Ewch i’r prif gynnwys

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Mwy am y pwnc hwn

Mae’r galw am raddedigion sy’n gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn cynyddu ac mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu a gwella eu sgiliau Cymraeg.

Yn unol â’i Chynllun Iaith Gymraeg (2014) a datblygiadau ar draws y sector, mae Prifysgol Caerdydd yn ceisio ymgorffori’r iaith Gymraeg yn ei diwylliant a’i harferion gwaith yn ogystal â pharhau i ddatblygu ei darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Nod y Brifysgol yw cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg o safon uchel sy’n cwmpasu pob agwedd ar brofiad y myfyrwyr.

Yn yr adran hon, fe welwch adnoddau gan staff sy’n chwilio am ffyrdd o gefnogi myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg fel eu bod yn gallu datblygu eu sgiliau proffesiynol a gweithio’n hyderus yn Gymraeg neu’n ddwyieithog. Yn ogystal â deunyddiau sy’n ymwneud â darpariaeth addysgu cyfrwng Cymraeg, mae’r adran yn cynnwys adnoddau ar gyfer agweddau eraill ar gefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg megis tiwtora personol, llythrennedd digidol a gwybodaeth, a sgiliau proffesiynol.


Astudiaethau achos

Embedding authentic bilingual provision in Healthcare curricula

Anwen Davies, Gwyneth Richards and Gaynor Williams

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Improving experience and skills development – creating a new curriculum Video Case Study

Dr Angharad Naylor

Cyhoeddwyd 05 May 2017 • 15 munudutes o ddarllen

Dr Naylor describes how the School of Welsh redesigned their curriculum to fit the needs of second language Welsh language students to bridge the gap between what is offered at A Level to what was required at degree level to fit the needs of these


Pynciau

Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

How to embed authentic learning using role-play and simulation within the curricula

Michelle Moseley, Christine Munro, Prof. Dai John, Dr Elizabeth Metcalf and Emma Pope

Cyhoeddwyd 16 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Flipping the classroom | Small group teaching | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Learning journeys | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Straeon o lwyddiant ar gwrs Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg/Success stories on a Welsh-medium Journalism course

Sian Morgan Lloyd & Llion Carbis

Cyhoeddwyd 17 Jan 2020 • 19 munud o ddarllen

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Dr James Redman of Cardiff University's School of Chemistry presents at the Centre for Education Innovation's 2017 Learning & Teaching Conference on the outcomes of his Education Innovation Fund project of 'Electronic notebooks and portfolios for


Pynciau

Ways of learning | Inclusive Curriculum | Engaging with student feedback | Welsh Medium Provision |

0 cydnabyddiaeth

Cyfrannu at yr Hwb Dysgu

Mae'r Hwb Dysgu wedi ei greu gan academyddion i academyddion, ac rydym yn eich annog chi i rannu unrhyw beth sydd yn cefnogi, amlygu neu adlewyrchu ar dysgu ac addysgu yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae hwn yn gyfle i gymryd rhan weithredol o'r gymuned ddysgu yng Nghaerdydd, i rannu eich arbenigedd gyda'ch cyd-weithwyr.