Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi adborth

About this topic

Mae adborth yn rhan bwysig o’r berthynas dysgu ac addysgu rhwng staff academaidd a myfyrwyr. Mae’r ffordd y mae staff yn cynnig adborth yn helpu i hyrwyddo dysgu myfyrwyr ac yn eu hannog i berfformio hyd eithaf eu gallu yn eu hastudiaethau. Gall gwella’r adborth a roddir i fyfyrwyr felly fod yn ffocws cadarnhaol ar gyfer gwella perfformiad academaidd yn ogystal â gwella profiad cyffredinol myfyrwyr o’r brifysgol.

Mae’r pwnc hwn yn rhoi gwybodaeth am dri maes allweddol o gynnig adborth:

  • Arferion adborth. Mae’r rhain yn amrywio yn ôl disgyblaeth ac o fewn disgyblaethau, ond eto gellir defnyddio amrywiaeth eang o fformatau gwahanol a mathau gwahanol o adborth i roi adborth effeithiol i fyfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys adborth ysgrifenedig, sain neu fideo, adborth mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gan gynnwys adborth a roddir dan arweiniad gan fyfyrwyr eraill, ac adborth ar asesiadau ffurfiannol a chrynodol.
  • Llythrennedd asesiad. Mae hyn yn cyfeirio at allu myfyrwyr i ddehongli meini prawf aseiniadau ac asesiadau’n briodol, gan wneud defnydd llawn o’r adborth a roddir ar eu gwaith. Mae’r cysyniad o lythrennedd yn annog ffocws ar yr hyn sy’n gwneud asesu ac adborth yn ystyrlon. Mae hyn fel arfer yn ymwneud â datblygu cyd-ddealltwriaeth rhwng staff a myfyrwyr o arferion asesu ac adborth.
  • Arfer adborth da.  Mae hyn yn helpu myfyrwyr i wella eu dysgu a’u dealltwriaeth. Mae’n rhoi ffocws i ymdrechion drwy nodi diffygion a rhoi cyngor ar ffyrdd o fynd i’r afael â nhw. Dylai hefyd geisio nodi cryfderau. Mae adborth da yn amserol, yn cael ei roi mewn modd adeiladol, ac fel arfer yn cael ei ategu gan gyfleoedd i gynnig esboniad


Case Studies

More than just quizzes and word-clouds?

Dr Craig Gurney and Jessica Clement

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Engaging with student feedback | Providing feedback |

0 recommendations

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Published 17 Oct 2019 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Using Video in Assessment - Video Case Study

Professor Angela Devereux

Published 19 Apr 2017 • 11 mins read

Professor Devereux shares her experience of using video in assessment in the Centre for Professional Legal Studies


Topics

Providing feedback

1 recommendations

Does it count? Undergraduate engagement with formative mathematics assessment

Dr Matthew Pugh and Dr Robert Wilson

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Enterprise & Employability | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Cardiff Resources

Examination feedback in larger groups

Natalie Forde-Leaves

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Students' expectations of examination feedback

Dr Neil Harris

Published 23 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Feedback Fortnight - Cardiff Business School

Dr Robert Mason

Published 20 Feb 2017 • 15 min read

A presentation from Dr Robert Mason of Cardiff Business School on how they introduced 'feedback fortnight' within their MSc modules to streamline and rebrand the exam feedback process for all students who had failed one module or more


Topics

Providing feedback

0 recommendations

Cardiff Business School Feed Forward Factsheet

Natalie Forde-Leaves

Published 04 May 2017 • 8 mins read

Strategies for actively engaging with your students in the assessment process.


Topics

Providing feedback

0 recommendations

Assessment and Feedback: Working with students

Dr. Kirsten Hamilton-Maxwell

Published 06 Apr 2017 • 7 min read

A short presentation showing how Dr Hamilton-Maxwell has been engaging her students in the feedback process within the School of Optometry and Vision Sciences.


Topics

Assessment design | Providing feedback |

1 recommendations

Providing effective cohort feedback on examinations

Dr Neil Harris

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 recommendations

External Resources

ASKe What makes good feedback good?

Oxford Brookes University

Published 20 Apr 2017 • 10 mins read

Understanding and enhancing student perceptions of assessment feedback.


Topics

Providing feedback

0 recommendations

ASKe Oxford Brookes Assessment Literacy Guide

Oxford Brookes

Published 19 Apr 2017 • 12 mins read

An external resource from Oxford Brookes providing guidance and advice on how to stage pre-assessment intervention to support students' assessment literacy f


Topics

Providing feedback

2 recommendations

ASKe: How to make your feedback work in three easy steps!

Oxford Brookes University

Published 20 Apr 2017 • 8 mins read

Strategies for actively engaging with your students in the assessment process.


Topics

Providing feedback

0 recommendations

ASKe Making peer feedback work in three easy steps!

Oxford Brookes

Published 20 Apr 2017 • 12 mins read

An external resource by Oxford Brookes giving guidance on how to lead a student peer review session


Topics

Providing feedback

1 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.