyrwyr fel Partneriaid mewn Cyd-destun Ar-lein: Stori Myfyriwr ar Leoliad

Charis Francis

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio ymgysylltiad myfyrwyr ar waith trwy bartneriaid myfyrwyr ar leoliad, a’r effaith y mae argyfwng Covid wedi’i chael ar weithio gyda phartneriaid myfyrwyr yn ddigidol.


Pynciau

Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

1 Cydnabyddiaeth

Pan nad yw lleoliadau yn gallu digwydd

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i ganslo profiadau yn y gweithle oherwydd y pandemig, gweithiodd Charlotte Lester (Cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd) gyda Jane Henderson (SHARE) i ddatblygu cynllun


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

0 Cydnabyddiaeth
Gweld 10 canlyniad arall