Ewch i’r prif gynnwys

Camweinyddiad ymchwil academaidd

Rydym yn cymryd unrhyw honiad am gamymddygiad ymchwil o ddifrif.

Mae ein gweithdrefn i ddelio â honiadau o’r fath wedi’i llunio yn unol ag egwyddorion y Concordat Cefnogi Hygrededd Ymchwil a chanllawiau a gyhoeddwyd gan Swyddfa Hygrededd Ymchwil y DU.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r camau i’w cymryd pan gyflwynir honiad o gamymddwyn mewn ymchwil academaidd yn erbyn unrhyw aelod presennol o staff y Brifysgol neu aelod o staff o’r gorffennol, gan gynnwys academyddion gwadd, o ran ymchwil a gynhelir pan fyddant yn cael eu cyflogi gan neu yn y Brifysgol.

Procedures for dealing with allegations of misconduct in academic research (Welsh)

Mae'r gweithdrefnau hyn yn amlinellu'r weithred i'w cymryd pan fod honiad o gamymddwyn mewn ymchwil academaidd yn cael ei dderbyn.

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Catrin Morgan

Pennaeth y Cydymffurfiaeth a Risg

Person a enwir: Ysgrifennydd y Brifysgol