Ewch i’r prif gynnwys

Rhyddid i Lefaru

Rydym yn cydnabod yr holl ffurfiau o fynegiant sy'n gyfreithiol.

Mae Deddf Addysg (2) 1986 yn gofyn i Brifysgol Caerdydd a'r holl rai hynny sy'n rhan o'i llywodraethu i gymryd y camau hynny sy'n ymarferol rhesymol i sicrhau bod rhyddid mynegiant o fewn y gyfraith wedi'i ddiogelu i'n haelodau, myfyrwyr, ein staff a'n siaradwyr gwadd.

Mae ein cod ymarfer yn gosod y gweithdrefnau a’r ymddygiad angenrheidiol sydd eu hangen gan y rhai hynny sy’n trefnu neu’n mynychu cyfarfodydd neu weithgareddau eraill.

Côd Ymarfer ar Ryddid i Lefaru

Côd Ymarfer ar Ryddid i Lefaru

Ffurflen Trefnu Digwyddiad a Siaradwr

Ffurflen Trefnu Digwyddiad a Siaradwr

Catrin Morgan

Pennaeth y Cydymffurfiaeth a Risg