Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli asesiadau

About this topic

Mae asesu yn dibynnu ar reolaeth ofalus er mwyn sicrhau ansawdd a safonau academaidd y Brifysgol. Mae’n bwysig felly i gael cysylltiad agos rhwng rheoli asesu a’i ddyluniad er mwyn i brosesau asesu ac allbynnau alinio. Mae atal arferion annheg wrth asesu yn rhan ychwanegol a phwysig o reoli asesu, gan gynnwys llên-ladrad mewn gwaith a gyflwynwyd i’w asesu.

Mae’r adnoddau yn y pwnc hwn yn cefnogi staff wrth iddynt farcio asesiadau myfyrwyr, yn ogystal â gweithgareddau safoni sydd wedi’u cynllunio i sicrhau y caiff safonau marcio priodol eu cymhwyso’n gyson ac yn deg.


Case Studies

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Published 17 Oct 2019 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Inspiring digital creativity through assessment

Dr Paul Brennan

Published 06 Sep 2017 • 17 min read

Dr Paul Brennan of Cardiff University's School of Medicine presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the subject of 'Inspiring digital creativity through assessment'.


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments |

1 recommendations

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Published 08 Mar 2019 • 12 minutes read

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Topics

Assessment design | Managing assessments |

1 recommendations

Does it count? Undergraduate engagement with formative mathematics assessment

Dr Matthew Pugh and Dr Robert Wilson

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Successful deployment of lecture capture and e-assessment: case study

Dr Annabel Cartwright

Published 16 Aug 2017 • 18 mins read

Dr Annabel Cartwright of Cardiff University's School of Physics & Astronomy presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the subject of 'Successful deployment of lecture capture & e-assessment'


Topics

Flipping the classroom | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures | Managing assessments |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Cardiff Resources

Examination feedback in larger groups

Natalie Forde-Leaves

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Individual Exam Marks Analysis

Natalie Forde-Leaves

Published 04 May 2017 • 15 mins read

This resource focuses on how institutions and teachers can teach international students about how to avoid plagiarism, ensure they have the necessary skills to avoid it, and deal fairly with cases amongst international students when they do occur.


Topics

Managing assessments

0 recommendations

Students' expectations of examination feedback

Dr Neil Harris

Published 23 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Providing effective cohort feedback on examinations

Dr Neil Harris

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 recommendations

The use of examinations as a form of assessment

Andy Lloyd

Published 23 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

External Resources

JISC Why do students plagiarise?

JISC

Published 20 Apr 2017 • 5 mins read

This resource looks at the reasons why students might plagiarise.


Topics

Managing assessments

0 recommendations

HEA Addressing Plagiarism

The Higher Education Academy

Published 20 Apr 2017 • 15 mins read

This resource focuses on how institutions and teachers can teach international students about how to avoid plagiarism, ensure they have the necessary skills to avoid it, and deal fairly with cases amongst international students when they do occur.


Topics

Managing assessments

1 recommendations

Assessing group work - an external resource

Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne

Published 04 May 2017 • 30 mins read

This publication has been developed by a group of experts in the field of higher education to provide a strong rationale for transforming assessment in higher education.


Topics

Managing assessments

1 recommendations

A marked improvement: transforming assessment in higher education HEA

Various authors, see resource for details

Published 20 Apr 2017 • 30 mins read

This publication has been developed by a group of experts in the field of higher education to provide a strong rationale for transforming assessment in higher education.


Topics

Managing assessments

0 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.