Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyno Darlithoedd

Mwy am y pwnc hwn

Cyflwyno darlithoedd yw un o’r prif ffyrdd o ddarparu deunydd mewn Addysg Uwch, ac un o’r dulliau addysgu mwyaf cyffredin ym Mhrifysgol Caerdydd. Gall darlith effeithiol a gyflwynir yn dda fod yn ddiddorol, cyflwyno syniadau a chysyniadau newydd i fyfyrwyr, ac ysgogi neu annog dysgu gweithredol.

Mae sawl ffordd o wneud darlith yn ddiddorol:

  • perfformiad y darlithydd;
  • y defnydd o weithgareddau (fel cwisiau, trafodaethau, gwaith grŵp neu aseiniadau bach);
  • newid gweithgareddau yn ystod y ddarlith;
  • y defnydd o dechnoleg (megis systemau ymateb cynulleidfa neu fideo), a
  • chyfraniadau’r myfyrwyr neu

randdeiliaid eraill (fel cleifion neu arbenigwyr lleol) at y sesiwn.

Mae’r pwnc hwn yn canolbwyntio ar ffyrdd o gyflwyno darlithoedd sy’n gwella’r broses ddysgu ac ymgysylltu i fyfyrwyr: yn benodol ffyrdd sy’n annog myfyrwyr i gymryd rhan yn weithredol yn y ddarlith, naill ai drwy siarad â’r darlithydd, gweithio gyda chyfoedion neu ymgysylltu â thechnoleg neu weithgareddau dysgu gweithredol.


Astudiaethau achos

Transformation to “Experiential Learning”, a case study

Dr Vicki Stevenson

Cyhoeddwyd 26 Jan 2024 • 7 munudutes o ddarllen

Dr Vicki Stevenson, of Cardiff University's Welsh School of Architecture presents at the 2019 Learning & Teaching Conference, hosted by the CESI, a case study on: Transformation to “Experiential Learning”


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

3 cydnabyddiaeth

'The lecture as an event' Video Case Study

Professor Damian Walford Davies

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 9 munud o ddarllen

Professor Walford Davies describes how he tries to make every lecture 'an event'; moving away from a static event to a kinetic, moving, and practically engaging event


Pynciau

Delivering lectures

0 cydnabyddiaeth

Gadewch i ni gadw’r ddarlith yn fyw!

Dr Carolyn Strong, Dr Louise Macniven, Dr Richard Baylis, Rachel Williams and Dr Eleri Rosier

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 mun o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn adrodd stori pwysigrwydd y ddarlith i wella a chyflawni rôl academaidd yn ogystal ag ymgysylltu, llwyddiant a chymwyseddau myfyrwyr.


Pynciau

Ways of learning | Delivering lectures |

0 cydnabyddiaeth

Flipping the Classroom - Video Case Study

Dr Stephen Rutherford

Cyhoeddwyd 17 Feb 2017 • 5 munudutes o ddarllen

A short case study from Dr Rutherford outlining his experiences of 'flipping the classroom' within his modules


Pynciau

Flipping the classroom | Delivering lectures |

3 cydnabyddiaeth

Modern learning environments and large group teaching in Physiotherapy

Jill Morgan

Cyhoeddwyd 13 Mar 2019 • 12 munudutes o ddarllen

Video case study from Dr Josh Robinson from the School of English, Communication & Philosophy about the introduction of peer assessment in one of his modules


Pynciau

Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

4 cydnabyddiaeth

Flipping the classroom - written case study

Dr Steve Rutherford

Cyhoeddwyd 06 Apr 2017 • 8 munud o ddarllen

This case study is focused on ‘Flipped Classroom’ approaches to learning, which enhance active learning and engagement in the classroom. In flipped classes, core material is delivered before the class, e.g. by video. Face-to-face class time then


Pynciau

Flipping the classroom | Delivering lectures |

2 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.