Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio asesu

About this topic

Mae asesu’n elfen bwysig o broses dysgu myfyrwyr. Mae felly'n bwysig cynllunio asesiadau mewn ffordd sy'n hybu dysgu myfyrwyr yn ogystal â mesur i ba raddau y mae deilliannau dysgu wedi eu cyflawni. Mae'r pwnc hwn yn canolbwyntio yn sut y gall academyddion bennu asesiadau sydd wedi'u dylunio'n dda fel rhan o raglenni a modiwlau newydd neu bresennol.

Elfen hollbwysig o ddylunio asesu effeithiol yw sicrhau bod deilliannau dysgu, gweithgareddau dysgu ac addysgu, ac asesu yn cyd-fynd â'i gilydd. Mae hyn fel arfer yn golygu bod angen cynllunio a dylunio modiwlau'n ofalus, ac ystyried sut y caiff modiwlau eu hasesu, o ran asesu ffurfiannol a chrynodol. Bydd cael yr hanfodion dylunio modiwl hyn yn iawn yn helpu myfyrwyr i ddeall pa mor berthnasol yw eu hasesiadau. Bydd hefyd yn hybu asesiad dilys o wybodaeth a sgiliau myfyrwyr.

Mae meini prawf asesu yn rhan sylfaenol o sicrhau bod aelodau staff a myfyrwyr yn gallu rhannu dealltwriaeth gyffredin o’r hyn sy’n cael ei asesu a sut y bydd gwaith myfyrwyr yn cael ei ddyfarnu’n academaidd. Gall meini prawf asesu helpu myfyrwyr gyda'u dysgu, a’u helpu i adnabod a dysgu'r hyn a ddisgwylir yn eu gwaith. Gall meini prawf asesu hefyd lywio'r broses o roi adborth ar waith myfyrwyr.

Gall defnyddio gwahanol ffurfiau o asesu ar draws rhaglen gefnogi datblygiad amrediad o wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau y disgwylir gan fyfyriwr graddedig neu ôl-raddedig. Gall dylunio asesu felly hefyd helpu hyrwyddo cyflogadwyedd graddedigion. Bydd defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu hefyd yn galluogi amrywiaeth o fyfyrwyr i ddangos eu hamrywiaeth o alluoedd. Ceir amrywiaeth o ddulliau mwy sefydledig ac arloesol o asesu a gall yr adnoddau yn y testun hwn gefnogi staff i adnabod dulliau asesu priodol ac arloesol.

Mae'r adnoddau yn y testun hwn hefyd yn cynnig syniadau ar ffurfiau asesu sy'n ategu asesiad tiwtoriaid academaidd ar waith myfyrwyr unigol, gan gynnwys asesu cyfoedion ac asesu grŵp. Mae adnoddau hefyd wedi'u cynnwys yma ynglŷn â defnyddio technoleg i hyrwyddo asesu â thechnoleg, sy'n caniatáu ffurfiau newydd o asesu a ffyrdd newydd o feddwl am asesu traddodiadol.


Case Studies

Student Peer Assessment - Video Case Study

Dr Josh Robinson

Published 17 Feb 2017 • 12 minutes read

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Topics

Assessment design

2 recommendations

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Published 17 Oct 2019 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Inspiring digital creativity through assessment

Dr Paul Brennan

Published 06 Sep 2017 • 17 min read

Dr Paul Brennan of Cardiff University's School of Medicine presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the subject of 'Inspiring digital creativity through assessment'.


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments |

1 recommendations

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Published 08 Mar 2019 • 12 minutes read

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Topics

Assessment design | Managing assessments |

1 recommendations

Using a viva voce in a taught module - video case study

Dr Neil Harris

Published 19 Apr 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design

0 recommendations

Does it count? Undergraduate engagement with formative mathematics assessment

Dr Matthew Pugh and Dr Robert Wilson

Published 16 Jan 2020 • 19 mins read

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Topics

Ways of learning | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Cardiff Resources

Examination feedback in larger groups

Natalie Forde-Leaves

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Students' expectations of examination feedback

Dr Neil Harris

Published 23 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

Assessment and Feedback: Working with students

Dr. Kirsten Hamilton-Maxwell

Published 06 Apr 2017 • 7 min read

A short presentation showing how Dr Hamilton-Maxwell has been engaging her students in the feedback process within the School of Optometry and Vision Sciences.


Topics

Assessment design | Providing feedback |

1 recommendations

#GydanGilydd– gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu darpariaeth @ysgolygymraeg

Professor Phil Smith

Published 04 May 2017 • 12 minute read

Cyflwyniad gan Dr Angharad Naylor a Ceren Roberts ynglŷn â sut aethon nhw ati i ddatblygu darpariaeth asesu ac adborth o fewn Ysgol y Gymraeg mewn partneriaeth gyda'u myfyrwyr.


Topics

Assessment design

0 recommendations

Providing effective cohort feedback on examinations

Dr Neil Harris

Published 22 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 recommendations

The use of examinations as a form of assessment

Andy Lloyd

Published 23 Jun 2017 • 12 mins read

Dr Neil Harris describes how he introduced a viva voce oral assessment to one of his taught undergraduate modules within the School of Geography and Planning.


Topics

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 recommendations

External Resources

Writing learning outcomes

Tina Overton

Published 20 Apr 2017 • 7 mins read

Advice on defining courses using an outcomes-based approach.


Topics

Assessment design

0 recommendations

JISC Effective Assessment in the Digital Age

JISC

Published 20 Apr 2017 • 30 mins read

A guide to technology-enhanced assessment and feedback.


Topics

Assessment design

1 recommendations

Aligning teaching for constructing learning

John Biggs

Published 20 Apr 2017 • 10 mins read

This article defines 'constructive alignment' and explores how it can can support the learning activities of students in Higher Education.


Topics

Assessment design

1 recommendations

CEBE Guide to writing Assessment Criteria

Dr Andy Roberts

Published 19 Apr 2017 • 15 mins read

This briefing guide provides advice and a worked example of how assessment criteria can be written to improve the quality of the student's learning.


Topics

Assessment design

0 recommendations

HEA enhancing student learning through effective formative feedback

Charles Juwah, Debra Macfarlane-Dick, Bob Matthew, David Nicol, David Ross and Brenda Smith

Published 20 Apr 2017 • 25 mins read

This resource is for practitioners wishing to improve their feedback practice to students.


Topics

Assessment design

0 recommendations

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.