Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau dysgu

About this topic

Mae'r pwnc hwn yn canolbwyntio ar waith i gefnogi trawsnewidiadau a datblygiad myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau. Mae myfyrwyr yn dilyn cyfres o drawsnewidiadau datblygiadol, naill ai wrth iddynt symud o'r ysgol / coleg i'r brifysgol, neu yn ystod eu cwrs. Mae’r trawsnewidiadau hyn fel arfer yn gysylltiedig â digwyddiadau allweddol, profiadau, neu strwythurau cwrs, ac yn golygu bod rhaid i’r myfyriwr newid sut mae’n gweithio, yn meddwl neu’n rhyngweithio. Mae cymorth aelodau staff academaidd ac Ysgolion yn hwyluso’r trawsnewidiadau hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Y themâu allweddol sy'n cael sylw o fewn y pwnc hwn yw:

  • Pontio o addysg ysgol uwchradd i'r Brifysgol;
  • Ymgysylltu a chadw myfyrwyr sy'n dysgu o bell;
  • Datblygu dysgu annibynnol a dysgu hunangyfeiriedig;
  • Cefnogi myfyrwyr aeddfed neu anhraddodiadol;
  • Cefnogi myfyrwyr Rhyngwladol
  • Dod yn Ddysgwr Gydol Oes;
  • Cefnogi datblygiad sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith ac sy’n drosglwyddadwy;
  • Paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol.

Mae dulliau electronig ac wyneb yn wyneb yn effeithiol o ran cefnogi trawsnewidiadau, ac mae'r pwnc hwn yn rhoi enghreifftiau o bob un o'r rhain.


Case Studies

Peru: A fascinating insight into developing medicine

Dr Katey Beggan

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Embedding authentic bilingual provision in Healthcare curricula

Anwen Davies, Gwyneth Richards and Gaynor Williams

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 recommendations

How to save a museum: teaching business models to historians

Rifhat Qureshi and Graham Getheridge

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Small group teaching |

0 recommendations

Improving experience and skills development – creating a new curriculum Video Case Study

Dr Angharad Naylor

Published 05 May 2017 • 15 minutes read

Dr Naylor describes how the School of Welsh redesigned their curriculum to fit the needs of second language Welsh language students to bridge the gap between what is offered at A Level to what was required at degree level to fit the needs of these


Topics

Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 recommendations

Gwella profiad a datblygu sgiliau – creu cwricwlwm newydd

Dr Angharad Naylor

Published 07 Apr 2017 • 8 min read

Cefais fy mhenodi drwy Gynllun Staffio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gydlynu’r llwybr Ail Iaith yn Ysgol y Gymraeg. Roedd angen newid y ddarpariaeth er mwyn gwella profiad y myfyrwyr a chreu cyfleoedd gwell iddynt ddatblygu eu sgiliau yn yr


Topics

Learning journeys

0 recommendations

Cardiff Resources

National Software Academy

Carl Jones

Published 06 Apr 2017 • 8 min read

Preparing students for employment - A new kind of curriculum


Topics

Ways of learning | Learning journeys |

0 recommendations

Learning Partnerships – Co-design workshop

Christopher John

Published 27 Nov 2019 • 30 mins read

This workshop plan, adapted from the 7Cs of Learning Design (University of Leicester, 2019) and based on co-design experience at the School of Social Sciences and the School of Pharmacy, describes the steps in facilitation of a co-design workshop


Topics

Ways of learning | Learning journeys |

2 recommendations

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Published 19 Apr 2017 • 5 min read

Computing for Mathematics is a first year 20 credit module that is core to all first year Mathematics students at Cardiff University. It was delivered for the first time in 2013-2014 over both semesters to in advance of 150 students by Dr Vince


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

0 recommendations

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Published 17 Jan 2020 • 30 mins read

This resource is a tutorial, based on experience at Cardiff University School of Social Sciences, provides a grounding in learning outcome interpretation and expression using the ABC learning design method from University College London.


Topics

Ways of learning | Learning journeys |

3 recommendations

Writing and using Learning Outcomes

Dr Nathan Roberts

Published 19 Apr 2017 • 10 mins read

What Is A Learning Outcome? A learning outcome is a statement of what a learner should know, understand and / or be able to do at the end of a defined unit of learning (normally, a module, a scheme or a defined part thereof). It will normally


Topics

Learning journeys | Assessment design |

0 recommendations

Gwella profiad a datblygu sgiliau – creu cwricwlwm newydd

Dr Angharad Naylor

Published 05 May 2017 • 8 min read

Cefais fy mhenodi drwy Gynllun Staffio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gydlynu’r llwybr Ail Iaith yn Ysgol y Gymraeg. Roedd angen newid y ddarpariaeth er mwyn gwella profiad y myfyrwyr a chreu cyfleoedd gwell iddynt ddatblygu eu sgiliau yn yr


Topics

Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.