Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau dysgu

Mwy am y pwnc hwn

Mae'r pwnc hwn yn canolbwyntio ar waith i gefnogi trawsnewidiadau a datblygiad myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau. Mae myfyrwyr yn dilyn cyfres o drawsnewidiadau datblygiadol, naill ai wrth iddynt symud o'r ysgol / coleg i'r brifysgol, neu yn ystod eu cwrs. Mae’r trawsnewidiadau hyn fel arfer yn gysylltiedig â digwyddiadau allweddol, profiadau, neu strwythurau cwrs, ac yn golygu bod rhaid i’r myfyriwr newid sut mae’n gweithio, yn meddwl neu’n rhyngweithio. Mae cymorth aelodau staff academaidd ac Ysgolion yn hwyluso’r trawsnewidiadau hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Y themâu allweddol sy'n cael sylw o fewn y pwnc hwn yw:

  • Pontio o addysg ysgol uwchradd i'r Brifysgol;
  • Ymgysylltu a chadw myfyrwyr sy'n dysgu o bell;
  • Datblygu dysgu annibynnol a dysgu hunangyfeiriedig;
  • Cefnogi myfyrwyr aeddfed neu anhraddodiadol;
  • Cefnogi myfyrwyr Rhyngwladol
  • Dod yn Ddysgwr Gydol Oes;
  • Cefnogi datblygiad sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith ac sy’n drosglwyddadwy;
  • Paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol.

Mae dulliau electronig ac wyneb yn wyneb yn effeithiol o ran cefnogi trawsnewidiadau, ac mae'r pwnc hwn yn rhoi enghreifftiau o bob un o'r rhain.


Astudiaethau achos

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Peru: A fascinating insight into developing medicine

Dr Katey Beggan

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Embedding authentic bilingual provision in Healthcare curricula

Anwen Davies, Gwyneth Richards and Gaynor Williams

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

How to save a museum: teaching business models to historians

Rifhat Qureshi and Graham Getheridge

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Small group teaching |

0 cydnabyddiaeth

Improving experience and skills development – creating a new curriculum Video Case Study

Dr Angharad Naylor

Cyhoeddwyd 05 May 2017 • 15 munudutes o ddarllen

Dr Naylor describes how the School of Welsh redesigned their curriculum to fit the needs of second language Welsh language students to bridge the gap between what is offered at A Level to what was required at degree level to fit the needs of these


Pynciau

Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Heriau trosglwyddo i AU mewn byd sydd dan glo

Emily Ireland and Hannah Logan

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn tynnu sylw at ganlyniadau dwy astudiaeth ymchwil dan arweiniad Israddedigion sy’n ymchwilio i brofiadau byw myfyrwyr Blwyddyn 1 yn yr Ysgol Meddygaeth yn ystod y flwyddyn academaidd dan glo


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

1 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

National Software Academy

Carl Jones

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 8 munud o ddarllen

Preparing students for employment - A new kind of curriculum


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

0 cydnabyddiaeth

Learning Partnerships – Co-design workshop

Christopher John

Cyhoeddwyd 27 Nov 2019 • 30 munud o ddarllen

This workshop plan, adapted from the 7Cs of Learning Design (University of Leicester, 2019) and based on co-design experience at the School of Social Sciences and the School of Pharmacy, describes the steps in facilitation of a co-design workshop


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

2 cydnabyddiaeth

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Computing for Mathematics is a first year 20 credit module that is core to all first year Mathematics students at Cardiff University. It was delivered for the first time in 2013-2014 over both semesters to in advance of 150 students by Dr Vince


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

0 cydnabyddiaeth

Writing and using Learning Outcomes

Dr Nathan Roberts

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

What Is A Learning Outcome? A learning outcome is a statement of what a learner should know, understand and / or be able to do at the end of a defined unit of learning (normally, a module, a scheme or a defined part thereof). It will normally


Pynciau

Learning journeys | Assessment design |

1 cydnabyddiaeth

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 30 munud o ddarllen

This resource is a tutorial, based on experience at Cardiff University School of Social Sciences, provides a grounding in learning outcome interpretation and expression using the ABC learning design method from University College London.


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

7 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.