Ewch i’r prif gynnwys

Polisi rheoli cofnodion ac amserlenni cadw

Mae ein hamserlen cadw cofnodion yn nodi'r cyfnodau y dylid cadw gwahanol ddogfennau.

Mae'n hanfodol bod cofnodion yn cael eu dinistrio mewn ffordd a gynlluniwyd ac a reolwyd er mwyn:

  • bod dogfennau sydd eu hangen fel tystiolaeth neu wybodaeth yn cael eu cadw mor hir ag sydd angen
  • bod cofnodion nad oes angen cadw yn cael eu hadnabod a'u dinistrio yn ddiogel, gan darparu mwy o le ac yn sicrhau bod y brifysgol yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth gwybodaeth

Polisi rheoli cofnodion

Pwrpas y polisi hwn yw darparu fframwaith ar gyfer rheoli cofnodion y Brifysgol.

Amserlenni cadw

Seiliwyd y cyfnodau cadw ar anghenion deddfwriaethol ac ymarfer da. Nodwch bod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.