Ewch i’r prif gynnwys

Polisi rheoli cofnodion ac amserlenni cadw

Mae ein hamserlen cadw cofnodion yn nodi'r cyfnodau y dylid cadw gwahanol ddogfennau.

Mae'n hanfodol bod cofnodion yn cael eu dinistrio mewn ffordd a gynlluniwyd ac a reolwyd er mwyn:

  • bod dogfennau sydd eu hangen fel tystiolaeth neu wybodaeth yn cael eu cadw mor hir ag sydd angen
  • bod cofnodion nad oes angen cadw yn cael eu hadnabod a'u dinistrio yn ddiogel, gan darparu mwy o le ac yn sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth gwybodaeth.

Records management policy (Welsh)

The purpose of this policy is to provide a framework for managing the University's records.

Amserlenni cadw

Seiliwyd y cyfnodau cadw ar anghenion deddfwriaethol ac ymarfer da. Nodwch bod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.