Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio ar gyfer digwyddiad o bwys a pharhad y busnes

Mae'r cynllun digwyddiad o bwys yn esbonio sut rydym yn ymateb i ddigwyddiad o bwys, sef digwyddiad arwyddocaol sy'n fygythiad i bobl, adeiladau, strwythur gweithredol neu enw da'r Brifysgol, sydd yn gofyn am gamau arbennig i ddatrys y sefyllfa.

Mae gan Ysgolion a Chyfarwyddiaethau eu cynlluniau paratoi lleol sy'n cefnogi cynllun digwyddiad o bwys y Brifysgol ac maen nhw'n cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gallwch ofyn am gopi o'r cynllun o'r Gwasanaethau Sicrwydd:

Cydymffurfiaeth a Risg

Andrew McVay