Ewch i’r prif gynnwys

Datgelu er Lles y Cyhoedd (chwythu‘r chwiban)

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn pob un sy'n codi pryderon sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd. 

Mae ein cod ymarfer yn amddiffyn staff, myfyrwyr, aelodau lleyg o Gyngor a Phwyllgorau'r Brifysgol a'r rhai hynny sydd â chytundebau cyfreithiol gyda'r Brifysgol, sy'n codi'r fath bryderon.

Whistleblowing code of practice (Welsh)

Cod ymarfer ar ddatgelu diddordeb cyhoeddus (chwythu'r chwiban)

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Catrin Morgan

Head of Compliance and Risk

Whistleblowing Officer(s):

Chief Operating Officer

Deputy Vice Chancellor