Ewch i’r prif gynnwys

Dynlunio ar gyfer dysgu o bell

Mwy am y pwnc hwn

Mae'r ffyrdd y mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau academaidd yn newid yn gyson. Mae academyddion a thechnolegwyr dysgu o Brifysgol Caerdydd yn gweithredu amrywiaeth eang o ddulliau arloesol i wella profiad y myfyriwr drwy ddefnyddio technolegau dysgu. Mae rhyngwladoli a chyflogadwyedd yn elfennau hollbwysig o weledigaeth strategol Prifysgol Caerdydd ac mae rôl adnoddau o bell, adnoddau cyfunol ac adnoddau ar y we yn hanfodol bwysig wrth gyrraedd y weledigaeth hon.

Mae'r adnoddau hyn yn rhoi cyfle i academyddion rannu a lledaenu eu gwybodaeth a threfnu gweminarau a seminarau rhithwir. Maent hefyd yn cynnig cyfle i gydweithio'n agosach â sefydliadau eraill ac yn hwyluso'r cyfathrebu â myfyrwyr ar leoliadau a rhoi cyfarwyddiadau iddynt.

Nid ar gyfer posibiliadau cyfathrebu, rhoi cyfarwyddiadau a rhoi llwyfan i ddadlau o bell yn unig yw prif swyddogaeth yr adnoddau hyn. Yn wir, mae llawer o raglenni yn defnyddio dulliau ymgysylltu arloesol, hybrid ac amlochrog, lle caiff dysgu o bell ei integreiddio'n rhan o lwybrau dysgu eraill, neu'n cael ei ddefnyddio fel adnodd i gefnogi myfyrwyr.

Gall y dulliau rhyngweithio â myfyrwyr sy'n dysgu o bell amrywio o ddefnyddio ystafelloedd dosbarth rhithwir, gweminarau a chyflwyniadau, i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, cyrsiau ar-lein enfawr ac agored (MOOC), a chreu atebion pwrpasol ar gyfer problemau.

Mae'r adran hon yn tynnu sylw at yr amryw o ddulliau a ddefnyddir gan Brifysgol Caerdydd i ehangu profiad dysgu'r myfyrwyr nad ydynt yn dysgu ar y campws, yn ogystal â'r ffyrdd y gall dulliau dysgu o bell gyfoethogi cwricwlwm y rhaglenni a ddysgir ar y campws.


Astudiaethau achos

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

2 cydnabyddiaeth

A-Z o Technoleg Dysgu

Allan Theophanides

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 8 munud o ddarllen

Pecha Kucha estynedig yw’r AZ o TD ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021, sy’n cyflwyno 26 o awgrymiadau ac offer Technoleg Dysgu/Addysg Ddigidol i helpu gyda chynllunio llwyth gwaith, addysgu neu wella profiad dysgu digidol myfyrwyr.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Designing for distance learners | Flipping the classroom | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Cymru, yr Almaen...y Byd!

Rhys Pearce-Palmer

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio’r cynllunio a’r manylion a aeth i mewn i gyflwyno’r rhaglen i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr i ymgysylltu â gweithgaredd allgyrsiol dwys.


Pynciau

Enterprise & Employability | Designing for distance learners | Mentoring |

0 cydnabyddiaeth

Improving the Learning Central experience

Christopher John

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Improving the Learning Central experience for Welsh language users and providing access to online learning materials without internet access


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 cydnabyddiaeth

Datblygu Hwb Addysg Ddigidol myfyrwyr meddygol

Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha hon o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn crynhoi’r ymdrechion parhaus i sefydlu’r Hwb Addysg Ddigidol ar gyfer y Ganolfan Addysg Feddygol (C4ME) a’r prosiectau sydd wedi’u lansio.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners |

0 cydnabyddiaeth

Pan nad yw lleoliadau yn gallu digwydd

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i ganslo profiadau yn y gweithle oherwydd y pandemig, gweithiodd Charlotte Lester (Cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd) gyda Jane Henderson (SHARE) i ddatblygu cynllun


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.