Ewch i’r prif gynnwys

Cwricwlwm Cynhwysol

Mwy am y pwnc hwn

Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu staff a myfyrwyr o bedwar ban byd, yn ogystal â Chymru a gweddill y DU. Mae hyn yn arwain at gymuned gyfoethog ac amrywiol o ddysgwyr. Fel sefydliad Cymreig, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu ac astudio yn Gymraeg.

Nod Caerdydd yw cynnig profiad dysgu gwych i bob myfyriwr waeth beth fo’i gefndir diwylliannol, profiad addysgol a chyrhaeddiad blaenorol neu ofynion iechyd unigol.  Fodd bynnag, mae amrywiaeth yn peri her ddeuol i staff addysgu: sut mae manteisio i’r eithaf ar amrywiaeth yn yr amgylchedd dysgu a sut i ddiwallu anghenion myfyrwyr unigol?

Yng Nghaerdydd, mae staff yn cael eu cefnogi gan ddeddfwriaeth yn hyn o beth - fel Deddf Cydraddoldeb (2010) a Deddf yr Iaith Gymraeg (1993) - a gwybodaeth a sgiliau ein staff cymorth arbenigol sy’n uchel eu bri. Mae’r cydweithwyr hyn yn cyfrannu at ddatblygiad staff drwy gynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu fel sesiynau pwrpasol i dimau yn ogystal â sesiynau hyfforddi a drefnir yn ganolog.

Mae’r pwnc hwn yn cynnig enghreifftiau o sut y gall egwyddorion dylunio cyffredinol gael eu defnyddio mewn dysgu ac addysgu i gefnogi a gwella profiad y boblogaeth gynyddol amrywiol o fyfyrwyr mewn Addysg Uwch.


Astudiaethau achos

Working together towards inclusive healthcare curricula

Maurice O’Brien and Dr. Dave Clarke

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 8 munud o ddarllen

Addressing the health and social care needs of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) staff, students and patients.


Pynciau

Inclusive Curriculum

1 cydnabyddiaeth

Fostering a Sense of Community in Postgraduate Distance Learners

Dr Katja Umla-Runge, Sian Edney and Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Designing for distance learners |

0 cydnabyddiaeth

Straeon o lwyddiant ar gwrs Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg/Success stories on a Welsh-medium Journalism course

Sian Morgan Lloyd & Llion Carbis

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Structuring Accessible Learning Materials

Dr Nathan Roberts

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 5 munud o ddarllen

The way you structure and present your learning materials has a significant impact on how accessible they are to your learners, whatever medium or file format you choose. Content that is structured into appropriate sub-sections and organised


Pynciau

Inclusive Curriculum

1 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.