Ewch i’r prif gynnwys

Cyflogadwyedd a Menter

Mwy am y pwnc hwn

Yn ogystal â datblygu ein myfyrwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd astudio, mae’n hanfodol, mewn cyfnod o newid cyson, eu bod yn barod am y byd sydd o’u blaen.

Mae’r pwnc hwn yn canolbwyntio ar ddwy thema gysylltiedig:

  • Cyflogadwyedd: creu unigolion â sgiliau gwaith y gellir eu trosglwyddo ar draws disgyblaethau.
  • Menter: creu unigolion sy’n gallu dod o hyd i gyfleoedd a syniadau newydd.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan fyfyrwyr sgiliau go iawn, fel y rhai sy’n gysylltiedig â chyfathrebu a pherthnasau rhyngbersonol, yn ogystal â sgiliau mwy amrywiol, fel sicrhau y gallant ddatblygu ymwybyddiaeth o gydnabod gwerth mewn syniadau.

Mae’r pwnc hwn yn cynnig enghreifftiau o arfer da o’r agwedd allweddol hon ar addysg uwch, a hynny o ran astudiaethau achos o arferion sefydledig yn ogystal â pholisi addysgol unigol. At hynny, disgwylir i’r pwnc hefyd ymwneud ag agweddau ar yr hyn y mae cyflogwyr posibl yn ei ddisgwyl o ran cyflogadwyedd a menter.


Astudiaethau achos

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Cyhoeddwyd 23 Jul 2021 • 15 mun o ddarllen

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Pynciau

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

-1 cydnabyddiaeth

Cymru, yr Almaen...y Byd!

Rhys Pearce-Palmer

Cyhoeddwyd 22 Jul 2021 • 7 munud o ddarllen

Mae’r cyflwyniad Pecha Kucha yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn archwilio’r cynllunio a’r manylion a aeth i mewn i gyflwyno’r rhaglen i ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr i ymgysylltu â gweithgaredd allgyrsiol dwys.


Pynciau

Enterprise & Employability | Designing for distance learners | Mentoring |

0 cydnabyddiaeth

YMLAEN: work placements for self-employment

Rhys Pearce-Palmer and Jannat Ahmed

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability |

1 cydnabyddiaeth

Growing Ideas using the Concept Canvas

Rhys Pearce-Palmer, Sian Eddy & Louise Miles-Payne

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 42 munudutes o ddarllen

One of the workshops delivered most frequently by the Enterprise & Start-up Team is about business models. The workshop allows students to discuss and develop business models, improves their commercial awareness and provides the tools they need to


Pynciau

Enterprise & Employability | Facilitating group work |

3 cydnabyddiaeth

Busnes Pensaernïaeth - Taith Cychwyn Busnes

Claire Parry-Witchell

Cyhoeddwyd 21 Jul 2021 • 19 munud o ddarllen

Mae'r cyflwyniad hwn yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 yn darlunio proses ddylunio’r prosiect “Rhith Stiwdios” Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac yn dilyn o hynny, y gwerth a enillodd y myfyrwyr o’r profiad hwn gan ddefnyddio delweddau i


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability |

0 cydnabyddiaeth

Marketing and Society – The story of public value teaching

Dr Carolyn Strong, Sophie Lison, Yomna Gaballa, Charlotte Saunders, Liam Cotton and Zayn Sadiq

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Enterprise & Employability |

2 cydnabyddiaeth

Adnoddau Caerdydd

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Cyhoeddwyd 19 Apr 2017 • 5 munud o ddarllen

Computing for Mathematics is a first year 20 credit module that is core to all first year Mathematics students at Cardiff University. It was delivered for the first time in 2013-2014 over both semesters to in advance of 150 students by Dr Vince


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

0 cydnabyddiaeth

Adnoddau allanol

Please find a link to the Higher Education Academy's Framework for embedding employability in higher education - https://www.heacademy.ac.uk/enhancement/frameworks/framework-embedding-employability-higher-education

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.