Ewch i’r prif gynnwys

Addysgu a arweinir gan ymchwil

Mwy am y pwnc hwn

Er bod cryn ddadlau ynghylch y berthynas rhwng ymchwil ac addysgu mewn addysg uwch mae cryn gytundeb mai ymchwil sy'n llywio'r cwestiynau 'beth, pam a sut' mewn perthynas ag addysgu a dysgu, h.y. yn seiliedig ar gysyniadau, tystiolaeth ac allbynnau academyddion. Fel sefydliad ymchwil-ddwys mae Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu i wybodaeth newydd sy'n sail i addysgu yma a ledled y byd. Mae addysgu a arweinir gan ymchwil, term cyffredinol, yn un y mae Caerdydd yn ei ddefnyddio i ddisgrifio ei dull addysgu. Mae'r pwnc hwn yn cynnig enghreifftiau o sut y gall tri maes eang sy’n aml yn cael eu hystyried o dan y term addysgu a arweinir gan ymchwil gael eu cymhwyso i arferion addysgu. Hynny yw:

  • cyflwyno ymchwil yn seiliedig ar ddisgyblaeth i fyfyrwyr;
  • athrawon yn ymgymryd â gweithgareddau ysgolheictod ymchwil bedagogaidd er mwyn galluogi addysgu gwell;
  • myfyrwyr yn dysgu drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil.

Yn gynyddol mae’r olaf yn cael ei ddefnyddio ar draws pob disgyblaeth drwy ddysgu sy’n seiliedig ar broblemau, prosiectau grŵp cydweithredol a gwaith ymchwil ffurfiol.


Astudiaethau achos

Model addysgu’r grŵp ymchwil ar-lein

Dr Richard Lewis

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad byr hwn o'r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn crynhoi sut y llwyddodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth i drawsnewid yn llwyddiannus o ddarparu rhaglenni MSc 100% wyneb yn wyneb i 100% o bell i ddiwallu anghenion Blwyddyn Academaidd


Pynciau

Ways of learning | Research-led teaching |

1 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

-99 cydnabyddiaeth

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme: Production of GM plants resistant to aphid infection

Dr Geraint Parry, Ryan Coates, Emily Heath, Hannah Elliott and Sophie Thomas

Cyhoeddwyd 13 May 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability | Research-led teaching | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.