Ewch i’r prif gynnwys

Dylunio asesu

Mwy am y pwnc hwn

Mae asesu’n elfen bwysig o broses dysgu myfyrwyr. Mae felly'n bwysig cynllunio asesiadau mewn ffordd sy'n hybu dysgu myfyrwyr yn ogystal â mesur i ba raddau y mae deilliannau dysgu wedi eu cyflawni. Mae'r pwnc hwn yn canolbwyntio yn sut y gall academyddion bennu asesiadau sydd wedi'u dylunio'n dda fel rhan o raglenni a modiwlau newydd neu bresennol.

Elfen hollbwysig o ddylunio asesu effeithiol yw sicrhau bod deilliannau dysgu, gweithgareddau dysgu ac addysgu, ac asesu yn cyd-fynd â'i gilydd. Mae hyn fel arfer yn golygu bod angen cynllunio a dylunio modiwlau'n ofalus, ac ystyried sut y caiff modiwlau eu hasesu, o ran asesu ffurfiannol a chrynodol. Bydd cael yr hanfodion dylunio modiwl hyn yn iawn yn helpu myfyrwyr i ddeall pa mor berthnasol yw eu hasesiadau. Bydd hefyd yn hybu asesiad dilys o wybodaeth a sgiliau myfyrwyr.

Mae meini prawf asesu yn rhan sylfaenol o sicrhau bod aelodau staff a myfyrwyr yn gallu rhannu dealltwriaeth gyffredin o’r hyn sy’n cael ei asesu a sut y bydd gwaith myfyrwyr yn cael ei ddyfarnu’n academaidd. Gall meini prawf asesu helpu myfyrwyr gyda'u dysgu, a’u helpu i adnabod a dysgu'r hyn a ddisgwylir yn eu gwaith. Gall meini prawf asesu hefyd lywio'r broses o roi adborth ar waith myfyrwyr.

Gall defnyddio gwahanol ffurfiau o asesu ar draws rhaglen gefnogi datblygiad amrediad o wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau y disgwylir gan fyfyriwr graddedig neu ôl-raddedig. Gall dylunio asesu felly hefyd helpu hyrwyddo cyflogadwyedd graddedigion. Bydd defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu hefyd yn galluogi amrywiaeth o fyfyrwyr i ddangos eu hamrywiaeth o alluoedd. Ceir amrywiaeth o ddulliau mwy sefydledig ac arloesol o asesu a gall yr adnoddau yn y testun hwn gefnogi staff i adnabod dulliau asesu priodol ac arloesol.

Mae'r adnoddau yn y testun hwn hefyd yn cynnig syniadau ar ffurfiau asesu sy'n ategu asesiad tiwtoriaid academaidd ar waith myfyrwyr unigol, gan gynnwys asesu cyfoedion ac asesu grŵp. Mae adnoddau hefyd wedi'u cynnwys yma ynglŷn â defnyddio technoleg i hyrwyddo asesu â thechnoleg, sy'n caniatáu ffurfiau newydd o asesu a ffyrdd newydd o feddwl am asesu traddodiadol.


Astudiaethau achos

Myfyrio ar fyfyrdodau

Dr Kate Gilliver

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr hyn y mae ysgrifennu myfyriol fel asesiad wedi’i ddatgelu am brofiad myfyrwyr o ddysgu gweithredol mewn pandemig.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

2 cydnabyddiaeth

Student Peer Assessment - Video Case Study

Dr Josh Robinson

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Assessment design

3 cydnabyddiaeth

The opportunities of Panopto within the School of Music

Dr Daniel Bickerton

Cyhoeddwyd 17 Oct 2019 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

0 cydnabyddiaeth

Using Blackboard for formative and summative assessment

Professor Huw Davies

Cyhoeddwyd 03 Nov 2020 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Assessment design | Managing assessments |

4 cydnabyddiaeth

Adolygiad cymheiriaid o waith enghreifftiol

Dr Andrew Roberts

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn o Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod sut mae adolygiad gan gymheiriaid o waith enghreifftiol yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu eu gwaith â gwaith pobl eraill ac yn eu helpu i ymgysylltu â’r meini prawf asesu. Dyma


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Managing assessments | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Lleihau pellter trwy addysgu ac asesu rhyngweithiol

Dr Katja Umla-Runge, Sian Edney, Dr Athanasios Hassoulas

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 15 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn trafod yr amrywiaeth o asesu maent wedi dylunio i feithrin cydweithredu ac ymgysylltu â myfyrwyr a sesiynau addysgu rhyngweithiol newydd ar y rhaglen MSc Seiciatreg.


Pynciau

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Delivering blended programmes | Assessment design |

3 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Assessment and Feedback: Working with students

Dr. Kirsten Hamilton-Maxwell

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 7 munud o ddarllen

A short presentation showing how Dr Hamilton-Maxwell has been engaging her students in the feedback process within the School of Optometry and Vision Sciences.


Pynciau

Assessment design | Providing feedback |

1 cydnabyddiaeth

Writing and using Learning Outcomes

Dr Nathan Roberts

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 10 munud o ddarllen

What Is A Learning Outcome? A learning outcome is a statement of what a learner should know, understand and / or be able to do at the end of a defined unit of learning (normally, a module, a scheme or a defined part thereof). It will normally


Pynciau

Learning journeys | Assessment design |

1 cydnabyddiaeth

Marking, grading and giving feedback

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 20 munud o ddarllen

This set of materials is intended to provide guidance and support for those who are new to assessing and giving feedback and who are asked to implement an existing assessment process. The emphasis here is to provide practical help in doing the


Pynciau

Assessment design | Providing feedback |

17 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.