Ewch i’r prif gynnwys

Dynlunio ar gyfer dysgu o bell

Mwy am y pwnc hwn

Mae'r ffyrdd y mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau academaidd yn newid yn gyson. Mae academyddion a thechnolegwyr dysgu o Brifysgol Caerdydd yn gweithredu amrywiaeth eang o ddulliau arloesol i wella profiad y myfyriwr drwy ddefnyddio technolegau dysgu. Mae rhyngwladoli a chyflogadwyedd yn elfennau hollbwysig o weledigaeth strategol Prifysgol Caerdydd ac mae rôl adnoddau o bell, adnoddau cyfunol ac adnoddau ar y we yn hanfodol bwysig wrth gyrraedd y weledigaeth hon.

Mae'r adnoddau hyn yn rhoi cyfle i academyddion rannu a lledaenu eu gwybodaeth a threfnu gweminarau a seminarau rhithwir. Maent hefyd yn cynnig cyfle i gydweithio'n agosach â sefydliadau eraill ac yn hwyluso'r cyfathrebu â myfyrwyr ar leoliadau a rhoi cyfarwyddiadau iddynt.

Nid ar gyfer posibiliadau cyfathrebu, rhoi cyfarwyddiadau a rhoi llwyfan i ddadlau o bell yn unig yw prif swyddogaeth yr adnoddau hyn. Yn wir, mae llawer o raglenni yn defnyddio dulliau ymgysylltu arloesol, hybrid ac amlochrog, lle caiff dysgu o bell ei integreiddio'n rhan o lwybrau dysgu eraill, neu'n cael ei ddefnyddio fel adnodd i gefnogi myfyrwyr.

Gall y dulliau rhyngweithio â myfyrwyr sy'n dysgu o bell amrywio o ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir, gweminarau a chyflwyniadau, i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, cyrsiau ar-lein enfawr ac agored (MOOC), a chreu atebion pwrpasol ar gyfer problemau.

Mae'r adran hon yn tynnu sylw at yr amryw o ddulliau a ddefnyddir gan Brifysgol Caerdydd i ehangu profiad dysgu'r myfyrwyr nad ydynt yn dysgu ar y campws, yn ogystal â'r ffyrdd y gall dulliau dysgu o bell gyfoethogi cwricwlwm y rhaglenni a ddysgir ar y campws.


Astudiaethau achos

Improving the Learning Central experience

Christopher John

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Improving the Learning Central experience for Welsh language users and providing access to online learning materials without internet access


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Fostering a Sense of Community in Postgraduate Distance Learners

Dr Katja Umla-Runge, Sian Edney and Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Designing for distance learners |

0 cydnabyddiaeth

Even better than the real thing? Developing online learning experiences and communities

Professor Ann Taylor and Neil Mosley

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Designing for distance learners |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Using Virtual classrooms to deliver blended and distance learning module

Theresa Federici

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 15 munud o ddarllen

Theresa Federici describes how she has used virtual classroom software within the Languages for All Programme within the School of Modern Languages as a way to deliver modules to distance learners.


Pynciau

Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.