Ewch i’r prif gynnwys

Ffyrdd o ddysgu

Mwy am y pwnc hwn

Tra bod y ddarlith yn ddull o addysgu gyffredin ym Mhrifysgol Caerdydd, pwysig yw nodi bod dulliau addysgu a ffyrdd o ddysgu yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau'r ddarlithfa. Ceir cyfleoedd i ymgysylltu myfyrwyr nid yn unig â materion sy'n ymwneud â'u pwnc gradd, ond wrth gymhwyso gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig i broblemau yn y byd ehangach hefyd. Gellir cyflawni hyn drwy:

  • gyfleoedd ymchwil sy'n adeiladu ar wybodaeth flaenorol yn y pwnc ac sy'n ehangu sgiliau proffesiynol;
  • darparu lleoliadau gwaith proffesiynol neu brosiectau cydweithio
  • dylunio cyrsiau creadigol a defnyddio dulliau dysgu effeithiol sy'n rhoi mwy o bwyslais ar dechnoleg.

Mae'r adran hon yn rhoi esiamplau o'r gred hon ar waith. Defnydd creadigol o adnoddau ar-lein sy'n cefnogi myfyrwyr mewn dulliau sydd hawsaf iddynt eu defnyddio; addysgu gweithredol mewn ystafelloedd dosbarth 'wyneb i waered,' datrys problemau cyfoes a pherthnasol; cydweithio rhyngwladol lle mae myfyrwyr Caerdydd yn gweithio ac yn dysgu gyda myfyrwyr o wledydd a diwylliannau eraill


Astudiaethau achos

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

0 cydnabyddiaeth

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Working with Welsh language Champions

Elliw Iwan

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn esbonio sut y gweithiodd grŵp o Hyrwyddwyr Myfyrwyr gyda Mentimeter i gyfieithu ei ryngwyneb i'r Gymraeg.


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback | Facilitating group work |

0 cydnabyddiaeth

Gadewch i ni gadw’r ddarlith yn fyw!

Dr Carolyn Strong, Dr Louise Macniven, Dr Richard Baylis, Rachel Williams and Dr Eleri Rosier

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 mun o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn adrodd stori pwysigrwydd y ddarlith i wella a chyflawni rôl academaidd yn ogystal ag ymgysylltu, llwyddiant a chymwyseddau myfyrwyr.


Pynciau

Ways of learning | Delivering lectures |

0 cydnabyddiaeth

Datblygu Hwb Addysg Ddigidol myfyrwyr meddygol

Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha hon o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn crynhoi’r ymdrechion parhaus i sefydlu’r Hwb Addysg Ddigidol ar gyfer y Ganolfan Addysg Feddygol (C4ME) a’r prosiectau sydd wedi’u lansio.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners |

0 cydnabyddiaeth

Pan nad yw lleoliadau yn gallu digwydd

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut, mewn ymateb i ganslo profiadau yn y gweithle oherwydd y pandemig, gweithiodd Charlotte Lester (Cyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd) gyda Jane Henderson (SHARE) i ddatblygu cynllun


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

National Software Academy

Carl Jones

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 8 munud o ddarllen

Preparing students for employment - A new kind of curriculum


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

0 cydnabyddiaeth

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Pynciau

Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching |

6 cydnabyddiaeth

Active Learning: the student perspective

Sophie Timbers and Mo Hanafy

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

What is "active learning,' how is it effective and what are the possible drawbacks?


Pynciau

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 cydnabyddiaeth

Learning Partnerships – Co-design workshop

Christopher John

Cyhoeddwyd 27 Nov 2019 • 30 munud o ddarllen

This workshop plan, adapted from the 7Cs of Learning Design (University of Leicester, 2019) and based on co-design experience at the School of Social Sciences and the School of Pharmacy, describes the steps in facilitation of a co-design workshop


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

2 cydnabyddiaeth

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Computing for Mathematics is a first year 20 credit module that is core to all first year Mathematics students at Cardiff University. It was delivered for the first time in 2013-2014 over both semesters to in advance of 150 students by Dr Vince


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

0 cydnabyddiaeth

Interpreting and expressing learning outcomes in learning design

Christopher John

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 30 munud o ddarllen

This resource is a tutorial, based on experience at Cardiff University School of Social Sciences, provides a grounding in learning outcome interpretation and expression using the ABC learning design method from University College London.


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys |

6 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.