Gwarchod data

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth i brosesu data personol at ddibenion penodol (Cofrestriad Z6549747).

Data personol yw unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio fel ffordd o adnabod unigolyn byw.

Y Ddeddf Diogelu Data

Daw prosesu data personol dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data. Mae hyn yn llywodraethu pa ddata personol y gall y Brifysgol ei gasglu, sut gall ddefnyddio’r data ac i bwy y gall ddatgelu’r data.

Am ragor o wybodaeth am sut mae’r Brifysgol yn defnyddio eich data personol, gweler:

Mae’r Ddeddf hefyd yn rhoi’r hawl i weld pa wybodaeth mae sefydliad yn ei storio amdano/amdani a hawliau eraill mewn perthynas â phrosesu data personol.

Gallwch wneud cais i weld y data personol sydd gan Brifysgol Caerdydd amdanoch chi.

Ein polisi diogelu data

Polisi Diogelu Data

Polisi Diogelu Data

1 Mehefin 2015

Diben y Polisi Diogelu Data yw egluro gofynion Deddf Diogelu Data 1998 yng nghyddestun Prifysgol Caerdydd

PDF

Gwybodaeth rydym yn ei darparu i HESA

Mae’n ofynnol i’r Brifysgol ddarparu gwybodaeth am ei staff a’i myfyrwyr i’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn rheolaidd.

Mae’r mathau o wybodaeth a ddatgelir a’r defnydd mae HESA yn ei wneud o’r wybodaeth honno yn cael ei ddisgrifio gan HESA dan eu hysbysiadau casglu.