Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio asesu

Mwy am y pwnc hwn

Mae asesu’n elfen bwysig o broses dysgu myfyrwyr. Mae felly'n bwysig cynllunio asesiadau mewn ffordd sy'n hybu dysgu myfyrwyr yn ogystal â mesur i ba raddau y mae deilliannau dysgu wedi eu cyflawni. Mae'r pwnc hwn yn canolbwyntio yn sut y gall academyddion bennu asesiadau sydd wedi'u dylunio'n dda fel rhan o raglenni a modiwlau newydd neu bresennol.

Elfen hollbwysig o ddylunio asesu effeithiol yw sicrhau bod deilliannau dysgu, gweithgareddau dysgu ac addysgu, ac asesu yn cyd-fynd â'i gilydd. Mae hyn fel arfer yn golygu bod angen cynllunio a dylunio modiwlau'n ofalus, ac ystyried sut y caiff modiwlau eu hasesu, o ran asesu ffurfiannol a chrynodol. Bydd cael yr hanfodion dylunio modiwl hyn yn iawn yn helpu myfyrwyr i ddeall pa mor berthnasol yw eu hasesiadau. Bydd hefyd yn hybu asesiad dilys o wybodaeth a sgiliau myfyrwyr.

Mae meini prawf asesu yn rhan sylfaenol o sicrhau bod aelodau staff a myfyrwyr yn gallu rhannu dealltwriaeth gyffredin o’r hyn sy’n cael ei asesu a sut y bydd gwaith myfyrwyr yn cael ei ddyfarnu’n academaidd. Gall meini prawf asesu helpu myfyrwyr gyda'u dysgu, a’u helpu i adnabod a dysgu'r hyn a ddisgwylir yn eu gwaith. Gall meini prawf asesu hefyd lywio'r broses o roi adborth ar waith myfyrwyr.

Gall defnyddio gwahanol ffurfiau o asesu ar draws rhaglen gefnogi datblygiad amrediad o wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau y disgwylir gan fyfyriwr graddedig neu ôl-raddedig. Gall dylunio asesu felly hefyd helpu hyrwyddo cyflogadwyedd graddedigion. Bydd defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu hefyd yn galluogi amrywiaeth o fyfyrwyr i ddangos eu hamrywiaeth o alluoedd. Ceir amrywiaeth o ddulliau mwy sefydledig ac arloesol o asesu a gall yr adnoddau yn y testun hwn gefnogi staff i adnabod dulliau asesu priodol ac arloesol.

Mae'r adnoddau yn y testun hwn hefyd yn cynnig syniadau ar ffurfiau asesu sy'n ategu asesiad tiwtoriaid academaidd ar waith myfyrwyr unigol, gan gynnwys asesu cyfoedion ac asesu grŵp. Mae adnoddau hefyd wedi'u cynnwys yma ynglŷn â defnyddio technoleg i hyrwyddo asesu â thechnoleg, sy'n caniatáu ffurfiau newydd o asesu a ffyrdd newydd o feddwl am asesu traddodiadol.


Astudiaethau achos

Student Peer Assessment - Video Case Study

Dr Josh Robinson

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Assessment design

3 cydnabyddiaeth

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Cyhoeddwyd 17 Oct 2019 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Cyhoeddwyd 03 Nov 2020 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Assessment design | Managing assessments |

3 cydnabyddiaeth

Inspiring digital creativity through assessment

Dr Paul Brennan

Cyhoeddwyd 06 Sep 2017 • 17 munud o ddarllen

Dr Paul Brennan of Cardiff University's School of Medicine presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the subject of 'Inspiring digital creativity through assessment'.


Pynciau

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments |

1 cydnabyddiaeth

Using a viva voce in a taught module - video case study

Dr Neil Harris

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design

0 cydnabyddiaeth

PeerWise: A tool for peer-assisted learning in medical undergraduates

Professor Phil Smith

Cyhoeddwyd 04 May 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Examination feedback in larger groups

Natalie Forde-Leaves

Cyhoeddwyd 22 Jun 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Students' expectations of examination feedback

Dr Neil Harris

Cyhoeddwyd 23 Jun 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Assessment and Feedback: Working with students

Dr. Kirsten Hamilton-Maxwell

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 7 munud o ddarllen

A short presentation showing how Dr Hamilton-Maxwell has been engaging her students in the feedback process within the School of Optometry and Vision Sciences.


Pynciau

Assessment design | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

#GydanGilydd– gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu darpariaeth @ysgolygymraeg

Professor Phil Smith

Cyhoeddwyd 04 May 2017 • 12 munudute o ddarllen

Cyflwyniad gan Dr Angharad Naylor a Ceren Roberts ynglŷn â sut aethon nhw ati i ddatblygu darpariaeth asesu ac adborth o fewn Ysgol y Gymraeg mewn partneriaeth gyda'u myfyrwyr.


Pynciau

Assessment design

0 cydnabyddiaeth

Providing effective cohort feedback on examinations

Dr Neil Harris

Cyhoeddwyd 22 Jun 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

The use of examinations as a form of assessment

Andy Lloyd

Cyhoeddwyd 23 Jun 2017 • 12 munud o ddarllen

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau allanol

Writing learning outcomes

Tina Overton

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 7 munud o ddarllen

Advice on defining courses using an outcomes-based approach.


Pynciau

Assessment design

0 cydnabyddiaeth

JISC Effective Assessment in the Digital Age

JISC

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 30 munud o ddarllen

A guide to technology-enhanced assessment and feedback.


Pynciau

Assessment design

1 cydnabyddiaeth

Aligning teaching for constructing learning

John Biggs

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

This article defines 'constructive alignment' and explores how it can can support the learning activities of students in Higher Education.


Pynciau

Assessment design

1 cydnabyddiaeth

CEBE Guide to writing Assessment Criteria

Dr Andy Roberts

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 15 munud o ddarllen

This briefing guide provides advice and a worked example of how assessment criteria can be written to improve the quality of the student's learning.


Pynciau

Assessment design

0 cydnabyddiaeth

HEA enhancing student learning through effective formative feedback

Charles Juwah, Debra Macfarlane-Dick, Bob Matthew, David Nicol, David Ross and Brenda Smith

Cyhoeddwyd 20 Apr 2017 • 25 munud o ddarllen

This resource is for practitioners wishing to improve their feedback practice to students.


Pynciau

Assessment design

1 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.