Ewch i’r prif gynnwys

Camweinyddiad ymchwil academaidd

Rydym yn cymryd unrhyw honiad am gamymddygiad ymchwil o ddifrif.

Mae ein gweithdrefn i ddelio â honiadau o’r fath wedi’i llunio yn unol ag egwyddorion y Concordat Cefnogi Hygrededd Ymchwil a chanllawiau a gyhoeddwyd gan Swyddfa Hygrededd Ymchwil y DU.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn amlinellu’r camau i’w cymryd pan gyflwynir honiad o gamymddwyn mewn ymchwil academaidd yn erbyn unrhyw aelod presennol o staff y Brifysgol neu aelod o staff o’r gorffennol, gan gynnwys academyddion gwadd, o ran ymchwil a gynhelir pan fyddant yn cael eu cyflogi gan neu yn y Brifysgol.

Procedures for dealing with allegations of misconduct in academic research (Welsh)

These procedures outline the action to be taken when an allegation of misconduct in academic research is received.

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Catrin Morgan

Pennaeth y Cydymffurfiaeth a Risg