Ewch i’r prif gynnwys

Datgelu er Lles y Cyhoedd (chwythu‘r chwiban)

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn pob un sy'n codi pryderon sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd. 

Mae ein cod ymarfer yn amddiffyn staff, myfyrwyr, aelodau lleyg o Gyngor a Phwyllgorau'r Brifysgol a'r rhai hynny sydd â chytundebau cyfreithiol gyda'r Brifysgol, sy'n codi'r fath bryderon.

Cod Ymarfer Chwythu'r Chwiban

Cod Ymarfer Chwythu'r Chwiban

29 Awst 2017

Cod ymarfer ar ddatgelu diddordeb cyhoeddus (chwythu'r chwiban)

PDF

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Catrin Morgan

Pennaeth y Gwasanaethau Sicrwydd