Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau

Browse the resources on the Learning Hub by a topic that is of interest to you.

Chwiliwch adnoddau’r Hwb Dysgu yn ôl themâu sydd o ddiddordeb i chi. Gellwch hefyd awgrymu themâu newydd drwy yrru neges drwy’r ffurflen gysylltu.

Mireinio'r canlyniadau

101 adnodd

Transformation to “Experiential Learning”, a case study

Dr Vicki Stevenson

Cyhoeddwyd 26 Jan 2024 • 7 munudutes o ddarllen

Dr Vicki Stevenson, of Cardiff University's Welsh School of Architecture presents at the 2019 Learning & Teaching Conference, hosted by the CESI, a case study on: Transformation to “Experiential Learning”


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

3 Cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Delivering blended programmes | Facilitating group work |

1 Cydnabyddiaeth

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

-1 Cydnabyddiaeth

Working with Welsh language Champions

Elliw Iwan

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn esbonio sut y gweithiodd grŵp o Hyrwyddwyr Myfyrwyr gyda Mentimeter i gyfieithu ei ryngwyneb i'r Gymraeg.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Facilitating group work |

0 Cydnabyddiaeth

Model addysgu’r grŵp ymchwil ar-lein

Dr Richard Lewis

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad byr hwn o'r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn crynhoi sut y llwyddodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth i drawsnewid yn llwyddiannus o ddarparu rhaglenni MSc 100% wyneb yn wyneb i 100% o bell i ddiwallu anghenion Blwyddyn Academaidd


Pynciau

Ways of learning | Research-led teaching |

1 Cydnabyddiaeth

Yr ystafell ddosbarth wyneb i waered ar-lein mewn dysgu rhyngbroffesiynol

Dr Anna Sydor and Dr Dominic Roche

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 7 mun o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn egluro'r broses o gynllunio modiwl ôl-raddedig gofal iechyd gan ddefnyddio dull model ystafell ddosbarth wyneb waered, lle y darperir yr holl ddeunyddiau dysgu i fyfyrwyr


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Delivering blended programmes | Facilitating group work |

1 Cydnabyddiaeth

Hyrwyddwyr Myfyrwyr Glasbrint ar gyfer Partneriaeth ar Waith

Sophia Wigley

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r rhaglen hyrwyddwyr myfyrwyr a sut i addasu i weithio gyda myfyrwyr fel partneriaid ar-lein.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 Cydnabyddiaeth

Mewnwelediad Myfyrwyr mewn Byd Ar-lein: Llunio’r Brifysgol

Sophia Wigley and Student Champions

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 10 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r persbectif myfyriwr ar sut brofiad yw gweithio gyda staff mewn partneriaeth mewn amgylchedd ar-lein.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

1 Cydnabyddiaeth

Cadw cymuned ddysgu gydweithredol mewn cwricwlwm cyfunol

Dr Hannah Shaw & Dr Isaac Myers

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 10 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn disgrifio’r sut y wnaethon nhw ddatblygu cwricwlwm cyfunol i ddysgu anatomeg - pwnc sy’n ymarferol iawn – i fyfyrwyr meddygol, deintyddol a gwyddoniaeth, ac yn archwilio sut y


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

2 Cydnabyddiaeth

Myfyrwyr fel Partneriaid mewn Cyd-destun Ar-lein: Stori Myfyriwr ar Leoliad

Charis Francis

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio ymgysylltiad myfyrwyr ar waith trwy bartneriaid myfyrwyr ar leoliad, a’r effaith y mae argyfwng Covid wedi’i chael ar weithio gyda phartneriaid myfyrwyr yn ddigidol.


Pynciau

Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

1 Cydnabyddiaeth
Gweld 10 canlyniad arall