Ewch i’r prif gynnwys

Rhoi adborth

Mwy am y pwnc hwn

Mae adborth yn rhan bwysig o’r berthynas dysgu ac addysgu rhwng staff academaidd a myfyrwyr. Mae’r ffordd y mae staff yn cynnig adborth yn helpu i hyrwyddo dysgu myfyrwyr ac yn eu hannog i berfformio hyd eithaf eu gallu yn eu hastudiaethau. Gall gwella’r adborth a roddir i fyfyrwyr felly fod yn ffocws cadarnhaol ar gyfer gwella perfformiad academaidd yn ogystal â gwella profiad cyffredinol myfyrwyr o’r brifysgol.

Mae’r pwnc hwn yn rhoi gwybodaeth am dri maes allweddol o gynnig adborth:

  • Arferion adborth. Mae’r rhain yn amrywio yn ôl disgyblaeth ac o fewn disgyblaethau, ond eto gellir defnyddio amrywiaeth eang o fformatau gwahanol a mathau gwahanol o adborth i roi adborth effeithiol i fyfyrwyr. Mae’r rhain yn cynnwys adborth ysgrifenedig, sain neu fideo, adborth mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gan gynnwys adborth a roddir dan arweiniad gan fyfyrwyr eraill, ac adborth ar asesiadau ffurfiannol a chrynodol.
  • Llythrennedd asesiad. Mae hyn yn cyfeirio at allu myfyrwyr i ddehongli meini prawf aseiniadau ac asesiadau’n briodol, gan wneud defnydd llawn o’r adborth a roddir ar eu gwaith. Mae’r cysyniad o lythrennedd yn annog ffocws ar yr hyn sy’n gwneud asesu ac adborth yn ystyrlon. Mae hyn fel arfer yn ymwneud â datblygu cyd-ddealltwriaeth rhwng staff a myfyrwyr o arferion asesu ac adborth.
  • Arfer adborth da.  Mae hyn yn helpu myfyrwyr i wella eu dysgu a’u dealltwriaeth. Mae’n rhoi ffocws i ymdrechion drwy nodi diffygion a rhoi cyngor ar ffyrdd o fynd i’r afael â nhw. Dylai hefyd geisio nodi cryfderau. Mae adborth da yn amserol, yn cael ei roi mewn modd adeiladol, ac fel arfer yn cael ei ategu gan gyfleoedd i gynnig esboniad


Astudiaethau achos

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

2 cydnabyddiaeth

Using Video in Assessment - Video Case Study

Professor Angela Devereux

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 11 munud o ddarllen

Professor Devereux shares her experience of using video in assessment in the Centre for Professional Legal Studies


Pynciau

Providing feedback

1 cydnabyddiaeth

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Cyhoeddwyd 17 Oct 2019 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

More than just quizzes and word-clouds?

Dr Craig Gurney and Jessica Clement

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Does it count? Undergraduate engagement with formative mathematics assessment

Dr Matthew Pugh and Dr Robert Wilson

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Assessment and Feedback: Working with students

Dr. Kirsten Hamilton-Maxwell

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 7 munud o ddarllen

A short presentation showing how Dr Hamilton-Maxwell has been engaging her students in the feedback process within the School of Optometry and Vision Sciences.


Pynciau

Assessment design | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

An on-line support resource for PGRs new to the teaching role

Dr Kate Exley

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 20 munud o ddarllen

This resource has been produced with three aims – 1. To help PGRs gain confidence, knowledge and skills in their new teaching role 2. To prompt PGRs to reflect upon the knowledge and skills they gain through their teaching responsibilities that


Pynciau

Small group teaching | Large group teaching | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Marking, grading and giving feedback

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 20 munud o ddarllen

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the


Pynciau

Assessment design | Providing feedback |

16 cydnabyddiaeth

Adnoddau allanol

ASKe Oxford Brookes Assessment Literacy Guide

Oxford Brookes

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 12 munud o ddarllen

An external resource from Oxford Brookes providing guidance and advice on how to stage pre-assessment intervention to support students' assessment literacy f


Pynciau

Providing feedback

2 cydnabyddiaeth

ASKe Making peer feedback work in three easy steps!

Oxford Brookes

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 12 munud o ddarllen

An external resource by Oxford Brookes giving guidance on how to lead a student peer review session


Pynciau

Providing feedback

1 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.