Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu ag Adborth Myfyrwyr

Mwy am y pwnc hwn

Mae llawer o gyfleoedd ffurfiol ar gael i fyfyrwyr i roi adborth ar arferion dysgu ac addysgu. Mae’r rhain yn cynnwys gwerthuso modiwl, cymryd rhan mewn pwyllgorau neu brosiectau yn yr Ysgol, a’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol. Mae dulliau anffurfiol ategol fel trafodaethau yn y dosbarth ac adborth hanner ffordd drwy’r modiwl hefyd yn cael eu defnyddio i nodi barn a chynnydd myfyrwyr.

Mae’r canlynol ymysg yr argymhellion o ran arfer da yn y maes gweithgarwch hwn:

  • Cyfathrebu’n glir ynghylch sut y gweithredir ar adborth gan fyfyrwyr; neu’r rhesymau dros beidio â gwneud hynny.
  • Dealltwriaeth a rennir o’r mathau gwahanol o bartneriaethau myfyrwyr sy’n bodoli. Er enghraifft, cydnabod nad yw rhai trafodaethau/gweithgareddau yn cynrychioli partneriaeth 50-50.
  • Defnyddio amrywiaeth briodol o ddulliau (ffurfiol ac anffurfiol) i gasglu adborth, adolygu gwybodaeth ac adrodd ar unrhyw gamau dilynol.
  • Rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan ym mhob agwedd ar y cylch gwella adborth. Er enghraifft, cynnig cyfleoedd i gydweithio ar ddatblygiadau ymarferol yn seiliedig ar yr adborth a roddwyd. Bydd hyn yn osgoi canfyddiad o fodel adborth hollol ymatebol sy’n seiliedig ar y berthynas rhwng defnyddiwr a chleient.

Mae’r pwnc hwn yn dangos sut mae dulliau o ymateb i adborth myfyrwyr yn datblygu y tu hwnt i’r dull “dywedoch chi, gwnaethom ni”, a fu’n boblogaidd yn y gorffennol. Ceir enghreifftiau hefyd o sut mae gweithio mewn partneriaethau gwirioneddol gyda myfyrwyr yn gwella arferion dysgu ac addysgu ac yn datblygu’r profiad myfyriwr cyffredinol.


Astudiaethau achos

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

-1 cydnabyddiaeth

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

2 cydnabyddiaeth

Working with Welsh language Champions

Elliw Iwan

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn esbonio sut y gweithiodd grŵp o Hyrwyddwyr Myfyrwyr gyda Mentimeter i gyfieithu ei ryngwyneb i'r Gymraeg.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Facilitating group work |

0 cydnabyddiaeth

More than just quizzes and word-clouds?

Dr Craig Gurney and Jessica Clement

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Pan nad yw lleoliadau yn gallu digwydd

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i ganslo profiadau yn y gweithle oherwydd y pandemig, gweithiodd Charlotte Lester (Cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd) gyda Jane Henderson (SHARE) i ddatblygu cynllun


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Active Learning: the student perspective

Sophie Timbers and Mo Hanafy

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

What is "active learning,' how is it effective and what are the possible drawbacks?


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.