Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli asesiadau

Mwy am y pwnc hwn

Mae asesu yn dibynnu ar reolaeth ofalus er mwyn sicrhau ansawdd a safonau academaidd y Brifysgol. Mae’n bwysig felly i gael cysylltiad agos rhwng rheoli asesu a’i ddyluniad er mwyn i brosesau asesu ac allbynnau alinio. Mae atal arferion annheg wrth asesu yn rhan ychwanegol a phwysig o reoli asesu, gan gynnwys llên-ladrad mewn gwaith a gyflwynwyd i’w asesu.

Mae’r adnoddau yn y pwnc hwn yn cefnogi staff wrth iddynt farcio asesiadau myfyrwyr, yn ogystal â gweithgareddau safoni sydd wedi’u cynllunio i sicrhau y caiff safonau marcio priodol eu cymhwyso’n gyson ac yn deg.


Astudiaethau achos

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Cyhoeddwyd 17 Oct 2019 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Cyhoeddwyd 03 Nov 2020 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Assessment design | Managing assessments |

4 cydnabyddiaeth

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Does it count? Undergraduate engagement with formative mathematics assessment

Dr Matthew Pugh and Dr Robert Wilson

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Defnyddio offer ar-lein ar gyfer gweithgareddau cydweithredol ac asesiadau crynodol dilys

Karl Luke & Simon Wood

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn edrych ar sut mae modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys cymwysiadau damcaniaethol ac ymarferol addysg ddigidol. Mae’r sesiwn hon yn


Pynciau

Designing for distance learners | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Using the three-minute thesis competition format as an authentic assessment to development science communication in undergraduates

Dr Catherine Gliddon and Dr Kirsten Pugh

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.