Ewch i’r prif gynnwys

Ffyrdd o ddysgu

About this topic

Tra bod y ddarlith yn ddull o addysgu gyffredin ym Mhrifysgol Caerdydd, pwysig yw nodi bod dulliau addysgu a ffyrdd o ddysgu yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau'r ddarlithfa. Ceir cyfleoedd i ymgysylltu myfyrwyr nid yn unig â materion sy'n ymwneud â'u pwnc gradd, ond wrth gymhwyso gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig i broblemau yn y byd ehangach hefyd. Gellir cyflawni hyn drwy:

  • gyfleoedd ymchwil sy'n adeiladu ar wybodaeth flaenorol yn y pwnc ac sy'n ehangu sgiliau proffesiynol;
  • darparu lleoliadau gwaith proffesiynol neu brosiectau cydweithio
  • dylunio cyrsiau creadigol a defnyddio dulliau dysgu effeithiol sy'n rhoi mwy o bwyslais ar dechnoleg.

Mae'r adran hon yn rhoi esiamplau o'r gred hon ar waith. Defnydd creadigol o adnoddau ar-lein sy'n cefnogi myfyrwyr mewn dulliau sydd hawsaf iddynt eu defnyddio; addysgu gweithredol mewn ystafelloedd dosbarth 'wyneb i waered,' datrys problemau cyfoes a pherthnasol; cydweithio rhyngwladol lle mae myfyrwyr Caerdydd yn gweithio ac yn dysgu gyda myfyrwyr o wledydd a diwylliannau eraill


Case Studies

YMLAEN: work placements for self-employment

Rhys Pearce-Palmer and Jannat Ahmed

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Enterprise & Employability |

0 recommendations

More than just quizzes and word-clouds?

Dr Craig Gurney and Jessica Clement

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Engaging with student feedback | Providing feedback |

0 recommendations

Peru: A fascinating insight into developing medicine

Dr Katey Beggan

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Supporting Placement Learning |

0 recommendations

Improving the Learning Central experience

Christopher John

Published 06 Apr 2017 • 5 min read

Improving the Learning Central experience for Welsh language users and providing access to online learning materials without internet access


Topics

Ways of learning | Designing for distance learners | Delivering blended programmes |

0 recommendations

Developing student experience and learning through outreach

Glesni Owen and Tallulah Machin

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Flipping the classroom | Mentoring |

0 recommendations

Inspiring digital creativity through assessment

Dr Paul Brennan

Published 06 Sep 2017 • 17 min read

Dr Paul Brennan of Cardiff University's School of Medicine presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the subject of 'Inspiring digital creativity through assessment'.


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments |

1 recommendations

Cardiff Resources

National Software Academy

Carl Jones

Published 06 Apr 2017 • 8 min read

Preparing students for employment - A new kind of curriculum


Topics

Ways of learning | Learning journeys |

0 recommendations

Lesson Planning Guidance

Dr Iain Mossman

Published 20 Apr 2017 • 10 mins read

A short visual guide on how to design and plan a lesson


Topics

Ways of learning | Small group teaching | Large group teaching |

4 recommendations

Active Learning: the student perspective

Sophie Timbers and Mo Hanafy

Published 19 Apr 2017 • 5 min read

What is "active learning,' how is it effective and what are the possible drawbacks?


Topics

Ways of learning | Engaging with student feedback |

0 recommendations

Case based learning in the School of Medicine

Dr Zarabeth Newton & Dr Marcus Coffey

Published 19 Apr 2017 • 10 mins read

A presentation by Dr Marcus Coffey and Dr Zarabeth Newton on how case based learning was introduced to the C21 MBBCh Medicine course.


Topics

Ways of learning | Facilitating group work | Small group teaching |

2 recommendations


Topics

Ways of learning

2 recommendations

Learning Partnerships – Co-design workshop

Christopher John

Published 27 Nov 2019 • 30 mins read

This workshop plan, adapted from the 7Cs of Learning Design (University of Leicester, 2019) and based on co-design experience at the School of Social Sciences and the School of Pharmacy, describes the steps in facilitation of a co-design workshop


Topics

Ways of learning | Learning journeys |

2 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.